Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 738 din 10 Septembrie 2019 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 738 din 10 Septembrie 2019

Monitorul Oficial 738 din 10 Septembrie 2019 (M. Of. 738/2019)

1. RECTIFICARE nr. 3.419 din 24 martie 2015 referitoare la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.419/2015 EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 10 septembrie 2019

La ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.419/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular grădiniţa „sincron“ din municipiul bucureşti, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 246 din 10 aprilie 2015, se face următoarea rectificare:- la art. 1, în loc de: „... sectorul 2...“ se va citi: „... sectorul 3...“.----

2. ORDIN nr. 2.883 din 3 septembrie 2019 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 10 septembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. ila subpunctul 20.1 din normele metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin legea nr. 201/2003, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 734 din 21 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) extrasele ...

3. ORDIN nr. 183 din 28 august 2019 privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 10 septembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 38 alin. (1) din regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. imetodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de ...

4. HOTĂRÂRE nr. 6 din 27 august 2019 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2019 EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 10 septembrie 2019

În baza prevederilor regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 7/2014, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 lit. a^1) din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 27 august 2019, h o t ă r ă ş t e:art. 1(1) examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - ...

5. ORDIN nr. 5.033 din 28 august 2019 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "real", specializarea "ştiinţe ale naturii" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Şcoala Mea" din municipiul Bucureşti EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 10 septembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării ...

6. ORDIN nr. 2.828 din 19 august 2019 pentru reacreditarea Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 10 septembrie 2019

În baza hotărârii comisiei naţionale a muzeelor şi colecţiilor nr. 5.484 din 30.07.2019,în conformitate cu prevederile art. 12 şi 18 din criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din hotărârea guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii şi identităţii naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii şi identităţii naţionale emite prezentul ordin.art. 1se reacreditează muzeul naţional al literaturii române iaşi, cu sediul în iaşi, ...

7. ORDIN nr. 2.626 din 19 iunie 2019 privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric clasat cu denumirea Halele Uzinei "Malaxa"/Fabrica de Ţevi "Republica", situat în bd. Basarabia nr. 256, sectorul 3, Bucureşti, având codul LMI B-II-a-A-18091/B-II-a-A-18092, respectiv declasarea Lotului 5 EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 10 septembrie 2019

Având în vedere referatul de aprobare înregistrat la direcţia patrimoniu cultural din cadrul ministerului culturii şi identităţii naţionale cu nr. 2.926 din 22 iunie 2019,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a), art. 19 alin. (3) lit. c) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) şi (2) din normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 11 alin. (1) şi (4) din hotărârea guvernului ...

8. ORDIN nr. 1.241 din 9 august 2019 privind aprobarea ghidurilor pentru obstetrică-ginecologie EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 10 septembrie 2019

Văzând referatul de aprobare nr. s.p. 10.346 din 9.08.2019 al direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. 1se aprobă ghidurile pentru obstetrică-ginecologie, prevăzute în anexele nr. 1-30, după cum urmează:a) ghid privind asistenţa naşterii în prezentaţia craniană - anexa nr. 1;b) ghid privind asistenţa naşterii în prezentaţia pelviană - anexa nr. 2;c) ghid privind ...

9. ORDIN nr. 835 din 14 august 2019 pentru modificarea Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 553/2019 privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 10 septembrie 2019

Având în vedere: - legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârea guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului tineretului şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârea guvernului nr. 343/2011 privind aprobarea statutului antrenorului;– legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din românia;– standardul ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională - ocupaţie antrenor cod cor 342201;– nota direcţiei sinteză şi evaluare activitate sportivă nr. 4.387 din 6.08.2019;– adresa centrului naţional de formare şi perfecţionare a antrenorilor nr. 488 din 22.07.2019,în temeiul art. 8 alin. (4) ...

10. ORDIN nr. 112 din 3 septembrie 2019 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021 EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 10 septembrie 2019

În temeiul art. 39 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale româniei, ministrul afacerilor interne, interimar, emite următorul ordin:art. 1prezentul ordin stabileşte procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ...

11. ORDIN nr. 102 din 28 august 2019 privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 487/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind acţiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul expertizei produselor de origine animală şi de supraveghere a unităţilor, ale căror cheltuieli se suportă de către agenţii economici, persoane fizice şi juridice EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 10 septembrie 2019

Văzând referatul de aprobare nr. 1.171 din 19.07.2019, întocmit de direcţia siguranţa alimentelor de origine animală din cadrul direcţiei generale siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ...

12. DECIZIE nr. 66 din 2 septembrie 2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.192/2001 de concesiune pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş în perimetrul Topolniţa-Izvorul Bârzei, judeţul Mehedinţi, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială MESACONS - S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 10 septembrie 2019

Având în vedere:- art. 34 lit. b) şi g) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare; – referatul direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesiune resurse/rezerve minerale. integrare europeană nr. 300.618 din 9.07.2019,în temeiul art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare, preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite următoarea decizie:art. 1concesiunea acordată prin licenţa de concesiune nr. 2.192/2001 pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş în perimetrul topolniţa-izvorul bârzei, judeţul mehedinţi, încheiată între agenţia naţională pentru resurse minerale şi societatea comercială mesacons - s.a., ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016