Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 808 din 06 Noiembrie 2014 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 808 din 06 Noiembrie 2014

Monitorul Oficial 808 din 06 Noiembrie 2014 (M. Of. 808/2014)

1. HOTĂRÂRE nr. 960 din 29 octombrie 2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 6 noiembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i valoarea de inventar a bunului imobil aparţinând domeniului public al statului având nr. mf 35517, prevăzut în anexa nr. 44 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al ...

2. HOTĂRÂRE nr. 964 din 29 octombrie 2014 privind modificarea datelor de identificare a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 6 noiembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea datelor de identificare a bunurilor aflate în administrarea institutului de stat pentru testarea şi Înregistrarea soiurilor din subordinea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, înregistrate în anexa nr. 3 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor ...

3. HOTĂRÂRE nr. 961 din 29 octombrie 2014 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 6 noiembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea serviciului de telecomunicaţii speciale în administrarea ministerului finanţelor publice - agenţia naţională de administrare fiscală, pentru realizarea unui centru de date, precum şi a unor spaţii de birouri ale agenţiei naţionale de administrare fiscală.art. 2transmiterea părţii de imobil se ...

4. ORDIN nr. 1.567 din 28 iulie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Hidroelectrica Serv" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 6 noiembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea departamentului pentru energie, cu modificările ulterioare, ale art. 15 alin. (3^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte ...

5. ORDIN nr. 1.465 din 28 octombrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Hidroelectrica Serv" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 6 noiembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea departamentului pentru energie, cu modificările ulterioare, ale art. 15 alin. (3^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte ...

6. ORDIN nr. 2.030 din 27 octombrie 2014 privind aprobarea desemnării Societăţii Comerciale LABORATORUL CENTRAL - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 6 noiembrie 2014

Având în vedere procesul-verbal nr. 31 din 15 octombrie 2014 al comisiei de desemnare în vederea notificării la comisia europeană a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din hotărârea guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor regulamentului (ue) nr. 305/2011 al parlamentului european şi al consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a directivei 89/106/cee a consiliului, precum şi cu prevederile ...

7. ORDIN nr. 1.605 din 24 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 703/2014 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor şi controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi pentru efectuarea testelor de calitate a seminţelor şi a materialului săditor EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 6 noiembrie 2014

Văzând referatul de aprobare al direcţiei generale control, antifraudă şi inspecţii nr. 306.315 din 24 octombrie 2014,având în vedere ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în românia, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 68/2010,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, şi al prevederilor art. 7 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii ...

8. ORDIN nr. 590 din 9 iulie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Hidroelectrica Serv" - S.A. EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 6 noiembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea departamentului pentru energie, cu modificările ulterioare, ale art. 15 alin. (3^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte ...

9. HOTĂRÂRE nr. 973 din 4 noiembrie 2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 6 noiembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 134 alin. (2) din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1Înalta curte de casaţie şi justiţie funcţionează cu un număr maxim de 539 de posturi.art. 2finanţarea posturilor prevăzute la art. 1 se asigură în limita bugetului aprobat pentru Înalta curte de casaţie şi justiţie pe anul 2014.art. 3la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârea guvernului nr. 56/2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta curte de casaţie şi justiţie, publicată în monitorul oficial al româniei, partea ...

10. ORDIN nr. 1.296 din 4 noiembrie 2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 850/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 6 noiembrie 2014

Văzând referatul de aprobare nr. n.b. 9.441/2014 al serviciului medicină de urgenţă din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere art. 93 alin. (4) şi (4^1) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. iordinul ministrului sănătăţii nr. 850/2013 privind aprobarea normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ati, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 435 ...

11. HOTĂRÂRE nr. 974 din 4 noiembrie 2014 privind desfiinţarea Spitalului Comunal Gurahonţ, judeţul Arad EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 6 noiembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă desfiinţarea spitalului comunal gurahonţ, judeţul arad, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în localitatea gurahonţ, str. crişan nr. 2, judeţul arad, pentru care managementul asistenţei medicale a fost preluat de către consiliul local gurahonţ, judeţul arad.art. 2componentele bazei materiale a spitalului comunal gurahonţ achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de guvern şi celelalte componente ale ...

12. HOTĂRÂRE nr. 972 din 4 noiembrie 2014 privind recunoaşterea "Asociaţiei Naţionale a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor din România" ca fiind de utilitate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 6 noiembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte "asociaţia naţională a scafandrilor profesionişti şi salvamarilor din românia", persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul constanţa, str. soveja parc, parc tăbăcărie, zona shell - parc tăbăcărie, zona Şcoala de scafandri şi salvamari, judeţul constanţa, ca fiind de utilitate publică. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------  ministrul economiei,constantin niţă ministrul delegat pentru întreprinderi   mici şi mijlocii,  mediul de ...

13. HOTĂRÂRE nr. 962 din 29 octombrie 2014 privind desemnarea autorităţii responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 6 noiembrie 2014

Având în vedere prevederile:- regulamentului (ue) nr. 514/2014 al parlamentului european şi al consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispoziţiilor generale privind fondul pentru azil, migraţie şi integrare, precum şi instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor;- regulamentului (ue) nr. 513/2014 al parlamentului european şi al consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor şi de abrogare a deciziei 2007/125/jai a consiliului;- regulamentului (ue) nr. 515/2014 al parlamentului european şi al ...

14. DECRET nr. 665 din 3 noiembrie 2014 privind înfiinţarea Ambasadei României în Republica Estonia EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 6 noiembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale legii nr. 37/1991 privind înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rangului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare,având în vedere propunerea guvernului,preşedintele româniei decretează:articol unicse înfiinţează ambasada româniei în republica estonia, cu sediul la tallinn, având un număr de 4 posturi, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul decret. preŞedintele romÂniei traian bĂsescuÎn temeiul art. 100 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, contrasemnăm acest decret. prim-ministru  victor-viorel pontabucureşti, 3 noiembrie 2014.nr. 665.anexĂambasada româniei în republica estonia va fi încadrată cu un număr de 4 (patru) posturi, astfel:1. ambasador;2. prim-colaborator;3. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016