Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 792 din 17 Septembrie 2018 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 792 din 17 Septembrie 2018

Monitorul Oficial 792 din 17 Septembrie 2018 (M. Of. 792/2018)

1.  RECTIFICARE nr. 386 din 31 mai 2018 referitoare la Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 386/2018 EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 17 septembrie 2018

În cuprinsul anexei la decizia preşedintelui autorităţii pentru reformă feroviară nr. 386/2018 privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1-5 din hotărârea guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, a contractului aprobat prin decizia preşedintelui autorităţii pentru reformă feroviară nr. 141/2017 pentru aprobarea contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017 - 2 decembrie 2019 al societăţii comerciale „regio călători“ - s.r.l., precum şi a contractului aprobat prin decizia preşedintelui autorităţii pentru reformă feroviară nr. 176/2017, pentru aprobarea contractului de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017 - 2 ...

2.  RECTIFICARE nr. 3 din 1 august 2018 referitoare la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/2018 privind monitorizarea infrastructurilor pieţei financiare şi a instrumentelor de plată EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 17 septembrie 2018

În regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 3/2018 privind monitorizarea infrastructurilor pieţei financiare şi a instrumentelor de plată, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 713 din 16 august 2018, se face următoarea rectificare:- la art. 143, în loc de: „… la capitolul i al titlului i,…“ se va citi: „… la capitolul i al titlului ii,…“. ----

3.  ORDIN nr. 3.067 din 10 septembrie 2018 pentru completarea unor reglementări contabile EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 17 septembrie 2018

În temeiul art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 28 alin. (8^1) şi ale art. 44 din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.art. ireglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se completează, după cum urmează:1. după subsecţiunea 4.13.5. „rezultatul exerciţiului financiar, ...

4.  PROCEDURĂ din 12 septembrie 2018 privind scoaterea din circuitul agricol a pajiştilor permanente EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 17 septembrie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.366 din 12 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 792 din 17 septembrie 2018.──────────cap. iprevederi generaleart. 1(1) prezenta procedură reglementează modul de aprobare şi conţinutul documentaţiei necesare obţinerii aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, situate în extravilanul localităţilor, în conformitate cu prevederile art. 5 şi 5^1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumită ...

5.  ORDIN nr. 1.366 din 12 septembrie 2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea din circuitul agricol a pajiştilor permanente EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 17 septembrie 2018

Având în vedere referatul de aprobare nr. 292.050/2018 al direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 5 şi art. 5^1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor art. iv alin. (3) din legea nr. 44/2018 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea legii fondului funciar nr. 18/1991,în temeiul art. 9 alin. ...

6.  ORDIN nr. 1.362 din 11 septembrie 2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Denistepe din judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 17 septembrie 2018

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 292.697/2018 al direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:art. 1se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând ...

7.  ORDIN nr. 1.361 din 11 septembrie 2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Comoşteni şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Piscu Nou din judeţul Dolj, în proprietatea acestor organizaţii EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 17 septembrie 2018

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 292.696/2018 al direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:art. 1se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând ...

8.  ORDIN nr. 1.360 din 11 septembrie 2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP23 Găgeni din judeţul Buzău, în proprietatea acestei organizaţii EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 17 septembrie 2018

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 292.698/2018 al direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:art. 1se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 712 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 17 septembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 2 din hotărârea guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul programului naţional de protecţie socială „bani de liceu“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 860 din 21 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: "art. 2(1) beneficiari ai programului naţional de protecţie socială «bani de liceu» sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 ...

10.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 13 septembrie 2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 17 septembrie 2018

Având în vedere modificările şi completările aduse legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu completări prin legea nr. 145/2018, cu modificările ulterioare, care au exclus din categoria veniturilor din activităţi independente veniturile din drepturi de proprietate intelectuală şi reglementarea lor separată, ţinând cont de faptul că, până la data intrării în vigoare a modificărilor aduse prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 18/2018, veniturile din drepturi de proprietate intelectuală erau incluse în categoria veniturilor ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice