Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 749 din 30 August 2018 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 749 din 30 August 2018

Monitorul Oficial 749 din 30 August 2018 (M. Of. 749/2018)

1. AMENDAMENTE din 16 iunie 2017 la partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 30 august 2018

──────────conţinute de ordinul nr. 1.290 din 27 august 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 749 din 30 august 2018.──────────stcw.6/circ.1316 iunie 2017amendamente la partea b din codul privind pregătirea,brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (codul stcw)1. comitetul de siguranţă maritimă, la a nouăzeci şi opta sesiune a sa (între 7 şi 16 iunie 2017), a adoptat următoarele amendamente la partea b din codul stcw.2. În secţiunea b-v/f, la sfârşitul titlului existent se adaugă o notă de subsol după cum urmează:" secŢiunea b-v/f Îndrumări privind instruirea şi experienţa pentru personalul care operează sistemele de ...

2. ORDIN nr. 1.290 din 27 august 2018 pentru publicarea amendamentelor la partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale şi difuzate prin circulara STCW.6/Circ.13 din 16 iunie 2017 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 30 august 2018

Având în vedere referatul direcţiei transport naval nr. 18.296/909 din data de 7.05.2018 privind publicarea amendamentelor la partea b din codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (codul stcw), adoptate de comitetul de siguranţă maritimă al organizaţiei maritime internaţionale şi difuzate prin circulara stcw.6/circ.13 din 16 iunie 2017,ţinând seama de prevederile regulii i/1 paragraful 2 pct. 2 şi 4 din anexa la convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la londra la 7 iulie 1978 (stcw 1978), la care românia a aderat prin legea nr. 107/1992,luând în considerare prevederile art. ...

3. ORDIN nr. 2.528 din 29 iunie 2018 privind declasarea parţială a monumentului istoric Bucureştii Noi - Ştrand, cod LMI B-I-s-B-17865 şi a componentelor sale B-I-m-B-17865.01, B-I-m-B-17865.02, B-I-m-B-17865.03, situate în cartierul Bucureştii Noi, între malul sud-vestic al lacului Griviţa şi str. Fabrica de Cărămidă; carou cadastral: 1’-0; NM şi LK(*) din Lista monumentelor istorice, respectiv declasarea imobilului situat la adresa poştală str. Fabrica de Cărămidă nr. 3, sectorul 1, Bucureşti EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 30 august 2018

Având în vedere referatul nr. 4.306 din 15 iunie 2018 a proiectului ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale privind declasarea din lista monumentelor istorice a imobilului situat la adresa poştală str. fabrica de cărămidă nr. 3, sectorul 1, bucureşti, parte a monumentului istoric bucureştii noi - Ştrand, cod lmi b-i-s-b-17865 şi a componentelor sale b-i-m-b-17865.01, b-i-m-b-17865.02, b-i-m-b-17865.03, situate în cartierul bucureştii noi, între malul sud-vestic al lacului griviţa şi str. fabrica de cărămidă; carou cadastral: 1’-0; nm şi lk(*),în conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. (3) lit. c) coroborate cu art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi art. 33 ...

4. ORDIN nr. 1.301 din 8 august 2018 privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 30 august 2018

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei generale pescuit - autoritatea de management pentru popam nr. 325.628 din 17.07.2018,în baza prevederilor:- regulamentului (ue) nr. 1.303/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune, fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare ...

5. ORDIN nr. 124 din 22 august 2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 30 august 2018

Văzând referatul de aprobare nr. 2.184 din 2.05.2018 şi referatul de aprobare nr. 1.382 din 16.03.2018, întocmite de direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile art. 2 şi ale art. 24 din legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, republicată,ţinând cont de prevederile art. 6^3 şi ale art. 10 lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 pentru organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6 din hotărârea guvernului nr. 1.156/2013 pentru ...

6. ORDONANŢĂ nr. 10 din 29 august 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 30 august 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. ii.1 din legea nr. 183/2018 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. iordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din fondul european de garantare agricolă, fondul european agricol de dezvoltare rurală şi fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la comunitatea europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi ...

7. DECIZIA nr. 341 din 22 mai 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 243 alin. (2) din Codul de procedură penală şi ale art. 127 din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 30 august 2018

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mircea Ştefan minea│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│livia-doina stanciu│- judecător ...

