Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 712 din 19 Iulie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 712 din 19 Iulie 2021

Monitorul Oficial 712 din 19 Iulie 2021 (M. Of. 712/2021)

15. REGULAMENT din 24 februarie 2021 de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 19 iulie 2021

──────────aprobat prin ordinul nr. 596/665/70/3.817/497/700/3.602/c/20/15.675/2.039/2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 712 din 19 iulie 2021.──────────art. 1prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi de funcţionare a comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, denumit în continuare comitetul consultativ, în conformitate cu dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 678/2017 pentru înfiinţarea comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, denumită în continuare hg nr. 678/2017.art. 2(1) comitetul consultativ îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 3 din hg nr. 678/2017.(2) membrii comitetului consultativ pot prezenta preşedintelui comitetului consultativ propuneri cu privire la elaborarea sau actualizarea planului ...

16. ORDIN nr. 596 din 24 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 19 iulie 2021

 În temeiul art. 8 din hotărârea guvernului nr. 678/2017 pentru înfiinţarea comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, al art. 5 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, al art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (3) din hotărârea guvernului ...

17. ORDIN nr. 1.300 din 15 iulie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 316/2021 privind raportarea de paturi ATI în platforma electronică a Ministerului Sănătăţii "Alerte MS" EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 19 iulie 2021

Având în vedere referatul comun al direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate şi al inspecţiei sanitare de stat, aprobat de conducerea ministerului sănătăţii cu nr. im 5.753 din 15.07.2021,în conformitate cu prevederile art. 10 din legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 824/2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei sanitare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ...

18. ORDIN nr. 585 din 2 iulie 2021 privind modificarea şi completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 64/2003 EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 19 iulie 2021

Având în vedere referatul nr. 1.360 din 12.04.2021,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi protecţiei sociale, cu completările ulterioare,ministrul muncii şi protecţiei sociale emite următorul ordin:art. imodelul-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 64/2003, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 139 din 4 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. litera f se modifică şi va avea următorul cuprins:"f. atribuţiile postului atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă ...

19. HOTĂRÂRE nr. 763 din 14 iulie 2021 privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a terenului forestier în suprafaţă de 13,5337 ha, în vederea realizării obiectivului de interes naţional şi utilitate publică "Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 3, aflat pe raza localităţilor Valea Mare, Priseaca, Scorniceşti, Optaşi-Măgura, Tătuleşti, Coloneşti şi Bărăşti din judeţul Olt EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 19 iulie 2021

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1), art. 38 şi 44 din legea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a), art. 9, 14 şi art. 28 alin. (5) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (2), art. 18 şi 20 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin hotărârea ...

20. DECIZIA nr. 263 din 22 aprilie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 19 iulie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

21. DECIZIA nr. 259 din 22 aprilie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "precum şi daune sănătăţii propriei persoane" din cuprinsul art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 19 iulie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

22. DECRET nr. 848 din 16 iulie 2021 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la Bucureşti la 5 septembrie 2020 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 19 iulie 2021

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru ratificarea acordului dintre guvernul româniei şi cabinetul de miniştri al ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la bucureşti la 5 septembrie 2020, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 16 iulie 2021.nr. 848.----

23. ACORD din 5 septembrie 2020 între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 19 iulie 2021

──────────ratificat prin legea nr. 199 din 16 iulie 2021, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 712 din 19 iulie 2021.──────────guvernul româniei şi cabinetul de miniştri al ucrainei, denumite în continuare „părţi“,dorind să beneficieze de avantajele cooperării pe termen lung, bazate pe respect reciproc, încredere şi luarea în considerare a intereselor fiecărei părţi,respectând scopurile şi principiile cartei naţiunilor unite,dorind să asigure condiţiile favorabile pentru dezvoltarea domeniului tehnico-militar,exprimându-şi interesul pentru organizarea cooperării având la bază folosirea celor mai bune realizări ale cercetării şi ale rezultatelor tehnice în domeniul industriei de apărare,au convenit următoarele:art. 1domeniile cooperării1. părţile vor încuraja şi sprijini, potrivit ...

24. LEGE nr. 199 din 16 iulie 2021 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la Bucureşti la 5 septembrie 2020 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 19 iulie 2021

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse ratifică acordul dintre guvernul româniei şi cabinetul de miniştri al ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la bucureşti la 5 septembrie 2020.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilorludovic orbanpreŞedintele senatuluianca dana dragubucureşti, 16 iulie 2021.nr. 199.acord

25. DECRET nr. 847 din 16 iulie 2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 19 iulie 2021

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea art. 54 din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 16 iulie 2021.nr. 847.----

26. LEGE nr. 198 din 16 iulie 2021 pentru modificarea şi completarea art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 19 iulie 2021

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. iarticolul 54 din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) apelurile se judecă în complet format din 2 judecători, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel."2. după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) recursurile se judecă în complet format din 3 judecători, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel."art. iila data intrării în vigoare ...

27. DECRET nr. 846 din 16 iulie 2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 19 iulie 2021

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 16 iulie 2021.nr. 846.----

28. LEGE nr. 197 din 16 iulie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 19 iulie 2021

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 30 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:"i) activităţile de producţie, mentenanţă şi asimilate din unităţile de producţie a energiei electrice în termocentralele pe bază de cărbune, incluzând şi unităţile de extracţie a cărbunelui, pentru personalul implicat direct şi nemijlocit în utilizarea procedeelor şi utilajelor specifice producţiei energiei electrice şi extracţiei ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016