Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 790 din 10 August 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 790 din 10 August 2022

Monitorul Oficial 790 din 10 August 2022 (M. Of. 790/2022)

1.  ORDIN nr. 20.569 din 29 iunie 2022 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea acţiunilor caselor de cultură ale studenţilor şi ale Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" EMITENT: Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 790 din 10 august 2022

Având în vedere:- hotărârea guvernului nr. 22/2022 privind organizarea şi funcţionarea ministerului familiei, tineretului şi egalităţii de Şanse;– hotărârea guvernului nr. 801/2004 privind organizarea şi funcţionarea caselor de cultură ale studenţilor şi a complexului cultural sportiv studenţesc „tei“;– referatul de aprobare nr. 253 din 21.06.2022 al direcţiei generale politici pentru tineret şi locuire,în temeiul art. 10 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 22/2022 privind organizarea şi funcţionarea ministerului familiei, tineretului şi egalităţii de Şanse, ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse emite prezentul ordin.art. 1se aprobă metodologia pentru organizarea acţiunilor caselor de cultură ale studenţilor şi ale complexului cultural sportiv studenţesc ...

2.  ORDIN nr. 164 din 27 iulie 2022 privind transferul drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate stabilite prin Licenţa de concesiune nr. 20.612/2017 a activităţii de exploatare a bazaltului din perimetrul Vorţa Dedii, judeţul Hunedoara, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 96/2022 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 790 din 10 august 2022

Având în vedere:- art. 24 alin. (1) şi (9) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 109-113 din normele pentru aplicarea legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;– referatul direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. integrare europeană nr. 301.054 din 21.07.2022,în temeiul art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite următorul ordin:art. 1se aprobă transferul drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate potrivit licenţei de concesiune pentru exploatarea bazaltului nr. ...

3.  ORDIN nr. 101 din 2 august 2022 pentru modificarea anexelor nr. 5 şi 9 la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 790 din 10 august 2022

În temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:art. ianexele nr. 5 şi 9 la ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor ministerului afacerilor interne, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 430 din 9 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin. art. iiprezentul ordin se publică în monitorul oficial ...

4.  DECIZIE nr. 434 din 10 august 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Athena Steriana Piceava a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 790 din 10 august 2022

Având în vedere propunerea formulată de secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în românia în perioada 1945-1989 prin adresa nr. 7.833 din 2 august 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.745 din 2 august 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 35.876/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de ...

5.  DECIZIE nr. 431 din 10 august 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cristina-Mirela Cuculas a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 790 din 10 august 2022

Având în vedere propunerea ministerului familiei, tineretului şi egalităţii de Şanse, formulată prin adresa nr. 4.150/gf din 1 august 2022, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/22.626/mn din 2 august 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 35.557/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 5 septembrie 2022, doamna cristina-mirela cuculas, şef serviciu, ...

6.  DECIZIE nr. 429 din 10 august 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion-Claudiu Teodorescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 790 din 10 august 2022

Având în vedere adresa ministerului justiţiei nr. 3/11.694 din 1 august 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.721 din 1 august 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 35.529/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 18 august 2022, domnul ion-claudiu teodorescu, consilier superior, exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 987 din 3 august 2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 790 din 10 august 2022

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se actualizează valoarea de inventar a unui imobil aflat ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 986 din 3 august 2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 790 din 10 august 2022

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 1 şi 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 şi art. 361 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 985 din 3 august 2022 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele regionale CF Craiova, Timişoara, Braşov, Iaşi şi Constanţa pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 790 din 10 august 2022

În conformitate cu art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 288 şi art. 361 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea ministerului transporturilor şi infrastructurii şi în concesiunea companiei naţionale ...

10.  DECIZIA nr. 320 din 19 mai 2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 122 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 790 din 10 august 2022

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016