Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 764 din 20 Septembrie 2019 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 764 din 20 Septembrie 2019

Monitorul Oficial 764 din 20 Septembrie 2019 (M. Of. 764/2019)

1. RECTIFICĂRI MSC.391(95) din 11 iunie 2015 aduse Rezoluţiei MSC.391(95) prin documentul MSC 95/22/Add.1/Corr.3 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 11 iunie 2018 EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 764 din 20 septembrie 2019

──────────conţinute de ordinul nr. 1.262 din 12 septembrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 764 din 20 septembrie 2019.──────────organizaŢia maritimĂ internaŢionalĂcomitetul de siguranŢĂ maritimĂ sesiunea a 95-aordinea de zi punctul 22msc 95/22/add.1/corr.311 iunie 2018original: englezăraportul comitetului de siguranţă maritimă privind cea de-a nouăzeci şi cincea sesiune a sarectificărianexa rezoluŢia msc.391(95)(adoptată la 11 iunie 2015)adoptarea codului internaţional privind siguranţa navelor care utilizează gaze sau alţi combustibili cu punct de aprindere scăzut (codul igf)anexa 1 codul internaţional privind siguranţa navelor care utilizează gaze sau alţi combustibili cu punct de aprindere scăzut (codul igf)1 În secţiunea ...

2. ORDIN nr. 1.262 din 12 septembrie 2019 pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.391(95) prin documentul MSC 95/22/Add.1/Corr.3 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 11 iunie 2018 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 764 din 20 septembrie 2019

Având în vedere referatul direcţiei transport naval nr. 29.066/1.314 din 31.07.2019 privind publicarea acceptării rectificărilor aduse rezoluţiei msc.391(95) prin documentul msc 95/22/add.1/corr.3 al organizaţiei maritime internaţionale din 11 iunie 2018,luând în considerare ordinul ministrului transporturilor nr. 707/2016 pentru publicarea acceptării codului internaţional privind siguranţa navelor care utilizează gaze sau alţi combustibili cu punct de aprindere scăzut (codul igf), adoptat de organizaţia maritimă internaţională prin rezoluţia msc.391(95) a comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. ...

3. DECIZIA nr. 35 din 24 iunie 2019 referitoare la interpretarea dispozitivului Deciziei nr. 44 din 21 noiembrie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 764 din 20 septembrie 2019

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept dosar nr. 2.551/1/2016 ┌──────────────┬───────────────────────┐│ │- judecător la secţia ││ │de contencios ││ionel barbă │administrativ şi fiscal││ │- preşedintele ││ ...

4. ORDIN nr. 5.085 din 30 august 2019 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 764 din 20 septembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 82 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale hotărârii guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale, interimar, emite prezentul ordin.art. ianexa la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 768 din 1 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1elevii de la cursurile cu ...

5. ORDIN nr. 1.412 din 13 septembrie 2019 pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 764 din 20 septembrie 2019

Având în vedere:- referatul de aprobare al direcţiei management şi structuri sanitare nr. sp 11.708/2019;– prevederile art. 9 lit. e) din legea nr. 134/2019 privind reorganizarea agenţiei naţionale a medicamentului şi a dispozitivelor medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative,în temeiul art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (4^1) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. 1Începând cu data prezentului ordin se aprobă structura organizatorică a agenţiei naţionale a medicamentului şi a dispozitivelor medicale din românia, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2direcţiile ...

6. HOTĂRÂRE nr. 708 din 19 septembrie 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Centrul Naţional de Învăţământ Turistic "CNIT" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Turismului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 764 din 20 septembrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al societăţii centrul naţional de Învăţământ turistic „cnit“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul ...

7. HOTĂRÂRE nr. 702 din 17 septembrie 2019 privind aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Cercetării şi Inovării, precum şi de instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia şi a termenelor de menţinere în nivelurile de clasificare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 764 din 20 septembrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 22 din legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de ministerul cercetării şi inovării, precum şi de instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia şi a termenelor de menţinere în nivelurile de clasificare, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.art. 2termenele ...

8. HOTĂRÂRE nr. 701 din 17 septembrie 2019 privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 764 din 20 septembrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 şi 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 288 alin. (1) şi (2), art. 296 alin. (1) şi (7) şi al art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se declară bun de interes public naţional şi se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului culturii şi identităţii naţionale a bunului imobil cu destinaţie culturală, având datele de identificare prevăzute în anexa care face ...

9. DECRET nr. 706 din 19 septembrie 2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 764 din 20 septembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 1.266/2019,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdomnul marian ivan, judecător la ...

10. DECRET nr. 705 din 19 septembrie 2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 764 din 20 septembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 1.264/2019,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdomnul georgel-teofil mardar, judecător la judecătoria ...

11. DECRET nr. 704 din 19 septembrie 2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 764 din 20 septembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 1.271/2019,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdomnul corneliu-bogdan ion-tudoran, judecător ...

12. HOTĂRÂRE nr. 42 din 18 septembrie 2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Uniunea Europeană, America Latină şi zona Caraibelor: unirea forţelor pentru un viitor comun JOIN (2019) 6 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 764 din 20 septembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/242 adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 11 septembrie 2019, camera deputaţilor:1. susţine punerea în aplicare a viziunii exprimate în comunicare prin acordurile care există sau care sunt în curs de negociere între uniunea europeană şi fiecare dintre ţările ori subregiunile din america latină ...

13. HOTĂRÂRE nr. 41 din 18 septembrie 2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Cum construim încrederea cetăţenilor într-o inteligenţă artificială centrată pe factorul uman - COM(2019) 168 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 764 din 20 septembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/241, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 11 septembrie 2019, camera deputaţilor:1. îşi exprimă sprijinul deplin cu privire la obiectivele şi acţiunile prevăzute în prezenta comunicare; 2. subliniază că inteligenţa artificială prezintă un potenţial extins de utilizare ca metodă de cercetare ştiinţifică ...

14. HOTĂRÂRE nr. 40 din 18 septembrie 2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 764 din 20 septembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat mihăiţă vîrză, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în calitate de membru al comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.această hotărâre a fost adoptată ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016