Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 728 din 04 Septembrie 2019 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 728 din 04 Septembrie 2019

Monitorul Oficial 728 din 04 Septembrie 2019 (M. Of. 728/2019)

1. ORDIN nr. 993 din 3 septembrie 2019 privind instituirea zilei de 29 octombrie ca Ziua Autorităţii Electorale Permanente EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 4 septembrie 2019

Având în vedere referatul de aprobare nr. 16.483 din 12.08.2019 prin care s-a propus instituirea zilei de 29 octombrie ca ziua autorităţii electorale permanente, luând în considerare prevederile art. 103 alin. (1) lit. y) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 101 alin. (9) din legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele autorităţii electorale permanente emite prezentul ordin.art. 1se instituie ziua de 29 octombrie ca ziua autorităţii electorale permanente.art. 2(1) pentru a marca ziua autorităţii electorale permanente, ...

2. ORDIN nr. 992 din 3 septembrie 2019 privind stabilirea diplomelor, premiilor şi distincţiilor acordate de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 4 septembrie 2019

Având în vedere referatul de aprobare nr. 16.482 din 12.08.2019 prin care au fost propuse diplomele, premiile şi distincţiile acordate de preşedintele autorităţii electorale permanente, văzând dispoziţiile art. 10 alin. (2) din regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii electorale permanente, aprobat prin hotărârea birourilor permanente ale camerei deputaţilor şi senatului nr. 2/2019,în temeiul art. 101 alin. (9) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele autorităţii electorale permanente emite prezentul ordin.art. 1(1) se stabilesc diplomele, premiile şi distincţiile acordate de preşedintele autorităţii electorale ...

3. REGULAMENT din 3 septembrie 2019 de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019 şi a aparatului de lucru al acestora EMITENT: Biroul Electoral Central PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 4 septembrie 2019

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 1/h din 3 septembrie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 728 din 4 septembrie 2019.──────────art. 1(1) birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot. (2) candidaţii în alegeri, soţul, soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.(3) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat. (4) exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al biroului electoral este obligatorie. nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea juridică, civilă sau penală, ...

4. HOTĂRÂRE nr. 1/H din 3 septembrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019 şi a aparatului de lucru al acestora EMITENT: Biroul Electoral Central PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 4 septembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 13-26 din legea nr. 370/2004 pentru alegerea preşedintelui româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 7-15 şi art. 120 din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,văzând prevederile art. 8 alin. (1) din legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea legii nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile art. 11 din hotărârea guvernului nr. 631/2019 privind ...

5. REGULAMENT din 28 august 2019 privind cadrul organizat de tranzacţionare a produselor standardizate pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Humintrade - S.R.L. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 4 septembrie 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 182 din 28 august 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 728 din 4 septembrie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) În înţelesul prezentului regulament, următorii termeni şi expresii se definesc după cum urmează:- administrator - societatea humintrade - s.r.l., persoană juridică titulară de licenţă emisă de anre, care asigură desfăşurarea activităţii de administrare a pieţei centralizate de gaze naturale (pcgn), conform prevederilor prezentului regulament, precum şi în baza procedurilor specifice activităţii sale;– casă de compensaţie - entitatea juridică care se interpune prin novaţie între părţile contractuale care au iniţiat tranzacţia, devenind cumpărător pentru ...

6. ORDIN nr. 182 din 28 august 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare a produselor standardizate pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Humintrade - S.R.L. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 4 septembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 99 lit. d) şi ale art. 146 alin. (1) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi q) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite următorul ordin:art. 1se aprobă regulamentul privind cadrul organizat de tranzacţionare a produselor standardizate pe pieţele centralizate ...

7. DECRET nr. 689 din 4 septembrie 2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 4 septembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 705/2019,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdomnul daniel Ţicău, procuror la parchetul de pe lângă ...

8. DECRET nr. 688 din 3 septembrie 2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 4 septembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 1.268/2019,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 4 septembrie ...

9. HOTĂRÂRE nr. 37 din 4 septembrie 2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Raport privind evaluarea cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor până în 2020 - COM (2018) 785 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 4 septembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/188, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 12 iunie 2019, camera deputaţilor:1. susţine măsurile propuse de comisia europeană de reducere a decalajelor dintre populaţia romă şi restul populaţiei, în privinţa educaţiei, ocupării forţei de muncă, a stării de sănătate şi a accesului ...

10. HOTĂRÂRE nr. 36 din 4 septembrie 2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Standarde armonizate: Sporirea transparenţei şi a securităţii juridice pentru o piaţă unică pe deplin funcţională - COM (2019) 764 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 4 septembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/187, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 12 iunie 2019, camera deputaţilor:1. susţine extinderea standardelor europene şi alinierea acestora la standardele internaţionale, în vederea sporirii fluxurilor comerciale şi a oportunităţilor pentru întreprinderile europene;2. recomandă ca standardizarea aplicată soluţiilor inovatoare să fie adaptată ...

11. HOTĂRÂRE nr. 35 din 4 septembrie 2019 privind adoptarea opiniei referitoare la documentul de reflecţie - Către o Europă durabilă până în 2030 - COM(2019) 22 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 4 septembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/186, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 12 iunie 2019, camera deputaţilor:1. salută documentul de reflecţie al comisiei europene „către o europă durabilă până în 2030“ şi susţine concluziile consiliului uniunii europene „către o uniune tot mai durabilă până în 2030“, care ...

12. HOTĂRÂRE nr. 34 din 4 septembrie 2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 4 septembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat vasile axinte, aparţinând grupului parlamentar al psd, trece de la comisia pentru muncă şi protecţie socială la comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, în calitate de membru;– ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice