Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 775 din 03 August 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 775 din 03 August 2022

Monitorul Oficial 775 din 03 August 2022 (M. Of. 775/2022)

1. RECTIFICARE nr. 109 din 13 iulie 2022 referitoare la art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2022 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 3 august 2022

În cuprinsul art. i alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 710 din 14 iulie 2022, se fac următoarele rectificări:- în loc de: „… prioritatea 2 - proiecte de infrastructură de apă şi apă uzată, …“ se va citi: „… prioritatea 1 - dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată şi tranziţia la o economie circulară, …“;– în loc de: „… priorităţii 2 - proiecte de ...

2. ORDIN nr. 2.001 din 25 iulie 2022 privind aprobarea derogării în scopul cercetării ştiinţifice pentru unele specii de peşti EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 3 august 2022

Având în vedere referatul de aprobare nr. dgb/104.630 din 4.07.2022 al direcţiei generale biodiversitate,ţinând seama de avizul academiei române nr. 4.690 din 4.05.2022,luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,în temeiul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin ...

3. ORDIN nr. 1.772 din 29 iulie 2022 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003 EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 3 august 2022

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor emite următorul ordin:art. inormele metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin legea nr. 201/2003, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 734 din 21 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la punctul 18 subpunctul 11.1, paragraful al doilea se modifică şi va avea următorul cuprins:"proiectul bugetului ...

4. DECIZIE nr. 427 din 3 august 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Gheorghe-Dănuţ Bogdan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 3 august 2022

Având în vedere propunerea formulată de ministerul antreprenoriatului şi turismului prin adresa nr. 13.888/cdc din 21 iulie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.488 din 21 iulie 2022 şi la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/21.724/mn din 22 iulie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 34.616/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta ...

5. HOTĂRÂRE nr. 977 din 3 august 2022 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare, creşterea eficienţei energetice, gestionarea eficientă a energiei la imobile existente corpurile C2 şi C20, modificări interioare, amenajare spaţii de lucru în pod existent (C2), amenajare incintă şi refacere împrejmuire la IPJ Cluj şi DJI Cluj (UM 0603)" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 3 august 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „reabilitare, creşterea eficienţei energetice, gestionarea eficientă a energiei la imobile existente corpurile c2 şi c20, modificări interioare, amenajare spaţii de lucru în pod existent (c2), amenajare incintă şi refacere împrejmuire la ipj cluj şi dji cluj (um 0603)“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri alocate prin ...

6. HOTĂRÂRE nr. 976 din 3 august 2022 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 3 august 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 3 la hotărârea guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 333 din 1 aprilie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, numărul curent 44 se modifică şi va avea următorul cuprins: "┌──┬──────────────────────────┬────────┐│ │universitatea de Ştiinţele│venituri││44│vieţii «regele mihai i» │proprii ││ │din timişoara │ │└──┴──────────────────────────┴────────┘"prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:ministrul educaţiei,sorin-mihai cîmpeanup. ministrul muncii şi solidarităţii sociale,mădălin-cristian vasilcoiu,secretar ...

7. HOTĂRÂRE nr. 975 din 3 august 2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru bugetul local al municipiului Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 3 august 2022

Având în vedere acordul dintre guvernul româniei şi uniunea internaţională a telecomunicaţiilor privind găzduirea, organizarea şi finanţarea conferinţei plenipotenţiarilor uniunii internaţionale a telecomunicaţiilor (bucureşti, românia, 26 septembrie-14 octombrie 2022), semnat la geneva la 30 iunie 2021, ratificat prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 88/2021, aprobată prin legea nr. 284/2021,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 52/2022 privind unele măsuri bugetare destinate organizării şi desfăşurării celei de-a 21-a ediţii a conferinţei plenipotenţiarilor uniunii internaţionale a telecomunicaţiilor la bucureşti, în perioada 26 septembrie-14 octombrie 2022,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ...

8. HOTĂRÂRE nr. 974 din 3 august 2022 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru combaterea efectelor fenomenelor meteorologice deosebite în anul 2022 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 3 august 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 27^1 din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) pentru sprijinirea familiilor şi persoanelor singure afectate de inundaţii în cursul anului 2022 se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă, în limita sumei de 6.000.000 lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului muncii şi solidarităţii sociale pentru anul 2022.(2) În sensul prezentei hotărâri, inundaţiile cuprind atât ploile abundente, cât şi fenomenele asociate acestora, respectiv alunecările de teren şi fenomenele meteorologice deosebite.(3) familiile şi persoanele ...

9. DECIZIA nr. 146 din 16 martie 2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 135/2014 pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, precum şi ale art. 18 alin. (9) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 3 august 2022

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

10. DECIZIA nr. 119 din 15 martie 2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 3 august 2022

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

11. DECRET nr. 1.071 din 3 august 2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 3 august 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 1.983/2022,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdomnul sergiu lupaşcu, judecător ...

12. DECRET nr. 1.070 din 3 august 2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 3 august 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 1.979/2022,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdoamna georgeta oltean, judecător ...

13. DECRET nr. 1.069 din 3 august 2022 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 3 august 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdomnului chestor de poliţie iacob ioan adrian îi încetează raporturile de serviciu cu ministerul afacerilor interne.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisÎn temeiul art. 100 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, contrasemnăm acest decret.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂbucureşti, 3 august 2022.nr. 1.069.----

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016