Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 73 din 27 Ianuarie 2023 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 73 din 27 Ianuarie 2023

Monitorul Oficial 73 din 27 Ianuarie 2023 (M. Of. 73/2023)

1.  ORDIN nr. 3 din 4 ianuarie 2023 privind modificarea anexelor nr. 8-a, 8-b şi 8-c la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 73 din 27 ianuarie 2023

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei reglementări şi norme de contractare a casei naţionale de asigurări de sănătate nr. rn 18 din 4.01.2023,în temeiul prevederilor:- art. 189 alin. (1) din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârii guvernului nr. 1.556/2022 privind modificarea unor acte normative referitoare la programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari, precum şi ...

2.  ORDIN nr. 108 din 19 ianuarie 2023 privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 73 din 27 ianuarie 2023

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1^1) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite următorul ordin:art. 1se aprobă licenţa de dare în administrare pentru explorare nr. 25.216/2023 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul geotermal primăria pecica, judeţul arad, încheiată între agenţia naţională pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi oraşul pecica, cu sediul în pecica, judeţul arad, cod de înregistrare fiscală 3519550, în calitate de ...

3.  NORMA SANITARĂ VETERINARĂ din 17 ianuarie 2023 ce stabileşte standarde minime pentru protecţia bovinelor din exploataţiile comerciale EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 73 din 27 ianuarie 2023

──────────aprobată prin ordinul nr. 10 din 17 ianuarie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 73 din 27 ianuarie 2023.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta normă sanitară veterinară stabileşte standardele minime pentru protecţia bovinelor crescute în scopuri zootehnice. (2) dispoziţiile prezentei norme sanitare veterinare sunt atât generale, cât şi dispoziţii specifice aplicabile taurilor crescuţi pentru reproducţie sau îngrăşare, vacilor crescute pentru producţia de lapte şi viţeilor, precum şi tineretului bovin la îngrăşat.art. 2(1) pentru exploataţiile care deţin un număr mai mare de 6 viţei se aplică şi prevederile ordinului preşedintelui autorităţii naţionale sanitare veterinare şi ...

4.  ORDIN nr. 10 din 17 ianuarie 2023 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte standarde minime pentru protecţia bovinelor din exploataţiile comerciale EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 73 din 27 ianuarie 2023

Văzând referatul de aprobare nr. 4.810 din 22.10.2022, întocmit de direcţia generală sănătatea şi bunăstarea animalelor din cadrul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,ţinând cont de prevederile:- convenţiei europene pentru protecţia animalelor de fermă; – art. 6^6 alin. (2) şi art. 10 lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 3 alin. (3) şi ale art. 4 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi ...

5.  ORDIN nr. 6 din 16 ianuarie 2023 privind aprobarea criteriilor specifice de distribuire la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile confiscate EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 73 din 27 ianuarie 2023

În temeiul art. 37^7 alin. (3) din legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare a bunurilor indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:art. 1(1) se aprobă criteriile specifice de distribuire a sumelor alocate ministerului afacerilor interne, denumit în continuare m.a.i., din mecanismul naţional de susţinere a prevenirii criminalităţii, în condiţiile capitolului v^1 ...

6.  ORDIN nr. 21.960 din 19 decembrie 2022 pentru stabilirea caracteristicilor serviciului de acces funcţional la internet în bandă largă al persoanelor fizice, prin intermediul unei conexiuni la punct fix EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 73 din 27 ianuarie 2023

Având în vedere ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 21.364/2022*) privind stabilirea atribuţiilor, responsabilităţilor şi delegarea unor competenţe secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general şi secretarului general adjunct în cadrul ministerului cercetării, inovării şi digitalizării, cu modificările şi completările ulterioare,*) ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 21.364/2022 nu a fost publicat în monitorul oficial al româniei, partea i.luând în considerare:- prevederile art. 4 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin legea nr. 109/2021;– ...

7.  DECIZIE nr. 21 din 27 ianuarie 2023 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 262/2022 privind constituirea Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 73 din 27 ianuarie 2023

Având în vedere adresa institutului naţional de administraţie nr. 272 din 18 ianuarie 2023, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/1.968/mn din 19 ianuarie 2023,în temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (1) lit. e) şi alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea institutului naţional de administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare, şi al art. 13 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 645/2020 privind organizarea şi funcţionarea institutului naţional de administraţie,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎn anexa la ...

8.  DECIZIE nr. 20 din 27 ianuarie 2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Viziteu Mădălina a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 73 din 27 ianuarie 2023

Având în vedere propunerea ministerului familiei, tineretului şi egalităţii de Şanse, formulată prin adresa nr. 433 din data de 13 ianuarie 2023, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/245 din data de 13 ianuarie 2023, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 3.293/2023,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna viziteu ...

9.  DECIZIE nr. 19 din 27 ianuarie 2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Victor Banţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 73 din 27 ianuarie 2023

Având în vedere propunerea ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei formulată prin adresa nr. 7.320 din 19 ianuarie 2023, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/441 din 19 ianuarie 2023, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 3.723/2023,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 1 februarie 2023, domnul victor ...

10.  HOTĂRÂRE nr. 60 din 26 ianuarie 2023 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 73 din 27 ianuarie 2023

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. la articolul 2, după alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, alin. (2^3), cu următorul cuprins:"(2^3) pentru anul 2023, rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare este de 103,9059 lei/1.000 litri şi reprezintă conversia ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016