Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 821 din 06 Septembrie 2004 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 821 din 06 Septembrie 2004

Monitorul Oficial 821 din 06 Septembrie 2004 (M. Of. 821/2004)

1. NORME METODOLOGICE din 26 august 2004 privind modul de colectare a contributiilor directe anuale ale titularilor de autorizatie nucleara si de utilizare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza activitatea Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 6 septembrie 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 prezentele norme metodologice stabilesc modul de colectare a contribuţiilor directe anuale ale titularilor de autorizaţie nuclearã şi de utilizare a veniturilor extrabugetare, care se constituie ca surse proprii de finanţare ale agenţiei naţionale pentru deşeuri radioactive, denumitã în continuare andrad, potrivit urmãtoarelor acte normative: - ordonanţa guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finalã; - legea nr. 320/2003 pentru aprobarea ordonanţei guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat ...

2. ORDIN nr. 622 din 26 august 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de colectare a contributiilor directe anuale ale titularilor de autorizatie nucleara si de utilizare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza activitatea Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 6 septembrie 2004

Având în vedere prevederile art. 9 din hotãrârea guvernului nr. 1.601/2003 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru deşeuri radioactive, ale ordonanţei guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finalã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 320/2003 , şi prevederile hotãrârii guvernului nr. 1.568/2003 privind stabilirea cuantumului contribuţiilor anuale directe ale titularilor de autorizaţie nuclearã şi a termenului de platã a acestora, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei şi comerţului, cu modificãrile ulterioare, a hotãrârii guvernului nr. 1.574/2003 ...

3. NORME METODOLOGICE din 23 august 2004 privind modul de colectare a contributiilor directe anuale ale titularilor de autorizatie nucleara si de utilizare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza activitatea Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 6 septembrie 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 prezentele norme metodologice stabilesc modul de colectare a contribuţiilor directe anuale ale titularilor de autorizaţie nuclearã şi de utilizare a veniturilor extrabugetare, care se constituie ca surse proprii de finanţare ale agenţiei naţionale pentru deşeuri radioactive, denumitã în continuare andrad, potrivit urmãtoarelor acte normative: - ordonanţa guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finalã; - legea nr. 320/2003 pentru aprobarea ordonanţei guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat ...

4. ORDIN nr. 1.255 din 23 august 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de colectare a contributiilor directe anuale ale titularilor de autorizatie nucleara si de utilizare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza activitatea Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 6 septembrie 2004

Având în vedere prevederile art. 9 din hotãrârea guvernului nr. 1.601/2003 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru deşeuri radioactive, ale ordonanţei guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finalã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 320/2003 , şi prevederile hotãrârii guvernului nr. 1.568/2003 privind stabilirea cuantumului contribuţiilor anuale directe ale titularilor de autorizaţie nuclearã şi a termenului de platã a acestora, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei şi comerţului, cu modificãrile ulterioare, a hotãrârii guvernului nr. 1.574/2003 ...

5. DECIZIE nr. 1.124 din 17 august 2004 privind completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 136/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 6 septembrie 2004

În temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) lit. a) şi ale art. 38 alin. (1), (3) şi (5) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 591/2002 , preşedintele autoritãţii naţionale de reglementare în comunicaţii emite prezenta decizie. art. i regulamentul privind identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice, aprobat prin decizia preşedintelui autoritãţii naţionale de reglementare în comunicaţii nr. 136/2002, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 916 din 16 decembrie 2002, ...

6. ORDIN nr. 977 din 28 iulie 2004 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 6 septembrie 2004

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitãţilor de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã şi ale hotãrârii guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere referatul de aprobare al direcţiei generale buget şi achiziţii nr. ob 8.712/2004, ministrul sãnãtãţii emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã bugetul ...

7. HOTARARE nr. 1.358 din 26 august 2004 privind aprobarea Listei societatilor comerciale din portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, care efectueaza concedieri colective in baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 6 septembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicatã, şi al art. 6 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societãţi naţionale, companii naţionale şi societãţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societãţilor şi regiilor autonome subordonate autoritãţilor administraţiei publice locale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 569/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic se aprobã lista societãţilor comerciale din portofoliul autoritãţii pentru valorificarea activelor statului, cuprinsã în ...

8. HOTARARE nr. 1.357 din 26 august 2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "LEA 400 kV Oradea-Bekescsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MVAr in statia 400 kV Oradea-Sud. Echipamente de telecomunicatii si teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Bekescsaba" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 6 septembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicatã, şi al art. 42 alin. (1) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "lea 400 kv oradea-bekescsaba. montarea unei bobine de compensare 100 mvar în staţia 400 kv oradea-sud. echipamente de telecomunicaţii şi teletransmisii pentru lea 400 kv oradea-bekescsaba", prevãzuţi în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.___________ *) anexa se comunicã ministerului economiei şi comerţului. art. 2 ...

9. DECRET nr. 652 din 31 august 2004 privind acordarea drapelului de lupta Statului Major General EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 6 septembrie 2004

În temeiul prevederilor art. 92 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, precum şi ale art. 1 din legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãţi şi unitãţilor militare, având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naţionale, preşedintele româniei decreteazã: articol unic la data de 25 octombrie 2004 se acordã drapelul de luptã statului major general. ...

10. DECRET nr. 651 din 31 august 2004 pentru eliberarea din functie a unor magistrati EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 6 septembrie 2004

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 88 alin. 1 lit. d), art. 92 alin. 1 lit. a) şi b), precum şi ale art. 131 din legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 122 din 18 august 2004, preşedintele româniei decreteazã: art. 1 la data de 18 august 2004 se elibereazã din funcţia ...

11. DECRET nr. 650 din 31 august 2004 pentru eliberarea din functie a unui magistrat EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 6 septembrie 2004

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 88 alin. 1 lit. d), art. 92 alin. 1 lit. d) şi ale art. 131 din legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 123 din 18 august 2004, preşedintele româniei decreteazã: articol unic la data de 5 iulie 2004 se elibereazã din funcţia de magistrat ...

12. HOTARARE nr. 43 din 31 august 2004 privind validarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 6 septembrie 2004

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 66 alin. (9) din legea nr. 68/1992 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului, ale art. 2 şi 3 din legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, ale legii nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitãţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificãrile ulterioare, precum şi ale art. 11 şi 179 din regulamentul senatului, republicat, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016