8. DECRET nr. 782 din 28 august 2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 30 august 2018

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. a din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, precum şi ale legii nr. 8/2003 privind ordinul meritul cultural şi medalia meritul cultural, cu modificările ulterioare,în semn de apreciere pentru contribuţia personală avută la promovarea culturii române în germania, pentru activitatea susţinută de promovare a patrimoniului cultural al saşilor transilvăneni, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse conferă ordinul meritul cultural în grad de ofiţer, categoria f „promovarea ...

9. DECRET nr. 781 din 28 august 2018 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 30 august 2018

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. a din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, precum şi ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea ordinului şi medaliei naţionale pentru merit, aprobată prin legea nr. 542/2001, cu modificările ulterioare,în semn de apreciere pentru contribuţia personală semnificativă pe care a avut-o la dezvoltarea schimburilor academice dintre românia şi germania, pentru dăruirea cu care s-a implicat în promovarea culturii, limbii şi civilizaţiei române, preşedintele româniei d e c r e ...

10. DECRET nr. 780 din 28 august 2018 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 30 august 2018

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. a din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, precum şi ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea ordinului şi medaliei naţionale pentru merit, aprobată prin legea nr. 542/2001, cu modificările ulterioare,în semn de apreciere pentru contribuţia personală semnificativă pe care a avut-o la dezvoltarea relaţiilor româno-germane, precum şi la promovarea imaginii comunităţii româneşti în germania,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse conferă ordinul naţional ...

11. DECRET nr. 779 din 28 august 2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 30 august 2018

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. 2 lit. c), ale art. 7 lit. a din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, precum şi ale legii nr. 8/2003 privind ordinul meritul cultural şi medalia meritul cultural, cu modificările ulterioare,cu prilejul zilei limbii române, în semn de apreciere pentru contribuţia personală avută la promovarea şi conservarea educaţiei în limba română, pentru dăruirea cu care s-au implicat în menţinerea identităţii culturale în rândul comunităţilor româneşti din diaspora,preşedintele româniei d e c r e t e ...

12. DECRET nr. 778 din 28 august 2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 30 august 2018

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), ale art. 7 lit. a din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, precum şi ale legii nr. 8/2003 privind ordinul meritul cultural şi medalia meritul cultural, cu modificările ulterioare,cu ocazia aniversării a 90 de ani de viaţă, în semn de apreciere şi recunoaştere deosebită a valorii profesionale, pentru rezultatele de excepţie obţinute în procesul de formare intelectuală şi umană a tinerelor generaţii din cadrul comunităţilor româneşti din diaspora, preşedintele româniei d e ...

13. DECRET nr. 777 din 28 august 2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 30 august 2018

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), ale art. 7 lit. a din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, precum şi ale legii nr. 8/2003 privind ordinul meritul cultural şi medalia meritul cultural, cu modificările ulterioare,cu prilejul zilei limbii române, în semn de apreciere pentru contribuţia deosebită avută la promovarea şi conservarea educaţiei în limba română, pentru rezultatele obţinute în procesul de formare intelectuală şi umană a tinerelor generaţii din cadrul comunităţilor româneşti din diaspora, preşedintele româniei d e c ...

14. DECRET nr. 776 din 28 august 2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 30 august 2018

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), ale art. 7 lit. a din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, precum şi ale legii nr. 8/2003 privind ordinul meritul cultural şi medalia meritul cultural, cu modificările ulterioare,cu prilejul zilei limbii române, în semn de apreciere pentru contribuţia deosebită avută la promovarea şi conservarea educaţiei în limba română, pentru rezultatele obţinute în procesul de formare intelectuală şi umană a tinerelor generaţii din cadrul comunităţilor româneşti din diaspora, preşedintele româniei d e c ...

15. DECRET nr. 775 din 28 august 2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 30 august 2018

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), ale art. 7 lit. a din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, precum şi ale legii nr. 8/2003 privind ordinul meritul cultural şi medalia meritul cultural, cu modificările ulterioare,cu prilejul zilei limbii române, în semn de apreciere pentru contribuţia deosebită avută la promovarea şi conservarea educaţiei în limba română, pentru rezultatele obţinute în procesul de formare intelectuală şi umană a tinerelor generaţii din cadrul comunităţilor româneşti din diaspora, preşedintele româniei d e c ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice