Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 756 din 17 Septembrie 2019 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 756 din 17 Septembrie 2019

Monitorul Oficial 756 din 17 Septembrie 2019 (M. Of. 756/2019)

3. ORDIN nr. 15.191 din 20 iunie 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 756 din 17 septembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul:- art. 9 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru valorificarea activelor statului, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 32 lit. m) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice ...

4. ORDIN nr. 928 din 6 septembrie 2019 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii MADO LEASING IFN - S.A. EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 756 din 17 septembrie 2019

Având în vedere solicitarea de radiere din registrul general instituţii financiare nebancare a societăţii mado leasing ifn - s.a., formulată de domnul rusu gheorghe în calitate de administrator şi, totodată, preşedinte al consiliului de administraţie al societăţii mado leasing ifn - s.a. prin scrisoarea nr. 3 din 1.08.2019, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 35 ...

5. ORDIN nr. 115 din 11 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011 EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 756 din 17 septembrie 2019

În temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale româniei, ministrul afacerilor interne, interimar, emite următorul ordin:art. inormele metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea ministerului afacerilor interne, aprobate prin ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 802 din 14 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după articolul 9 se introduce un nou articol, articolul ...

6. DECIZIE nr. 240 din 17 septembrie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Georgeta Bumbac, director general al Direcţiei generale economice, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 756 din 17 septembrie 2019

Având în vedere propunerea ministerului sănătăţii, formulată prin adresa nr. sp11.080 din 29.08.2019, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/14.828/t.g. din 29.08.2019, precum şi adresa nr. 41.086/2019 a agenţiei naţionale a funcţionarilor publici,în temeiul art. 29, art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna georgeta bumbac, director general al direcţiei generale economice, exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria ...

7. DECIZIE nr. 239 din 17 septembrie 2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Ana-Maria Ciobanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 756 din 17 septembrie 2019

Având în vedere propunerea ministerului sănătăţii, formulată prin adresa nr. sp11.080 din 29.08.2019, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/14.828/t.g. din 29.08.2019,în temeiul art. 29, art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin.(3), art. 524 alin. (1) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna ana-maria ciobanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al ministerului sănătăţii.(2) ...

8. DECIZIE nr. 238 din 17 septembrie 2019 privind numirea domnului Mihai Tomescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 756 din 17 septembrie 2019

Având în vedere propunerea formulată de ministrul muncii şi justiţiei sociale prin adresa nr. 3.238/mcb din 13 septembrie 2019, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/15.591/t.g. din 13 septembrie 2019,în temeiul art. 29 şi art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 174/2015, cu modificările ulterioare, precum şi al art. ...

9. DECIZIE nr. 237 din 17 septembrie 2019 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Victor Boştinaru EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 756 din 17 septembrie 2019

În temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.art. 1se acordă domnului victor boştinaru calitatea de consilier onorific al prim-ministrului. art. 2activitatea domnului victor boştinaru este neremunerată.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,toni greblăbucureşti, 17 septembrie 2019.nr. 237.-----

10. DECIZIE nr. 236 din 17 septembrie 2019 privind numirea domnului Dumitru Enache în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 756 din 17 septembrie 2019

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, al art. 3 alin. (1) din legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru arii naturale protejate şi pentru modificarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 3 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 997/2016 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru arii naturale protejate şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului ...

11. DECIZIE nr. 235 din 17 septembrie 2019 privind numirea doamnei Ioana Ciupe-Gudiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 756 din 17 septembrie 2019

În temeiul art. 29 şi art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna ioana ciupe-gudiu se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul muncii şi justiţiei sociale.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,toni greblăbucureşti, 17 septembrie 2019.nr. 235.-----

12. DECIZIE nr. 234 din 17 septembrie 2019 privind numirea domnului Claudiu-Sorin Roşu-Mareş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 756 din 17 septembrie 2019

În temeiul art. 29 şi art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul claudiu-sorin roşu-mareş se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,toni greblăbucureşti, 17 septembrie 2019.nr. 234.-----

13. DECRET nr. 694 din 11 septembrie 2019 privind conferirea Medaliei Naţionale Serviciul Credincios EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 756 din 17 septembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), ale art. 9 lit. b din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, precum şi ale legii nr. 517/2003 privind conferirea decoraţiilor de război, în semn de recunoştinţă şi apreciere a profesionalismului, curajului şi spiritului de sacrificiu dovedite în executarea unei misiuni în teatrul de operaţii din afganistan, în timpul căreia a fost rănit, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse conferă medalia naţională serviciul credincios clasa a ii-a, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016