Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 725 din 23 Iulie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 725 din 23 Iulie 2021

Monitorul Oficial 725 din 23 Iulie 2021 (M. Of. 725/2021)

1. CIRCULARĂ nr. 16 din 14 iulie 2021 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 200 de ani de la naşterea lui Ion C. Brătianu EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 23 iulie 2021

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 2 august 2021, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema 200 de ani de la naşterea lui ion c. brătianu.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele: ┌─────────────────────────┬────────────┐│metal/valoare nominală │aur/500 lei │├─────────────────────────┼────────────┤│titlu │999‰ │├─────────────────────────┼────────────┤│formă ...

2. ORDIN nr. 161 din 19 iulie 2021 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.353/2018 pentru instituirea schemei de ajutor de minimis "Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală" EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 23 iulie 2021

Având în vedere referatul de aprobare nr. 212.472 din 19.07.2021 întocmit de direcţia generală dezvoltare rurală - autoritate de management pentru programul naţional de dezvoltare rurală şi avizul consiliului concurenţei nr. 6.963 din 15.07.2021,ţinând seama de prevederile:- regulamentului (ue) nr. 1.407/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare;– regulamentului (ue) nr. 1.305/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (feadr) şi de abrogare a regulamentului ...

3. HOTĂRÂRE nr. 783 din 21 iulie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea BĂIŢA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 23 iulie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru societatea bĂiŢa - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, antreprenoriatului şi turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:viceprim-ministru,ilie-dan barnaministrul economiei, ...

4. HOTĂRÂRE nr. 782 din 21 iulie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Naţională "Plafar" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 23 iulie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru societatea naţională „plafar“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, antreprenoriatului şi turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:ministrul economiei, ...

5. HOTĂRÂRE nr. 766 din 14 iulie 2021 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ce decurge din calitatea de membru în cadrul Fundaţiei Europene pentru Tineret a Consiliului Europei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 23 iulie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii alin. (1^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 116/2020 pentru completarea ordonanţei guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care românia este parte, precum şi pentru aprobarea cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea de membru a româniei în cadrul fundaţiei europene pentru tineret, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 43/2021,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă plata cotizaţiei anuale, în valoare de 41.460,01 euro, fundaţiei europene pentru tineret a consiliului europei, aferente anului 2021.art. 2contravaloarea în lei a cotizaţiei prevăzute la art. ...

6. HOTĂRÂRE nr. 765 din 14 iulie 2021 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcămintelor de ape minerale naturale din perimetrele Valea Spumoasă, judeţul Prahova, şi Ciobotani, judeţul Mureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 23 iulie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcămintelor de ape minerale naturale din perimetrele valea spumoasă, judeţul prahova, şi ciobotani, judeţul mureş, aflate în administrarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2agenţia naţională pentru resurse minerale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu ...

7. HOTĂRÂRE nr. 764 din 14 iulie 2021 privind aprobarea plăţii contribuţiilor financiare voluntare ale României la unele proiecte ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 23 iulie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă plata contribuţiei financiare voluntare a româniei către organizaţia pentru cooperare şi dezvoltare economică, denumită în continuare ocde, pentru cofinanţarea proiectului ce vizează sprijinirea transformării digitale a întreprinderilor mici şi mijlocii (imm) din ţările parteneriatului estic (pae), în sumă de 110.000 euro.(2) se aprobă plata contribuţiei financiare voluntare a ...

8. DECRET nr. 890 din 22 iulie 2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 23 iulie 2021

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei de frontieră române şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 22 iulie 2021.nr. 890.---

9. LEGE nr. 218 din 22 iulie 2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 23 iulie 2021

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. iordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei de frontieră române, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 351 din 29 iunie 2001, aprobată cu modificări prin legea nr. 81/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 21, literele s) şi t) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"s) organizează şi coordonează, prin punctul naţional de contact frontex din cadrul inspectoratului general al poliţiei de frontieră, activităţi sub egida agenţiei europene pentru poliţia de frontieră şi garda de coastă, denumită în continuare agenţia, pe teritoriul româniei, conform ...

10. DECRET nr. 889 din 22 iulie 2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 137/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 23 iulie 2021

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea art. 1 alin. (1) din legea nr. 137/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti“ - institutul naţional de cercetare-dezvoltare pentru cartof şi sfeclă de zahăr braşov în domeniul public al municipiului braşov şi în administrarea consiliului local al municipiului braşov, judeţul braşov, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele ...

11. LEGE nr. 217 din 22 iulie 2021 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 137/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 23 iulie 2021

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicla articolul 1 alineatul (1) din legea nr. 137/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti - institutul naţional de cercetare-dezvoltare pentru cartof şi sfeclă de zahăr braşov în domeniul public al municipiului braşov şi în administrarea consiliului local al municipiului braşov, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 481 din 7 iulie 2011, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) transmiterea unui teren în suprafaţă de 18,15 ha, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 1 din anexa ...

12. DECRET nr. 888 din 22 iulie 2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 23 iulie 2021

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 22 iulie 2021.nr. 888.-----

13. LEGE nr. 216 din 22 iulie 2021 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 23 iulie 2021

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa guvernului nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, adoptată în temeiul art. 1 pct. i.3 din legea nr. 128/2019 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 648 din 5 august 2019.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,cristina-mĂdĂlina prunĂpreŞedintele senatuluianca dana dragubucureşti, 22 iulie 2021.nr. 216.-----

14. DECRET nr. 887 din 22 iulie 2021 privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 15 noiembrie ca Ziua Revoltei Anticomuniste de la Braşov din 1987 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 23 iulie 2021

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru declararea zilei de 15 noiembrie ca ziua revoltei anticomuniste de la braşov din 1987 şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 22 iulie 2021.nr. 887.-----

15. LEGE nr. 215 din 22 iulie 2021 pentru declararea zilei de 15 noiembrie ca Ziua Revoltei Anticomuniste de la Braşov din 1987 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 23 iulie 2021

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1se declară ziua de 15 noiembrie ca ziua revoltei anticomuniste de la braşov din 1987.art. 2(1) parlamentul, preşedintele româniei, guvernul, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, structurile asociative neguvernamentale interesate organizează manifestări prilejuite de comemorarea zilei prevăzute la art. 1.(2) fondurile necesare alocate pentru comemorarea diverselor evenimente ale revoltei anticomuniste de la braşov din 1987 pot fi asigurate şi din bugetele locale sau din bugetul autorităţilor şi instituţiilor publice.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,cristina-mĂdĂlina ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016