Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 736 din 21 Iulie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 736 din 21 Iulie 2022

Monitorul Oficial 736 din 21 Iulie 2022 (M. Of. 736/2022)

1. RECTIFICARE nr. 409 din 12 iulie 2022 referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 409/2022 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 21 iulie 2022

În decizia prim-ministrului nr. 409/2022 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna ioana dorobanţu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al ministerului afacerilor interne, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 693 din 12 iulie 2022, se face următoarea rectificare:- în cuprinsul articolului unic, în loc de: „... 23 iulie 2022,...“ se va citi: „... 22 iulie 2022,...“.----

2. ORDIN nr. 1.948 din 13 iulie 2022 privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti de interes comunitar EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 21 iulie 2022

Având în vedere referatul de aprobare nr. dgb/104.671 din 11 iulie 2022 al direcţiei generale biodiversitate,ţinând seama de avizul academiei române transmis prin adresa nr. 4.734 din 4.05.2022,luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009, în temeiul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei ...

3. HOTĂRÂRE nr. 916 din 13 iulie 2022 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Constanţa, Sibiu, Ilfov, Mehedinţi, Olt, Vrancea, Tulcea şi municipiul Bucureşti din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 21 iulie 2022

În conformitate cu prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările ...

4. DECRET nr. 1.043 din 21 iulie 2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 21 iulie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea legii fondului funciar nr. 18/1991 şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 21 iulie 2022.nr. 1.043.----

5. LEGE nr. 263 din 21 iulie 2022 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 21 iulie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 24, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) pentru proprietarii actuali ai construcţiilor edificate de către fostele cooperative agricole de producţie, de fostele asociaţii economice intercooperatiste, de fostele organizaţii şi entităţi ale cooperaţiei de consum ori de alte foste entităţi cooperatiste, indiferent de denumirea acestora, comisia judeţeană de fond funciar va emite, la cerere, titluri de proprietate privind constituirea dreptului de proprietate pentru ...

6. DECRET nr. 1.034 din 20 iulie 2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi a altor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 21 iulie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea legii fondului funciar nr. 18/1991 şi a altor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 20 iulie 2022.nr. 1.034.-----

7. LEGE nr. 254 din 20 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi a altor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 21 iulie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 92, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) prin excepţie de la prevederile alin. (1), pe terenurile agricole de clasa a iii-a, a iv-a şi a v-a de calitate, având categoria de folosinţă arabil, păşune, vii şi livezi, precum şi pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, situate în extravilan, în baza autorizaţiei de construire şi ...

8. DECRET nr. 1.021 din 20 iulie 2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 21 iulie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru modificarea anexei nr. 2 la ordonanţa guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din românia şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 20 iulie 2022.nr. 1.021.-----

9. LEGE nr. 241 din 20 iulie 2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 21 iulie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ianexa nr. 2 la ordonanţa guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din românia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"anexa 2 cuantumulamenzii contravenţionale aplicabile utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile ┌─────────────────────┬────────────────┐│ │cuantumul ...

10. DECRET nr. 1.020 din 20 iulie 2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 21 iulie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 33/2022 pentru modificarea şi completarea legii nr. 219/2015 privind economia socială şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 20 iulie 2022.nr. 1.020.-----

11. LEGE nr. 240 din 20 iulie 2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 21 iulie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33 din 30 martie 2022 pentru modificarea şi completarea legii nr. 219/2015 privind economia socială, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 323 din 1 aprilie 2022, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul i punctul 6, litera j) a alineatului (1) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"j) grup vulnerabil - persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, în conformitate cu prevederile art. 6 lit. p) din legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu ...

12. DECRET nr. 1.000 din 19 iulie 2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 21 iulie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 19 iulie 2022.nr. 1.000.----

13. LEGE nr. 225 din 19 iulie 2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 21 iulie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 19 din 2 martie 2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 216 din 4 martie 2022, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul contractelor prevăzute la alin. (1), aflate în curs de derulare sau în procedură de achiziţie publică sau pentru care urmează a fi organizată o procedură de achiziţie publică, pentru care ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016