Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 766 din 14 Noiembrie 2012 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 766 din 14 Noiembrie 2012

Monitorul Oficial 766 din 14 Noiembrie 2012 (M. Of. 766/2012)

1. ORDIN nr. 1.684 din 25 iunie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala TELETRANS - S.A., filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ...

2. ORDIN nr. 1.457 din 5 noiembrie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala TELETRANS - S.A., filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ...

3. ORDIN nr. 1.179 din 26 iunie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala TELETRANS - S.A., filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ...

4. ORDIN nr. 250 din 31 octombrie 2012 privind organizarea angajarii, lichidarii, ordonantarii si platii cheltuielilor din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite in cazul operatiunilor privind gestionarea si implementarea asistentei financiare nerambursabile alocate Programului operational "Dezvoltarea capacitatii administrative" si pentru modificarea anexelor nr. 2, 2a), 3, 3a), 4 si 4a) la Regulamentul de organizare si functionare a Directiei pentru dezvoltarea capacitatii administrative, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 133/2012 EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012

Având în vedere:- decizia ce nr. 5.748/2007 de adoptare a programului operaţional "dezvoltarea capacităţii administrative";- ordonanţa guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv propriu, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi completările ulterioare;- ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;- ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 133/2012 privind aprobarea regulamentului de organizare ...

5. REGULAMENT nr. 9 din 2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind formarea profesionala a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012

Articol unicregulamentul nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, aprobat prin ordinul comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 36/2010, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 404 din 17 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 32, alineatele (1), (4), (6) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"art. 32. - (1) operatorii şi specialiştii pentru piaţa de capital autorizaţi de cnvm au obligaţia să urmeze anual cel puţin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui ...

6. NORME METODOLOGICE din 24 octombrie 2012 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1normele metodologice pentru aplicarea prevederilor legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, denumite în continuare norme, reglementează modul de stabilire a calităţii de fost cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată sau din comandamentele şi din unităţile de jandarmi şi grăniceri, denumit în continuare îndepărtat abuziv, în vederea recunoaşterii dreptului la reparaţii morale şi materiale conform art. 1 şi 9 din legea nr. 226/2011.art. 2În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) fost ...

7. HOTARARE nr. 1.049 din 24 octombrie 2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 din legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă normele metodologice pentru aplicarea prevederilor legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   prim-ministruvictor-viorel ponta contrasemnează:   ────────────────── p. ministrul apărării naţionale,   dan tătaru, secretar de stat  ministrul administraţiei şi internelor, mircea duşa  ministrul delegat pentru administraţie,   radu ...

8. ORDIN nr. 133 din 7 noiembrie 2012 privind aprobarea Regulamentului nr. 9/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind formarea profesionala a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, aprobat prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,comisia naţională a valorilor mobiliare a hotărât, în şedinţa din data de 7 noiembrie 2012, emiterea următorului ordin:art. 1se aprobă regulamentul nr. 9/2012 pentru modificarea şi completarea regulamentului nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, aprobat prin ordinul comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 36/2010, publicat în monitorul oficial ...

9. ORDIN nr. 1.775 din 25 septembrie 2012 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind calculul si alcatuirea constructiva a planseelor compuse lemn-beton la cladiri vechi si noi", indicativ GP 116-2011 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012

Având în vedere procesul-verbal de avizare nr. 22/2012 al comitetului tehnic de specialitate nr. 5 "structuri pentru construcţii" şi procesul-verbal de avizare nr. 3/2011 al comitetului tehnic de coordonare generală,în conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale hotărârii guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea ...

10. DECRET nr. 674 din 31 octombrie 2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unic se promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂniei traian bĂsescubucureşti, 31 octombrie 2012.nr. 674.________

11. LEGE nr. 199 din 1 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 694 din 30 septembrie 2011, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul 1, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) agenţia are în structura sa o unitate centrală şi filiale teritoriale fără personalitate juridică, ce pot avea în alcătuire unităţi de administrare organizate la nivelul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau al grupurilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare. guvernul poate ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016