Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 859 din 19 Decembrie 2012 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 859 din 19 Decembrie 2012

Monitorul Oficial 859 din 19 Decembrie 2012 (M. Of. 859/2012)

1. ORDIN nr. 2.874 din 19 noiembrie 2012 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii Comerciale "Uzina Mecanica" Plopeni - S.A., filiala a Companiei Nationale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 19 decembrie 2012

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ...

2. ORDIN nr. 1.686 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii Comerciale "Uzina Mecanica" Plopeni - S.A., filiala a Companiei Nationale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 19 decembrie 2012

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ...

3. ORDIN nr. 2.850 din 14 noiembrie 2012 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii Comerciale F.A. CUGIR - S.A., filiala a Companiei Nationale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 19 decembrie 2012

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale ...

4. ORDIN nr. 1.689 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii Comerciale F.A. CUGIR - S.A., filiala a Companiei Nationale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 19 decembrie 2012

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale ...

5. ORDIN nr. 2.647 din 5 decembrie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei,Comertului si Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 19 decembrie 2012

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei,comerţului şi mediului de afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 15 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar,aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite următorul ordin:art. ...

6. METODOLOGIE din 4 decembrie 2012 privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplica decertificarea definitiva si deducerea procentuala definitiva din declaratiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, aferente contractelor de achizitie publica pentru care procedurile de atribuire au fost lansate in Sistemul Electronic de Achizitii Publice, denumit in continuare SEAP, inainte de data de 1 octombrie 2011 de catre autoritatile contractante, finantate din axa prioritara 1 "Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem durabil de transport si integrarii acestuia in retelele de transport ale UE" - beneficiari Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., denumita in continuare CNADNR - S.A., si Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - S.A., denumita in continuare CNCF "CFR" - S.A., axa prioritara 2 "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in scopul dezvoltarii unui sistem national durabil de transport" - beneficiar CNCF "CFR"- S.A. si axa prioritara 3 "Modernizarea sectorului de transport in scopul imbunatatirii protectiei mediului, a sanatatii umane si a sigurantei pasagerilor" - beneficiar CNCF "CFR" - S.A. ale Programului operational sectorial Transport EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 19 decembrie 2012

Metodologia are în vedere calculul unor indicatori aferenţi cheltuielilor realizate în cadrul contractelor de achiziţie publică pentru care procedurile de atribuire au fost lansate în seap înainte de data de 1 octombrie 2011, inclusiv actele adiţionale aferente acestora semnate până la data de 1 octombrie 2011, finanţate din axa prioritară 1 (beneficiari cnadnr - s.a. şi cncf "cfr" - s.a.) şi axele prioritare 2 şi 3 (beneficiar cncf "cfr" - s.a.).i. indicatori care sunt în evidenţele autorităţii de management pentru programul operaţional sectorial transport:a) valoarea totală a cheltuielilor incluse de autoritatea de management pentru programul operaţional sectorial transport în declaraţii ...

7. HOTARARE nr. 1.200 din 4 decembrie 2012 privind aplicarea corectiilor financiare solicitate de Comisia Europeana asupra cheltuielilor finantate din Programul operational sectorial Transport EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 19 decembrie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 57^1 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 142/2012 , cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă metodologia privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă şi deducerea procentuală definitivă din declaraţiile de cheltuieli care se transmit comisiei europene, pentru perioada de programare 2007-2013, aferente contractelor de achiziţie publică pentru ...

8. HOTARARE nr. 1.199 din 4 decembrie 2012 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 19 decembrie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi al art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă transmiterea imobilului proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea ministerului muncii, familiei şi protecţiei sociale, pentru agenţia naţională pentru ocuparea forţei de muncă, în administrarea ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, pentru agenţia pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru Întreprinderi mici şi mijlocii.(2) imobilul prevăzut la alin. (1) va ...

9. ORDIN nr. 2.456 din 12 noiembrie 2012 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii Comerciale "Uzina Mecanica" Plopeni - S.A., filiala a Companiei Nationale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 19 decembrie 2012

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ...

10. ORDIN nr. 2.468 din 12 noiembrie 2012 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii Comerciale F.A. CUGIR - S.A., filiala a Companiei Nationale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 19 decembrie 2012

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016