Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 865 din 12 Octombrie 2018 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 865 din 12 Octombrie 2018

Monitorul Oficial 865 din 12 Octombrie 2018 (M. Of. 865/2018)

1. ORDIN nr. 175 din 3 octombrie 2018 pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2013 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (3)-(5) şi ale art. 174 alin. (8)-(10) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite următorul ordin:art. iregulamentul privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale, aprobat prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 61/2013, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 546 din 29 august 2013, se completează după cum urmează:- după articolul 22 se introduce ...

2. ORDIN nr. 2.004 din 9 august 2018 privind aprobarea modelelor-cadru ale certificatului şi contractului de internship, precum şi al cererii pentru solicitarea primei de promovare a angajării EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

Având în vedere prevederile art. 30 din legea nr. 176/2018 privind internshipul, precum şi referatul de aprobare nr. 555/dgj din 7.08.2018,în temeiul art. 17 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi justiţiei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul muncii şi justiţiei sociale emite următorul ordin:art. 1se aprobă modelele-cadru ale certificatului de internship, contractului de internship, respectiv al cererii pentru solicitarea primei de promovare a angajării, după cum urmează: a) certificatul de internship, prevăzut în anexa nr. 1; b) contractul de internship, prevăzut în anexa nr. 2; c) cererea pentru solicitarea primei de promovare a ...

3. HOTĂRÂRE nr. 804 din 10 octombrie 2018 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea de către Consiliul Superior al Magistraturii a evenimentului "Centenarul Marii Uniri - o istorie a justiţiei moderne, de la unitatea naţională la diversitatea europeană", ce va avea loc la Alba Iulia, la data de 16 noiembrie 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normativele de cheltuieli pentru organizarea de către consiliul superior al magistraturii, la alba iulia, la data de 16 noiembrie 2018, a evenimentului „centenarul marii uniri - o istorie a justiţiei moderne, de la unitatea naţională la diversitatea europeană“, prevăzute în anexa nr. 1.art. 2(1) finanţarea cheltuielilor necesare pentru organizarea evenimentului prevăzut ...

4. HOTĂRÂRE nr. 801 din 10 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi justiţiei sociale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) aparatul propriu al ministerului muncii şi justiţiei sociale are un număr maxim de ...

5. HOTĂRÂRE nr. 800 din 10 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi de la bugetul de stat, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 233 din 6 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) beneficiarii prezintă cererea pentru prima tranşă de plată şi documentele justificative în termen de cel mult 6 luni de ...

6. HOTĂRÂRE nr. 799 din 10 octombrie 2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către doamna Puţaru Adriana EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna puţaru adriana exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului giurgiu.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 10 octombrie 2018.nr. 799.-----

7. HOTĂRÂRE nr. 798 din 10 octombrie 2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către doamna Puţaru Adriana EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului giurgiu de către doamna puţaru adriana.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 10 octombrie 2018.nr. 798.-----

8. HOTĂRÂRE nr. 63 din 10 octombrie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Elemente pentru o Strategie a UE împotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic şi a armamentului uşor şi a muniţiei aferente "Asigurarea securităţii armelor, protejarea cetăţenilor" JOIN (2018) 17 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/431 adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 3 octombrie 2018, camera deputaţilor:1. recomandă detalierea aspectelor pe care comisia europeană le consideră necesar de dezvoltat în ceea ce priveşte aplicarea pe deplin de către statele membre a recomandării sale din 2018 privind măsurile ...

9. HOTĂRÂRE nr. 62 din 10 octombrie 2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind crearea unei reţele de ofiţeri de legătură în materie de imigraţie (reformare) COM (2018) 303 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/430 adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 3 octombrie 2018, camera deputaţilor:1. susţine relevanţa menţinerii ofiţerilor de legătură în materie de imigraţie şi a reţelei acestora în actualul context global în materie de migraţie, având în vedere importanţa unui cadru organizat pentru ...

10. DECRET nr. 820 din 10 octombrie 2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 22/2018 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la centenarul româniei şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus werner iohannis bucureşti, 10 octombrie 2018.nr. 820.-----

11. LEGE nr. 238 din 10 octombrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 22 din 21 martie 2018 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la centenarul româniei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 265 din 26 martie 2018.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată. p. preŞedintele camerei deputaŢilor,carmen-ileana mihĂlcescu preŞedintele senatuluicĂlin-constantin-anton popescu-tĂriceanu bucureşti, 10 octombrie 2018.nr. 238.-----

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016