Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 822 din 08 Septembrie 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 822 din 08 Septembrie 2020

Monitorul Oficial 822 din 08 Septembrie 2020 (M. Of. 822/2020)

1. RECTIFICARE nr. 576 din 22 iulie 2020 referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 576/2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 8 septembrie 2020

În cuprinsul anexei la hotărârea guvernului nr. 576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 653 din 23 iulie 2020, se face următoarea rectificare:- în tabel, la nr. crt. 75, în coloana „termenul de realizare a acţiunii potrivit prevederilor legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, ale legii nr. ...

2. METODOLOGIE din 14 august 2020 pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 8 septembrie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 4.979 din 14 august 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 822 din 8 septembrie 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta metodologie reglementează modul prin care, la nivel judeţean/al municipiului bucureşti, se constituie corpul de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale, denumit în continuare cpeecn.(2) În sensul prezentei metodologii, prin cpeecn se înţelege grupul de profesori, organizaţi pe discipline de examen/concurs, care îndeplinesc criteriile stabilite la nivel naţional şi urmează să evalueze, într-o manieră unitară şi eficientă, lucrările elevilor/cadrelor didactice din cadrul evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a viii-a, denumită în continuare en, ...

3. ORDIN nr. 4.979 din 14 august 2020 privind aprobarea Metodologiei pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 8 septembrie 2020

Având în vedere prevederile art. 74 alin. (5), art. 77 alin. (5), art. 89, art. 94 alin. (2) lit. e), m), s) şi x) şi ale art. 241 alin. (1) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 15 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei şi cercetării,ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.art. 1se aprobă metodologia pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale, prevăzută în anexa la prezentul ordin.art. 2direcţia generală învăţământ preuniversitar, direcţia generală minorităţi şi relaţia cu parlamentul, centrul naţional de politici şi evaluare în educaţie, ...

4. DECIZIE nr. 330 din 7 septembrie 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ionela-Daniela Balaş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 8 septembrie 2020

Având în vedere propunerea agenţiei naţionale pentru achiziţii publice formulată prin adresa nr. 9.593 din 3 septembrie 2020, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/19.407/a.t. din 3 septembrie 2020, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 29.286/2020, în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 3 octombrie 2020, doamna ionela-daniela balaş, consilier ...

5. DECIZIE nr. 329 din 7 septembrie 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ştefania-Gabriella Ferencz a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 8 septembrie 2020

Având în vedere adresa ministerului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 36.334 din 3 septembrie 2020, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/19.419/a.t. din 3 septembrie 2020, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 29.339/2020,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 12 septembrie 2020, doamna Ştefania-gabriella ferencz, consilier parlamentar la ...

6. DECIZIE nr. 328 din 7 septembrie 2020 privind numirea doamnei Liliana Anghel în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 8 septembrie 2020

Având în vedere adresa ministerului fondurilor europene nr. 3.112 din 3 septembrie 2020, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.663 din 3 septembrie 2020,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna liliana anghel se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul fondurilor europene.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti, 7 septembrie 2020.nr. 328. -----

7. DECIZIE nr. 327 din 7 septembrie 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Cătălin Balan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 8 septembrie 2020

Având în vedere adresa ministerului fondurilor europene nr. 3.117/imb din 3 septembrie 2020, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.665 din 3 septembrie 2020, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 29.283/2020, în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul cătălin balan, manager public, grad profesional superior la direcţia ...

8. DECIZIE nr. 326 din 7 septembrie 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cecilia Văduva a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 8 septembrie 2020

Având în vedere propunerea ministerului fondurilor europene, formulată prin adresa nr. 3.113 din 3 septembrie 2020, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.664 din 3 septembrie 2020, precum şi adresa nr. 29.341/2020 a agenţiei naţionale a funcţionarilor publici,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna cecilia văduva, consilier, clasa i, grad profesional ...

9. DECIZIE nr. 325 din 7 septembrie 2020 privind încetarea exercitării cu caracter temporar de către doamna Cecilia Văduva a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 8 septembrie 2020

Având în vedere propunerea ministerului fondurilor europene formulată prin adresa nr. 3.113 din 3 septembrie 2020, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.664 din 3 septembrie 2020,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3), art. 524 alin. (1) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea cu caracter temporar de către doamna cecilia văduva a funcţiei publice vacante ...

10. DECIZIE nr. 324 din 7 septembrie 2020 privind încetarea exercitării cu caracter temporar de către doamna Liliana Anghel a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 8 septembrie 2020

Având în vedere propunerea ministerului fondurilor europene formulată prin adresa nr. 3.112 din 3 septembrie 2020, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.663 din 3 septembrie 2020, în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3), art. 524 alin. (1) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea cu caracter temporar de către doamna liliana anghel a funcţiei publice vacante ...

11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 157 din 3 septembrie 2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 8 septembrie 2020

Recunoscând importanţa relaţiei dintre sport, activitate fizică şi sănătate, organizaţia mondială a sănătăţii a adoptat în anul 2004 o strategie mondială asupra dietei, activităţii fizice şi sănătăţii. deoarece la nivelul uniunii europene au fost adoptate strategia europa 2020 şi cartea albă a sportului european, care subliniază importanţa dezvoltării sportului de masă şi de performanţă,luând în considerare importanţa practicării sportului de către copii şi creşterea numărului de sportivi legitimaţi care să practice activităţi sportive în cadrul organizat, creşterea contribuţiei la asigurarea bazei de selecţie pentru sportul de performanţă prin practicarea sistematică a sportului, adresată copiilor din sistemul de învăţământ primar şi ...

12. DECRET nr. 494 din 7 septembrie 2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 8 septembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea legii nr. 297/2018 privind registrul naţional de publicitate mobiliară şi pentru abrogarea ordonanţei guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în arhiva electronică de garanţii reale mobiliare şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 7 septembrie 2020.nr. 494.-----

13. LEGE nr. 196 din 7 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 8 septembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 297/2018 privind registrul naţional de publicitate mobiliară şi pentru abrogarea ordonanţei guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în arhiva electronică de garanţii reale mobiliare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1040 din 7 decembrie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. titlul se modifică şi va avea următorul cuprins: "legeprivind publicitatea mobiliară"2. la articolul 2, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: "art. 2(1) nu poate efectua înregistrarea formularelor de aviz de înscriere în registru operatorul/agentul autorizat ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016