Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 735 din 27 Iulie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 735 din 27 Iulie 2021

Monitorul Oficial 735 din 27 Iulie 2021 (M. Of. 735/2021)

1. ORDIN nr. 90 din 27 iulie 2021 privind completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2017 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 27 iulie 2021

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (2) lit. i) şi ale art. 15 alin. (6) din legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. iregulamentul pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică, aprobat prin ordinul preşedintelui autorităţii ...

2. DECIZIA nr. 45 din 7 iunie 2021 referitoare la interpretarea şi aplicarea art. 50 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 27 iulie 2021

Dosar nr. 932/1/2021 ┌───────────────┬──────────────────────┐│ │- preşedintele secţiei││denisa-angelica│de contencios ││stănişor │administrativ şi ││ │fiscal - preşedintele ││ │completului │├───────────────┼──────────────────────┤│ ...

3. ORDIN nr. 1.144 din 13 iulie 2021 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, precum şi unele măsuri privind managementul speciilor de interes cinegetic EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 27 iulie 2021

Având în vedere referatul de aprobare nr. dmrc/159.226/2021 al direcţiei managementul resurselor cinegetice,ţinând seama de prevederile art. 1 lit. n) din legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1),(4) şi (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului, apelor şi pădurilor,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin: art. ianexele nr. 1-3 la ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării ...

4. ORDIN nr. 1.014 din 23 iulie 2021 privind actualizarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020-31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2020 EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 27 iulie 2021

Ţinând cont de prevederile:- art. 2 alin. (1) lit. h)-j) şi art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea autorităţii pentru reformă feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 53/2017;– art. 13 şi 15 din hotărârea guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020-31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători;– legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021,în temeiul prevederilor:- art. 38 şi art. 39 alin. (1^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ...

5. ORDIN nr. 331 din 15 iulie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.463/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, precum şi a componenţei nominale a acestuia EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 27 iulie 2021

Având în vedere:- art. 4 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin legea nr. 109/2021;– art. 43 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 9 din ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.452/2020*) privind aprobarea metodologiei privind selecţia membrilor organismelor consultative ale ministerului educaţiei şi cercetării cu atribuţii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare,*) ...

6. ORDIN nr. 152 din 13 iulie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere şi a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 27 iulie 2021

Văzând referatul de aprobare al direcţiei generale control, antifraudă şi inspecţii nr. 237.509 din 12.07.2021, având în vedere directiva de punere în aplicare (ue) 2021/415 a comisiei din 8 martie 2021 de modificare a directivelor 66/401/cee şi 66/402/cee ale consiliului în vederea adaptării la evoluţia cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice, a grupurilor taxonomice şi a denumirilor anumitor specii de seminţe şi de buruieni, în special art. 2 alin. (1) lit. (a) pct. (a) şi art. 21 a,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. ...

7. DECRET nr. 899 din 23 iulie 2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 27 iulie 2021

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 23 iulie 2021.nr. 899.---

8. LEGE nr. 225 din 26 iulie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 27 iulie 2021

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după articolul 33^1 se introduc două noi articole, articolele 33^2 şi 33^3, cu următorul cuprins:"art. 33^2valoarea indicatorului social de referinţă se actualizează, din oficiu, în fiecare an, la data de 1 martie, cu rata medie anuală a inflaţiei din anul precedent, indicator definitiv, comunicat de institutul naţional de statistică. În situaţia în care rata medie anuală ...

9. DECRET nr. 898 din 23 iulie 2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, judeţul Neamţ, în domeniul public al judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Neamţ" EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 27 iulie 2021

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea legii nr. 282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea staţiunii de cercetare şi producţie pentru cultura şi industrializarea sfeclei de zahăr roman, judeţul neamţ, în domeniul public al judeţului neamţ şi în administrarea consiliului judeţean neamţ, în vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul proiectului „sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul neamţ“ şi se dispune publicarea acestei legi ...

10. LEGE nr. 224 din 26 iulie 2021 pentru modificarea Legii nr. 282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, judeţul Neamţ, în domeniul public al judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Neamţ" EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 27 iulie 2021

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea staţiunii de cercetare şi producţie pentru cultura şi industrializarea sfeclei de zahăr roman, judeţul neamţ, în domeniul public al judeţului neamţ şi în administrarea consiliului judeţean neamţ, în vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul proiectului „sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul neamţ“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 11 din 5 ianuarie 2011, se modifică după cum urmează:1. titlul legii va avea următorul cuprins:"legeprivind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi ...

11. DECRET nr. 897 din 23 iulie 2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 27 iulie 2021

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea art. 4 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 23 iulie 2021.nr. 897.-----

12. LEGE nr. 223 din 26 iulie 2021 pentru modificarea art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 27 iulie 2021

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ialineatul (3) al articolului 4 din ordonanţa guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 609/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) preţurile de vânzare a mărfurilor vor fi exprimate în euro şi vor fi afişate la vedere. excepţie fac ziarele şi revistele, care pot fi comercializate şi în lei, în limita a 50 lei. pentru aceste vânzări nu se vor întocmi bonuri fiscale şi nu se ...

13. DECRET nr. 896 din 23 iulie 2021 privind promulgarea Legii pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenţei de control a Ministerului Finanţelor şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 27 iulie 2021

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenţei de control a ministerului finanţelor şi modificarea şi completarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 23 iulie 2021.nr. 896.----

14. LEGE nr. 222 din 26 iulie 2021 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenţei de control a Ministerului Finanţelor şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 27 iulie 2021

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. iordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 680 din 26 septembrie 2011, aprobată prin legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- după articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:"art. 17^1controlul modului de respectare a fundamentării, declarării şi achitării contribuţiei trimestriale prevăzute la art. 1, precum şi al modului de declarare şi achitare a contribuţiei trimestriale prevăzute la art. 12 se efectuează de către organele fiscale ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016