Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 73 din 25 Ianuarie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 73 din 25 Ianuarie 2022

Monitorul Oficial 73 din 25 Ianuarie 2022 (M. Of. 73/2022)

1. DECIZIE nr. 19 din 12 ianuarie 2022 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a exercitării activităţii de distribuţie a companiei de brokeraj BEST AS BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE - S.R.L., precum şi stabilirea unei obligaţii în sarcina acesteia EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 73 din 25 ianuarie 2022

Autoritatea de supraveghere financiară, cu sediul în bucureşti, splaiul independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) şi (3) şi art. 7 alin. (2) şi art. 21^2 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată ...

2. ORDIN nr. 59 din 14 ianuarie 2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.319/2004 pentru aprobarea Actului constitutiv al Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 73 din 25 ianuarie 2022

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) şi ale art. 12 lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin legea nr. 109/2021,ţinând cont de prevederile art. i pct. 1 din ordonanţa guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea companiei naţionale de investiţii „c.n.i.“ - s.a.,în temeiul art. 1 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea companiei naţionale de investiţii „c.n.i.“ - s.a., aprobată cu modificări prin legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ...

3. METODOLOGIE din 14 ianuarie 2022 de preselecţie a potenţialilor participanţi direcţi şi indirecţi la Proiectul important de interes comun european în microelectronică şi tehnologia comunicaţiilor (IPCEI ME/CT) EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 73 din 25 ianuarie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 28 din 14 ianuarie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 73 din 25 ianuarie 2022.──────────art. 1obiectivprezenta metodologie stabileşte condiţiile de participare a potenţialilor participanţi direcţi şi indirecţi la proiectul important de interes comun european în microelectronică şi tehnologia comunicaţiilor, denumit în continuare ipcei me/ct.art. 2definiţiiÎn sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. aplicaţie - documentele stabilite prin metodologia de participare pe care un aplicant le depune în vederea participării în cadrul ipcei me/ct;2. organizaţie de cercetare - o entitate, precum universităţile sau institutele de cercetare, agenţiile de transfer de ...

4. ORDIN nr. 28 din 14 ianuarie 2022 privind aprobarea Metodologiei de preselecţie a potenţialilor participanţi direcţi şi indirecţi la Proiectul important de interes comun european în microelectronică şi tehnologia comunicaţiilor (IPCEI ME/CT) EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 73 din 25 ianuarie 2022

Având în vedere prevederile art. 3 şi 6 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate româniei prin mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar româniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul mecanismului de redresare şi rezilienţă,cu respectarea art. 107.3(b) din tratatul de funcţionare a uniunii europene, potrivit căruia ajutoarele de stat pentru aceste activităţi pot fi compatibile cu piaţa internă dacă propunerea este confirmată ...

5. ORDIN nr. 23 din 18 ianuarie 2022 privind modificarea tarifelor de acordare şi menţinere a licenţelor/autorizaţiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 73 din 25 ianuarie 2022

Având în vedere dispoziţiile:- art. 83 şi 90 din regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare;– art. 19 alin. (6) din regulamentul-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice nr. 206/2007, cu modificările ulterioare;– referatului de aprobare al direcţiei financiar, contabilitate, administrativ nr. 918.994/2021, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi ...

6. HOTĂRÂRE nr. 107 din 19 ianuarie 2022 privind modificarea şi completarea descrierii tehnice, precum şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 73 din 25 ianuarie 2022

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea şi completarea descrierii ...

7. HOTĂRÂRE nr. 106 din 19 ianuarie 2022 privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeţei de 203.500 mp, fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, subgrupa 1.4.a - păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în domeniul public al oraşului Călimăneşti, judeţul Vâlcea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 73 din 25 ianuarie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) din legea nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa i funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea regiei naţionale a pădurilor - romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale, al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 288 şi 292 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ...

8. HOTĂRÂRE nr. 105 din 19 ianuarie 2022 privind actualizarea valorii de inventar, a denumirii şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională, prin centrele de transfuzii sanguine, instituţii subordonate Ministerului Sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 73 din 25 ianuarie 2022

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar, a denumirii şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea institutului naţional de hematologie transfuzională, prin centrele de transfuzii sanguine, instituţii subordonate ...

9. DECRET nr. 90 din 25 ianuarie 2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 73 din 25 ianuarie 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 72/2022,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdomnul ioan florin răduţoiu, procuror, cu grad profesional corespunzător parchetului ...

10. DECRET nr. 89 din 25 ianuarie 2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 73 din 25 ianuarie 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 71/2022,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 25 ianuarie 2022, doamna daniela ispir, procuror ...

11. DECRET nr. 88 din 25 ianuarie 2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 73 din 25 ianuarie 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 70/2022,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 25 ianuarie 2022, domnul iulian ispir, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016