Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 721 din 22 Iulie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 721 din 22 Iulie 2021

Monitorul Oficial 721 din 22 Iulie 2021 (M. Of. 721/2021)

1. CUANTUM TOTAL din 22 iulie 2021 privind veniturile publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 721 din 22 iulie 2021

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2020denumirea partidului politic: re:start romÂniasediul partidului politic: bucureşti, sector 1, şos. gheorghe ionescu siseşti nr. 33 ┌────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││ │organizaţia│total al │total al │total al │total al ...

2. NORMĂ nr. 12 din 24 iunie 2021 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 721 din 22 iulie 2021

În conformitate cu prevederile art. 93 şi art. 94 lit. a) din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 23 iunie 2021,autoritatea de supraveghere financiară emite prezenta ...

3. ORDIN nr. 1.327 din 19 iulie 2021 privind aprobarea Listei spitalelor-pilot care vor colecta şi raporta date de cost în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii şi performanţei serviciilor spitaliceşti prin evaluarea costurilor şi standardizare (CaPeSSCoSt)“, cod SIPOCA/cod MySMIS2014: 724/129170 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 721 din 22 iulie 2021

Văzând referatul de aprobare nr. im 5.882 din 19.07.2021 al unităţii de implementare şi coordonare programe,având în vedere prevederile contractului de finanţare în cadrul programului operaţional capacitate administrativă nr. 457 din data de 20.12.2019, încheiat între ministerul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei şi ministerul sănătăţii,ţinând cont de prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 299/2021*) privind aprobarea metodologiei de colectare a datelor de cost şi a criteriilor de selecţie a spitalelor pilot care vor colecta şi raporta date de cost în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii şi performanţei serviciilor spitaliceşti prin evaluarea costurilor şi standardizare (capesscost)“, cod sipoca/cod mysmis2014: 724/129170,*) ordinul ministrului sănătăţii ...

4. HOTĂRÂRE nr. 784 din 21 iulie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii "Telecomunicaţii C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 721 din 22 iulie 2021

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al societăţii „telecomunicaţii c.f.r.“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor şi infrastructurii, prevăzut ...

5. HOTĂRÂRE nr. 781 din 21 iulie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 721 din 22 iulie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru societatea naţională a apelor minerale - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, antreprenoriatului şi turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruflorin-vasile ...

6. HOTĂRÂRE nr. 769 din 14 iulie 2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2007 privind funcţionarea şi atribuţiile Comitetului pentru finanţe publice locale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 721 din 22 iulie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 595/2007 privind funcţionarea şi atribuţiile comitetului pentru finanţe publice locale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 429 din 27 iunie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) analizează modul de aplicare a prevederilor legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi face recomandări pentru modificarea sau completarea acestora;"2. la articolul 3, alineatul (1), literele d)-g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) asociaţia comunelor din ...

7. DECRET nr. 886 din 22 iulie 2021 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Colan EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 721 din 22 iulie 2021

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) şi ale art. 6 lit. a din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea ordinului naţional steaua româniei, republicată, cu modificările ulterioare, în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia excepţională la călăuzirea activităţii pastorale, misionare, culturale, sociale şi filantropice a bisericii ortodoxe române, în ţară şi în diaspora, pentru sporirea binelui comun prin cultivarea dialogului interconfesional şi interreligios,preşedintele româniei ...

8. DECRET nr. 882 din 21 iulie 2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 721 din 22 iulie 2021

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2 şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 21 iulie 2021.nr. 882.----

9. LEGE nr. 214 din 21 iulie 2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 721 din 22 iulie 2021

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 53 din 15 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 325 din 21 aprilie 2020, cu următoarea modificare:- la articolul i punctul 3, alineatul (8) al articolului xv se modifică şi va avea următorul cuprins:"(8) obligaţiile fiscale menţionate la alin. (7) se declară prin declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi se plătesc de către persoanele fizice beneficiare la ...

10. DECRET nr. 881 din 21 iulie 2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 721 din 22 iulie 2021

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2019 pentru completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării româniei la uniunea europeană, precum şi pentru modificarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 21 iulie 2021.nr. 881.-----

11. LEGE nr. 213 din 21 iulie 2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 721 din 22 iulie 2021

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75 din 13 decembrie 2019 pentru completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării româniei la uniunea europeană, precum şi pentru modificarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1015 din 17 decembrie 2019.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,cristina-mĂdĂlina prunĂpreŞedintele senatului anca dana dragubucureşti, 21 ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016