Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 867 din 09 Septembrie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 867 din 09 Septembrie 2021

Monitorul Oficial 867 din 09 Septembrie 2021 (M. Of. 867/2021)

1. RECTIFICARE nr. 445 din 8 septembrie 2021 referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 445/2021 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 9 septembrie 2021

În decizia prim-ministrului nr. 445/2021 privind eliberarea doamnei alina pop din funcţia de secretar de stat la ministerul muncii şi protecţiei sociale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 860 din 8 septembrie 2021, se face următoarea rectificare:- în titlu, în loc de: „… doamnei alina pop …“ se va citi: „… doamnei viorica-alina pop …“;– în cuprinsul articolului unic, în loc de: „… doamna alina pop …“ se va citi: „… doamna viorica-alina pop …“.----

2. RECTIFICARE nr. 965 din 8 septembrie 2021 referitoare la Decretul nr. 965/2021 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 9 septembrie 2021

La decretul nr. 965/2021 pentru desemnarea unui membru al guvernului ca ministru interimar, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 855 din 8 septembrie 2021, se face următoarea rectificare:- în articolul unic, în loc de: „se desemnează domnul virgil-daniel popescu, ministrul energiei, ca ministru al economiei, antreprenorialului şi turismului, interimar.“ se va citi: „se desemnează domnul virgil-daniel popescu, ministrul energiei, ca ministru al economiei, antreprenoriatului şi turismului, interimar.“----

3. ORDIN nr. 4.977 din 23 august 2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Grădiniţa Roza Venerini" din municipiul Bacău pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal "Roza Venerini" din municipiul Bacău EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 9 septembrie 2021

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,luând în considerare hotărârea consiliului agenţiei române de asigurare a calităţii în ...

4. DECIZIE nr. 460 din 9 septembrie 2021 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Horaţiu Moldovan EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 9 septembrie 2021

În temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.art. 1se acordă calitatea de consilier onorific al prim-ministrului domnului horaţiu moldovan. art. 2activitatea domnului horaţiu moldovan este neremunerată.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorunbucureşti, 9 septembrie 2021.nr. 460.-----

5. DECIZIE nr. 459 din 9 septembrie 2021 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 9 septembrie 2021

Având în vedere propunerea formulată de ministrul sănătăţii prin adresa nr. caz 11 din 9 septembrie 2021, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.191 din 9 septembrie 2021,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 286 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) şi al art. 287 alin. (1) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (3) din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu ...

6. DECIZIE nr. 458 din 9 septembrie 2021 pentru eliberarea domnului Gheorghe-Radu Szekely din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 9 septembrie 2021

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul gheorghe-radu szekely se eliberează din funcţia de secretar de stat la ministerul educaţiei.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorunbucureşti, 9 septembrie 2021.nr. 458.----

7. DECIZIE nr. 457 din 9 septembrie 2021 pentru eliberarea domnului Călin-Claudiu Badiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 9 septembrie 2021

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul călin-claudiu badiu se eliberează din funcţia de secretar de stat la ministerul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorunbucureşti, 9 septembrie 2021.nr. 457.-----

8. DECIZIE nr. 456 din 9 septembrie 2021 privind reluarea activităţii domnului Daniel Ionescu în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 9 septembrie 2021

Având în vedere cererea domnului daniel ionescu înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5694 din 13 august 2021, în temeiul art. 29, art. 397 şi art. 515 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicse constată reluarea activităţii domnului daniel ionescu în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul secretariatului general al guvernului. prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorunbucureşti, 9 septembrie 2021.nr. 456.----

9. DECIZIE nr. 455 din 9 septembrie 2021 pentru numirea doamnei Georgiana-Oana Stănilă în funcţia de preşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 9 septembrie 2021

Având în vedere propunerea ministrului finanţelor formulată prin adresa nr. 10.674 din 13 iulie 2021, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/17.416/thg din 16 iulie 2021,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 77 alin. (1) din legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna georgiana-oana stănilă se ...

10. DECIZIE nr. 454 din 9 septembrie 2021 pentru eliberarea domnului Cristian Buşu, la cerere, din funcţia de preşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 9 septembrie 2021

Având în vedere cererea domnului cristian buşu nr. 1.094 din 15 iunie 2021, transmisă de ministerul finanţelor prin adresa nr. 10.674 din 13 iulie 2021, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/17.416/thg din 16 iulie 2021,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 77 alin. (1) din legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării ...

11. DECIZIE nr. 453 din 9 septembrie 2021 pentru eliberarea domnului Marius-Mihai Vasiliu din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 9 septembrie 2021

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul marius-mihai vasiliu se eliberează din funcţia de secretar de stat în cadrul ministerului investiţiilor şi proiectelor europene.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorunbucureşti, 9 septembrie 2021.nr. 453.----

12. DECIZIE nr. 452 din 9 septembrie 2021 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Septimiu-Rareş Szabo EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 9 septembrie 2021

În temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.art. 1se acordă domnului septimiu-rareş szabo calitatea de consilier onorific al prim-ministrului.art. 2activitatea domnului septimiu-rareş szabo este neremunerată.art. 3la data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează aplicabilitatea deciziei prim-ministrului nr. 116/2021 privind acordarea calităţii de consilier onorific al viceprim-ministrului ilie-dan barna domnului septimiu-rareş szabo pe domeniul investiţiilor şi fondurilor europene, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 144 din 11 februarie 2021.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorunbucureşti, 9 septembrie 2021.nr. 452.----

13. DECIZIE nr. 451 din 9 septembrie 2021 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Nelu Tătaru EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 867 din 9 septembrie 2021

În temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.art. 1se acordă calitatea de consilier onorific al prim-ministrului domnului nelu tătaru. art. 2activitatea domnului nelu tătaru este neremunerată.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorunbucureşti, 9 septembrie 2021.nr. 451.----

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016