Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 713 din 07 August 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 713 din 07 August 2020

Monitorul Oficial 713 din 07 August 2020 (M. Of. 713/2020)

1. REGULAMENT din 29 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind desfăşurarea audierilor şi adoptarea deciziilor în cadrul Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 509/2015 EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 713 din 7 august 2020

Bucureşti, 29 iulie 2020.──────────pus în aplicare prin ordinul nr. 721 din 29 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 713 din 7 august 2020.──────────În temeiul art. 26 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul concurenţei adoptă prezentul regulament.articol unicregulamentul privind desfăşurarea audierilor şi adoptarea deciziilor în cadrul consiliului concurenţei, pus în aplicare prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 509/2015, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 674 din 4 septembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: ...

2. ORDIN nr. 721 din 29 iulie 2020 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind desfăşurarea audierilor şi adoptarea deciziilor în cadrul Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 509/2015 EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 713 din 7 august 2020

În baza prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1) şi ale art. 27 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele consiliului concurenţei emite următorul ordin:art. 1În urma adoptării în plenul consiliului concurenţei se pune în aplicare regulamentul pentru modificarea şi completarea regulamentului privind desfăşurarea audierilor şi adoptarea deciziilor în cadrul consiliului concurenţei, pus în aplicare prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 509/2015, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 674 din 4 septembrie 2015, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2compartimentele de specialitate din cadrul ...

3. ORDIN nr. 2.241 din 6 august 2020 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii august 2020 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 713 din 7 august 2020

Având în vedere prevederile: - ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale trezoreriei statului, în cadrul programului tezaur, cu modificările şi completările ulterioare;– ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua companiei naţionale „poşta română“ - s.a. în cadrul programului tezaur, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul:- art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, ...

4. DECIZIE nr. 300 din 7 august 2020 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 223/2020 privind înfiinţarea Comitetului pentru Parteneriatul cu Mediul de Afaceri EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 713 din 7 august 2020

În temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicanexa „componenţa comitetului pentru parteneriatul cu mediul de afaceri“ la decizia prim-ministrului nr. 223/2020 privind înfiinţarea comitetului pentru parteneriatul cu mediul de afaceri, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 337 din 27 aprilie 2020, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta decizie.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti, 7 august 2020.nr. 300.anexa 1 (anexă la decizia nr. 223/2020)componenŢacomitetului pentru parteneriatul cu mediul de afaceri1. ministerul fondurilor europene - coordonator2. cancelaria prim-ministrului - membru3. secretariatul ...

5. DECIZIE nr. 299 din 7 august 2020 privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Mihai George-Dionisie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 713 din 7 august 2020

Având în vedere cererea domnului mihai george-dionisie, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.212 din 6 august 2020,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3), art. 524 alin. (1) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unic(1) la data de 15 august 2020 încetează, la cerere, exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul mihai george-dionisie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct ...

6. DECIZIE nr. 298 din 7 august 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Silvian Dan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 713 din 7 august 2020

Având în vedere propunerea preşedintelui comisiei naţionale de strategie şi prognoză, formulată prin adresa nr. 1.002/n.c.s. din 24.07.2020, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/16.535/a.t. din 29.07.2020, precum şi adresa nr. 26.054/2020 a agenţiei naţionale a funcţionarilor publici,în temeiul art. 29, art. 31 lit. e), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 11 august 2020, domnul ...

7. DECIZIE nr. 297 din 7 august 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Oana-Marie Arat a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 713 din 7 august 2020

Având în vedere adresa secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în românia în perioada 1945-1989 nr. 6.712 din 29 iulie 2020, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.131 din 31 iulie 2020, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 26.260/2020,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 27 ...

8. DECIZIE nr. 296 din 7 august 2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Daniela-Paraschiva Pavel a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 713 din 7 august 2020

Având în vedere adresa secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în românia în perioada 1945-1989 nr. 18/6.618 din 29 iulie 2020, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/16720/a.t. din 30 iulie 2020,în temeiul art. 29, art. 31 lit. e), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3), art. 524 alin. (1) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unic(1) la data de 27 august ...

9. DECIZIE nr. 295 din 7 august 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Lăcrămioara Corcheş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 713 din 7 august 2020

Având în vedere adresa ministerului muncii şi protecţiei sociale nr. 4.725/vva din 4 august 2020, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.188 din 4 august 2020, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 26.398/2020, în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna lăcrămioara ...

10. DECIZIE nr. 294 din 7 august 2020 privind constatarea încetării exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mircea Valentin Cârlan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 713 din 7 august 2020

Având în vedere adresa ministerului muncii şi protecţiei sociale nr. 4.725/vva din 4 august 2020, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.188 din 4 august 2020,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3), art. 524 alin. (1) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei decizii se constată încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, ...

11. DECRET nr. 450 din 7 august 2020 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 713 din 7 august 2020

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), ale art. 6 lit. a din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea ordinului, crucii şi medaliei naţionale serviciul credincios, aprobată prin legea nr. 543/2001, cu modificările ulterioare,în semn de înaltă apreciere şi recunoştinţă pentru contribuţia deosebită de care a dat dovadă în vederea aducerii la bun sfârşit a unor proiecte de durată dedicate susţinerii şi integrării ...

12. DECRET nr. 449 din 7 august 2020 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 713 din 7 august 2020

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 10 august 2020, domnului chestor de poliţie oprea constantin sorin îi încetează raporturile de serviciu cu ministerul afacerilor interne.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisÎn temeiul art. 100 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, contrasemnăm acest decret.prim-ministruludovic orbanbucureşti, 7 august 2020.nr. 449.-----

13. DECRET nr. 448 din 7 august 2020 pentru promulgarea Legii privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice cu începere de la 2 iunie 1992 şi care au fost condamnate în 9 decembrie 1993 de o instanţă de judecată nerecunoscută din regiunea transnistreană a Republicii Moldova EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 713 din 7 august 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice cu începere de la 2 iunie 1992 şi care au fost condamnate în 9 decembrie 1993 de o instanţă de judecată nerecunoscută din regiunea transnistreană a republicii moldova şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 7 august 2020.nr. 448.-----

14. LEGE nr. 169 din 7 august 2020 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice cu începere de la 2 iunie 1992 şi care au fost condamnate în 9 decembrie 1993 de o instanţă de judecată nerecunoscută din regiunea transnistreană a Republicii Moldova EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 713 din 7 august 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unic(1) beneficiază de indemnizaţia lunară prevăzută la art. 4 alin. (1) din decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele, cetăţeni români la data depunerii cererii, care au fost persecutate din motive politice cu începere de la 2 iunie 1992 şi care au fost condamnate în 9 decembrie 1993 de o instanţă de judecată nerecunoscută din regiunea transnistreană a republicii moldova.(2) persoanele prevăzute ...

15. DECRET nr. 446 din 7 august 2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 713 din 7 august 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi pentru completarea art. 6 din legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 7 august 2020.nr. 446.-----

16. LEGE nr. 167 din 7 august 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 713 din 7 august 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. iordonanţa guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 166 din 7 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, după alineatul (5) se introduc şapte noi alineate, alineatele (5^1)-(5^7), cu următorul cuprins:"(5^1) constituie hărţuire morală la locul de muncă şi se sancţionează disciplinar, contravenţional sau penal, după caz, orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un alt angajat care este superiorul său ierarhic, de către un subaltern şi/sau de către un ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016