Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 757 din 28 Septembrie 2016 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 757 din 28 Septembrie 2016

Monitorul Oficial 757 din 28 Septembrie 2016 (M. Of. 757/2016)

1. PROCEDURĂ din 19 septembrie 2016 de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 28 septembrie 2016

──────────aprobată de ordinul nr. 1.026 din 19 septembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 757 din 28 septembrie 2016.──────────1. obiectivul programuluiobiectivul programului pentru organizarea târgului întreprinderilor mici şi mijlocii - timm 2016, denumit în continuare program, îl constituie promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei de muncă în domeniul imm, facilitarea contactelor dintre potenţialii întreprinzători/întreprinderi mici şi mijlocii (imm) şi operatorii economici/instituţiile publice sau private care oferă servicii pentru sectorul imm, în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale imm, stimularea şi susţinerea imm inovative, promovarea produselor şi ...

2. ORDIN nr. 1.026 din 19 septembrie 2016 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 28 septembrie 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările ulterioare, şi ale art. 25 din legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, emite următorul ordin:art. 1 se aprobă procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul programului pentru organizarea târgului întreprinderilor mici ...

4. ORDIN nr. 1.142 din 21 septembrie 2016 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.083/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 28 septembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. i ordinul directorului general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară nr. 1.083/2016 ...

5. ORDIN nr. 146 din 21 septembrie 2016 pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 28 septembrie 2016

În temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:art. iordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din ministerul afacerilor interne, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 507 din 24 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. la articolul 1 alineatul (1), după punctul 8 se introduc două noi puncte, punctele ...

6. ORDIN nr. 2.301 din 27 septembrie 2016 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital, prin redeschiderea emisiunii de obligaţiuni scadente în data de 26 mai 2028, în sumă de maximum 1 miliard euro, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes", şi desemnarea administratorilor tranzacţiei EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 28 septembrie 2016

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor pct. 4.1.a), b) 2, pct. 10 şi pct. 15 din normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă a ...

7. ORDIN nr. 1.662 din 23 august 2016 privind aprobarea derogării pentru specia Ursus arctos EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 28 septembrie 2016

Având în vedere referatul de aprobare nr. 111.646/ac din 8 august 2016 al direcţiei biodiversitate,ţinând seama de avizul academiei române nr. 4.125/cj din 9 iunie 2016,luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,în temeiul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi ...

8. ORDIN nr. 733 din 6 septembrie 2016 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii FORZA ROSSA FINANCIAL SERVICES IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 28 septembrie 2016

Având în vedere solicitarea de radiere din registrul general instituţii financiare nebancare, formulată de societatea forza rossa financial services ifn - s.a. prin scrisoarea f.n. din 9 martie 2016, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 35 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei şi al hotărârii parlamentului româniei nr. 27/2014 ...

9. ORDIN nr. 732 din 6 septembrie 2016 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii GENERAL MAX LEASING IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 28 septembrie 2016

Având în vedere solicitarea de radiere din registrul general instituţii financiare nebancare formulată de către societatea general max leasing ifn - s.a. prin scrisoarea nr. 1 din 7 iunie 2016, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 35 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei şi al hotărârii parlamentului româniei nr. ...

10. ORDIN nr. 731 din 6 septembrie 2016 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii RSL LEASING IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 28 septembrie 2016

Având în vedere solicitarea de radiere din registrul general instituţii financiare nebancare, formulată de către societatea rsl leasing ifn - s.a. prin scrisoarea nr. 458 din 8 martie 2016, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 35 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei şi al hotărârii parlamentului româniei nr. 27/2014 ...

11. AMENDAMENTE din 11 iunie 2015 la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 28 septembrie 2016

──────────*) conţinute de ordinul nr. 1.120 din 13 septembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 757 din 28 septembrie 2016────────── modificări şi completări la anexa la convenţiainternaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mareapendicemodel de certificat de siguranŢĂ a construcŢiei pentru navele de mĂrfuri certificat de siguranŢĂ a construcŢiei pentru nava de mĂrfuriparagraful 2 existent este înlocuit cu următorul:"2 În urma inspecţiei s-a constatat că:   .1 starea structurii, maşinilor şi echipamentului, astfel cum sunt definite în regula de mai sus, este satisfăcătoare şi nava este în conformitate cu cerinţele relevante ale capitolelor ii-1 şi ii-2 din convenţie (altele ...

12. REZOLUŢIA MSC.394(95) din 11 iunie 2015 Amendamente la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 28 septembrie 2016

──────────*) conţinută de ordinul nr. 1.120 din 13 septembrie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 757 din 28 septembrie 2016──────────comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) din convenţia privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,amintind, de asemenea, articolul viii(b) din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare ("convenţia") şi articolul ii din protocolul din 1978 privind convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare ("protocolul din 1978 la solas") referitor la procedura de amendare aplicabilă protocolului din 1978 la solas,luând în considerare, la cea de-a nouăzeci şi cincea sesiune a ...

13. ORDIN nr. 1.120 din 13 septembrie 2016 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.394(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 28 septembrie 2016

Având în vedere prevederile art. ii din protocolul din 1978 privind convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (solas 1974), protocol la care românia a aderat prin legea nr. 308/2007, precum şi ale art. viii(b)(vi)(2)(bb) şi art. viii(b)(vii)(2) din solas 1974, convenţie la care românia a aderat prin decretul consiliului de stat nr. 80/1979,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016