Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 716 din 10 August 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 716 din 10 August 2020

Monitorul Oficial 716 din 10 August 2020 (M. Of. 716/2020)

1. DECIZIE nr. 97 din 30 iulie 2020 privind constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei cuprinzând remuneraţiile datorate cu titlu de drepturi patrimoniale de autor pentru comunicarea publică online a operelor muzicale în spectacole de muzică, pop, rock, simfonice, de cameră, corale, de muzică electronică şi spectacole de teatru ce includ opere muzicale, comunicate publicului la distanţă, prin internet sau alte mijloace tehnice EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 10 august 2020

În conformitate cu prevederile art. 163 şi art. 181 alin. (1) lit. a) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de referatul direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. rgii/3.279/28.07.2020, luând în considerare cererea ucmr-ada, asociaţia pentru drepturi de autor a compozitorilor, înregistrată la oficiul român pentru drepturile de autor cu nr. rgii/3.094/17.07.2020,în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor oficiului român pentru drepturile de autor, cu modificările ulterioare, directorul general al oficiului român pentru ...

2. ORDIN nr. 1.930 din 18 iunie 2020 pentru modificarea Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile, aprobate prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. 1.277/2015 EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 10 august 2020

Având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 378/2020 privind modificarea hotărârii guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv planul naţional de investiţii,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 44/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, energiei şi mediului de afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri emite următorul ordin:art. iprocedurile privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din planul ...

3. ORDIN nr. 119 din 4 august 2020 pentru dobândirea personalităţii juridice de către Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldeşti EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 10 august 2020

Având în vedere faptul că Şcoala de subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă „pavel zăgănescu“ boldeşti îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 187 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul ...

4. HOTĂRÂRE nr. 623 din 31 iulie 2020 pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 10 august 2020

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea instituţiei prefectului - judeţul brăila din subordinea ministerului afacerilor interne, potrivit anexei care ...

5. HOTĂRÂRE nr. 619 din 31 iulie 2020 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3137 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Măgura, judeţul Bacău, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 10 august 2020

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 292 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 3137 aflat în domeniul public al statului ...

6. HOTĂRÂRE nr. 618 din 31 iulie 2020 privind transmiterea unei părţi de imobil din domeniul privat în domeniul public al statului şi darea acesteia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înscrierea părţii de imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi modificarea valorii de inventar a imobilului 403 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 10 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 296 alin. (1) şi (7) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 863 lit. e) şi art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă transmiterea unei părţi de imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul privat în domeniul public al statului şi darea acesteia în administrarea ministerului apărării naţionale. (2) partea de imobil prevăzută ...

7. HOTĂRÂRE nr. 612 din 31 iulie 2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 10 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.470/2005 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea ministerului apărării naţionale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.109 din 8 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2(1) valorificarea bunurilor aflate în administrarea ministerului apărării naţionale se efectuează prin compania naţională «romtehnica» - s.a., denumită în continuare companie.(2) deşeurile de sticlă, metal, cauciuc, textile, lemn, hârtie, carton, plastic, materialele de resortul hrănirii şi ...

8. HOTĂRÂRE nr. 610 din 31 iulie 2020 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Tribunalului Călăraşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 10 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea tribunalului călăraşi a imobilului - teren situat în municipiul călăraşi, str. bucureşti nr. 106, judeţul călăraşi, care constituie amplasamentul clădirii tribunalului călăraşi, imobil având datele de identificare prevăzute ...

9. HOTĂRÂRE nr. 609 din 31 iulie 2020 pentru aprobarea condiţiilor privind acordarea locuinţei de serviciu, a cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi a subprefecţilor, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu şi cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi a subprefecţilor, aferente anului 2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 10 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 271 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) În aplicarea art. 271 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la numirea în funcţie, prefectul şi subprefectul care nu deţin o locuinţă proprietate personală în localitatea în care îşi are sediul instituţia prefectului au dreptul la o locuinţă de serviciu corespunzătoare sau la decontarea cheltuielilor de cazare, pe durata exercitării funcţiei publice. (2) În situaţia în care ...

10. HOTĂRÂRE nr. 608 din 31 iulie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Remodelarea, consolidarea şi supraetajarea Sălii Omnia pentru conversia în Centrul Naţional al Dansului Bucureşti" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 10 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „remodelarea, consolidarea şi supraetajarea sălii omnia pentru conversia în centrul naţional al dansului bucureşti“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din acordul-cadru de împrumut dintre românia şi banca de dezvoltare a consiliului europei pentru finanţarea proiectului privind finanţarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public ...

11. HOTĂRÂRE nr. 605 din 31 iulie 2020 privind trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 10 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea, după caz, a unor imobile ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016