Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 851 din 08 Octombrie 2018 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 851 din 08 Octombrie 2018

Monitorul Oficial 851 din 08 Octombrie 2018 (M. Of. 851/2018)

1. ORDIN nr. 5.212 din 2 octombrie 2018 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2018-2019 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 851 din 8 octombrie 2018

În baza prevederilor art. 241 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.220/2018 privind structura anului şcolar 2018-2019,în temeiul art. 12 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.art. 1se aprobă calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2018-2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă din cadrul ministerului educaţiei naţionale şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire ...

2. ORDIN nr. 924 din 21 septembrie 2018 pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Regulamentul privind modelul uniformei de serviciu a personalului silvic, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 797/2018 EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 851 din 8 octombrie 2018

Având în vedere referatul de aprobare nr. 143.781 din 17.09.2018 al direcţiei politici şi strategii în silvicultură,în temeiul art. 120 alin. (1) din legea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apelor şi pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ordin:art. ila articolul 4 din regulamentul privind modelul uniformei de serviciu a personalului silvic, aprobat prin ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 797/2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 750 din 30 august 2018, alineatul ...

3. ORDIN nr. M.172 din 25 septembrie 2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 851 din 8 octombrie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din legea nr. 574/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din legea nr. 574/2004, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1la data de 1 decembrie 2018 se conferă semnul onorific În serviciul patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în ...

4. ORDIN nr. M.171 din 25 septembrie 2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor preoţi militari din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 851 din 8 octombrie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din legea nr. 573/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţi militari, cu modificările ulterioare, şi ale art. 19 alin. (2) din legea nr. 195/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din legea nr. 573/2004, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1la data de 1 decembrie 2018 se conferă semnul onorific În serviciul patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale preoţilor militari nominalizaţi ...

5. ORDIN nr. M.170 din 25 septembrie 2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 851 din 8 octombrie 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din legea nr. 573/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţi militari, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din legea nr. 573/2004, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1la data de 1 decembrie 2018 se conferă semnul onorific În serviciul patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.art. 2la data de 1 decembrie 2018 se conferă semnul onorific În serviciul patriei ...

6. HOTĂRÂRE nr. 784 din 4 octombrie 2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 851 din 8 octombrie 2018

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 223/2014 al parlamentului european şi al consiliului din 11 martie 2014 privind fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane şi ale regulamentului (ue) nr. 1.303/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune, fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune şi fondul european pentru ...

7. ORDIN nr. M.167 din 21 septembrie 2018 pentru desemnarea structurii de specialitate care îndeplineşte atribuţiile Ministerului Apărării Naţionale în calitate de autoritate naţională în domeniul proiectării, realizării şi asigurării informaţiilor geospaţiale pentru apărare EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 851 din 8 octombrie 2018

Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 34 şi ale art. 6 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, republicată,în temeiul art. 40 alin. (1) din legea nr. 346/2006, republicată,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin. art. 1direcţia topografică militară „general de divizie constantin barozzi“ este structura de specialitate desemnată să îndeplinească atribuţiile ministerului apărării naţionale în calitate de autoritate naţională în domeniul proiectării, realizării şi asigurării informaţiilor geospaţiale pentru apărare.art. 2În exercitarea competenţei instituite de către autoritatea naţională în domeniul proiectării, realizării şi asigurării informaţiilor geospaţiale pentru apărare, structura desemnată asigură: ...

8. HOTĂRÂRE nr. 779 din 4 octombrie 2018 pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 851 din 8 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă un număr de 25 de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei.art. 2modalitatea de alocare a autoturismelor prevăzute la art. 1, precum şi normativul privind consumul de carburanţi se vor stabili prin decizie a preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:preşedintele autorităţii naţionale ...

9. HOTĂRÂRE nr. 134 din 3 octombrie 2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 851 din 8 octombrie 2018

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 48 şi 49 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 784 din 12 septembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. xx - componenţa comisiei pentru mediu:- doamna senator covaciu severica-rodica - senator fără apartenenţă la grupurile parlamentare - se include în componenţa comisiei;– domnul ...

10. DECRET nr. 817 din 5 octombrie 2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 851 din 8 octombrie 2018

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 5 octombrie 2018.nr. 817.-----

11. LEGE nr. 235 din 5 octombrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 851 din 8 octombrie 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 61 din 23 decembrie 2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 962 din 24 decembrie 2015.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,carmen-ileana mihĂlcescu preŞedintele senatuluicĂlin-constantin-anton popescu-tĂriceanubucureşti, 5 octombrie 2018.nr. 235.-----

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice