Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 726 din 04 Septembrie 2019 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 726 din 04 Septembrie 2019

Monitorul Oficial 726 din 04 Septembrie 2019 (M. Of. 726/2019)

1.  RECTIFICARE nr. 11 din 6 februarie 2019 referitoare la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2019 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 726 din 4 septembrie 2019

În anexa la ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 11/2019 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate şi a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 96 din 6 februarie 2019, se fac următoarele rectificări:- la art. 5 alin. (9) lit. d), în loc de:"d) fui_ob a preluat clienţii unui alt fui_ob în interiorul perioadei menţionate, dar numai dacă în perioada menţionată fui_ob a înregistrat o diferenţă negativă între veniturile şi costurile realizate (inclusiv profitul) ca urmare a desfăşurării activităţii de furnizare a energiei electrice ...

2.  PROCEDURĂ din 28 august 2019 privind acordarea derogărilor sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 726 din 4 septembrie 2019

──────────aprobată prin ordinul nr. 186 din 28 august 2019, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 726 din 4 septembrie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta procedură prezintă etapele şi modul de desfăşurare a procesului de acordare a derogărilor sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, denumite în continuare sisteme hvdc, şi centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, denumite în continuare mgccc, de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare.art. 2prezenta procedură se ...

3.  ORDIN nr. 186 din 28 august 2019 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea derogărilor sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 726 din 4 septembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. c), i) şi n) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) şi ale art. 77-83 din regulamentul (ue) 2016/1.447 al comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu, ale art. 7 din criteriile de acordare a derogărilor pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu care se racordează la reţeaua electrică de ...

4.  ORDIN nr. 185 din 28 august 2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu şi pentru centralele electrice formate din module generatoare care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 726 din 4 septembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. c), i) şi n) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) şi (4) din regulamentul (ue) 2016/1.447 al comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi d) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea ...

5.  ORDIN nr. 5.093 din 2 septembrie 2019 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 726 din 4 septembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) şi art. 94 alin. (1) şi alin. (2) lit. n) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 12 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale, interimar, emite prezentul ordin. art. imetodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 993 şi 993 bis din 23 noiembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, ...

6.  ORDIN nr. 2.830 din 29 august 2019 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2019 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 726 din 4 septembrie 2019

În temeiul:- art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;– ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;– regulamentului-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.245/2016, al regulamentului băncii naţionale a româniei nr. ...

7.  DECIZIE nr. 215 din 4 septembrie 2019 privind eliberarea doamnei Andreea Păstîrnac din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 726 din 4 septembrie 2019

Având în vedere decretul preşedintelui româniei nr. 574/2019 privind acreditarea unui ambasador,în temeiul art. 22 alin. (5), al art. 29 şi al art. 31 lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ,prim-ministrul emite prezenta decizie.art. 1Începând cu data de 4 septembrie 2019, doamna andreea păstîrnac se eliberează din funcţia de consilier de stat în cadrul cancelariei prim-ministrului.art. 2la data prevăzută la alin. (1) încetează calitatea doamnei andreea păstîrnac de coordonator naţional al comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor româniei cu organizaţia pentru cooperare şi dezvoltare economică (o.c.d.e.).prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,toni greblăbucureşti, 4 septembrie 2019.nr. 215.-----

8.  HOTĂRÂRE nr. 629 din 27 august 2019 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 3 alin. (3) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 726 din 4 septembrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicaplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 43 din 18 ianuarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data de 1 ianuarie 2020. prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:p. ministrul turismului,gheorghe bogdan tomoiagă,secretar de statbucureşti, 27 august 2019.nr. 629.-----

9.  HOTĂRÂRE nr. 628 din 27 august 2019 privind acordarea cetăţeniei române domnului Richard Kristopher Jameill EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 726 din 4 septembrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al dispoziţiilor art. 13^1 alin. (1) coroborat cu art. 8^2 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul tineretului şi sportului,constantin-bogdan mateibucureşti, 27 august 2019.nr. 628.-----

10.  HOTĂRÂRE nr. 610 din 21 august 2019 privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Sistemul electronic integrat al ONRC consolidat şi interoperabil destinat asigurării serviciilor de e-guvernare centrate pe evenimente de viaţă (ONRC V2.0)" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 726 din 4 septembrie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „sistemul electronic integrat al onrc consolidat şi interoperabil destinat asigurării serviciilor de e-guvernare centrate pe evenimente de viaţă (onrc v2.0)“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea proiectului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin programul operaţional competitivitate 2014-2020, în conformitate cu contractul ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016