Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 717 din 05 Septembrie 2017 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 717 din 05 Septembrie 2017

Monitorul Oficial 717 din 05 Septembrie 2017 (M. Of. 717/2017)

1. NORMĂ nr. 22 din 30 august 2017 privind metodologia de calcul al tarifelor de referinţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 5 septembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 43 alin. (1) lit. n) din legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie,în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 30.08.2017, autoritatea de supraveghere financiară emite prezenta ...

2. ORDIN nr. 4.676 din 18 august 2017 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală de Antrenori "Ioan Kunst Ghermănescu" din municipiul Bucureşti EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 5 septembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar (aracip), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de ...

3. ORDIN nr. 4.675 din 18 august 2017 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din municipiul Beiuş EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 5 septembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar (aracip), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de ...

4. ORDIN nr. 4.674 din 18 august 2017 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Suceava EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 5 septembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar (aracip), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de ...

5. ORDIN nr. 2.343 din 31 august 2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 5 septembrie 2017

În temeiul art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,în baza dispoziţiilor art. 140 alin. (3) lit. e) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. 1prezenta procedură se aplică în cazul salariaţilor care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu nivelul salariului minim brut pe ţară în vigoare în luna ...

7. ORDIN nr. 2.326 din 29 august 2017 privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 5 septembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 60 pct. 3 din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 10 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului cercetării şi inovării,ministrul finanţelor publice şi ministrul cercetării şi inovării emit următorul ordin:art. 1persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a ...

8. ORDIN nr. 966 din 30 august 2017 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.446/2009 pentru înfiinţarea Comisiei Naţionale de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi pentru aprobarea componenţei acesteia EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 5 septembrie 2017

Văzând referatul de aprobare nr. fb 8.559/2017 al direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile titlului xviii „medicamentul“, ale titlului xx „dispozitive medicale“ din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legii nr. 264/2004 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe medicale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 15 din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. i anexa la ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.446/2009 pentru înfiinţarea comisiei naţionale de ...

9. HOTĂRÂRE nr. 629 din 30 august 2017 privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ pentru Simpozionul organizat de Ministerul Apărării Naţionale în colaborare cu Fundaţia Globală a Forţelor pentru operaţii speciale "Global Special Operations Forces Symposium Europe - GLOBAL SOF", acţiune de protocol cu caracter deosebit, organizată la Bucureşti în perioada 27-29 septembrie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 5 septembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normativele de cheltuieli şi devizul estimativ pentru simpozionul organizat de ministerul apărării naţionale, în colaborare cu fundaţia globală a forţelor pentru operaţii speciale „global special operations forces symposium europe - global sof“, acţiune de protocol cu caracter deosebit, desfăşurat la bucureşti în perioada 27-29 septembrie 2017, prevăzute în anexa care face ...

10. HOTĂRÂRE nr. 625 din 30 august 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.424/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 5 septembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.424/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrului naţional de sănătate mintală şi luptă antidrog, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 842 din 7 decembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) centrul asigură asistenţa tehnică şi managementul, la nivel naţional, al programului naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică."2. anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.art. iianexa la prezenta hotărâre intră ...

11. HOTĂRÂRE nr. 619 din 30 august 2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 5 septembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicnormele metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.153/2001, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 756 din 28 noiembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 4 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local şi central din care să rezulte că ...

12. DECRET nr. 857 din 4 septembrie 2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 5 septembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, având în vedere hotărârea consiliului superior al magistraturii nr. 684/2017,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 11 septembrie 2017, doamna viorica mihai-secuianu, judecător la curtea de ...

13. DECRET nr. 856 din 4 septembrie 2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 5 septembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, având în vedere hotărârea consiliului superior al magistraturii nr. 759/2017,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 10 septembrie 2017, doamna floare găzdac, judecător la curtea de ...

14. DECRET nr. 855 din 4 septembrie 2017 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 5 septembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea consiliului suprem de apărare a Ţării, cu modificările ulterioare, precum şi ale legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi hotărârea consiliului suprem de apărare a Ţării nr. 91/2017,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdomnului colonel dinulică ion gheorghe-cristian i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea ...

15. DECRET nr. 854 din 4 septembrie 2017 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 5 septembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea consiliului suprem de apărare a Ţării, cu modificările ulterioare, precum şi ale legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi hotărârea consiliului suprem de apărare a Ţării nr. 90/2017,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdomnului colonel mocioc aurică horia-emanuel i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016