Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 711 din 20 Octombrie 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 711 din 20 Octombrie 2008

Monitorul Oficial 711 din 20 Octombrie 2008 (M. Of. 711/2008)

1. GHID din 29 septembrie 2008 privind adaptarea la efectele schimbarilor climatice - GASC EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 20 octombrie 2008

1. context şi obiective Încãlzirea globalã implicã în prezent douã probleme majore pentru omenire: pe de o parte, necesitatea reducerii drastice a emisiilor de gaze cu efect de serã, în vederea stabilizãrii nivelului concentraţiei acestor gaze în atmosferã, care sã împiedice influenţa antropicã asupra sistemului climatic şi sã dea posibilitatea ecosistemelor naturale sã se adapteze în mod natural, iar pe de altã parte, necesitatea adaptãrii la efectele schimbãrilor climatice, avându-se în vedere cã aceste efecte sunt deja vizibile şi inevitabile din cauza inerţiei sistemului climatic, indiferent de rezultatul acţiunilor de reducere a emisiilor. În ...

2. ORDIN nr. 1.170 din 29 septembrie 2008 pentru aprobarea Ghidului privind adaptarea la efectele schimbarilor climatice - GASC EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 20 octombrie 2008

Având în vedere prevederile strategiei naţionale a româniei privind schimbãrile climatice - 2005-2007, aprobatã prin hotãrârea guvernului nr. 645/2005 , şi ale planului naţional de acţiune privind schimbãrile climatice (pnasc), aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 1.877/2005 , în temeiul prevederilor art. 4 pct. 9 şi ale art. 5 alin. (7) din hotãrârea guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi dezvoltãrii durabile, cu completãrile ulterioare, ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã ghidul privind adaptarea la efectele schimbãrilor climatice - ...

3. ORDIN nr. 610 din 1 octombrie 2008 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 430/2008 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda in anul 2008, in conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 20 octombrie 2008

Având în vedere referatul nr. 79.062 din 22 septembrie 2008 al direcţiei generale dezvoltare ruralã - autoritatea de management pentru programul naţional de dezvoltare ruralã, în baza prevederilor art. 7 şi ale art. 13 alin. (3) din legea nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agriculturã, industrie alimentarã, silviculturã, pisciculturã, precum şi în activitãţi nonagricole, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 13 şi 14 din hotãrârea guvernului nr. 934/2005 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agriculturã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, potrivit ...

4. HOTARARE nr. 1.316 din 14 octombrie 2008 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2008, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in judetul Maramures EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 20 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã alocarea sumei de 1.950 mii lei din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2008, bugetului local al oraşului vişeu de sus, judeţul maramureş, pentru înlãturarea efectelor calamitãţilor naturale produse în judeţul maramureş, în vederea refacerii podului peste râul vaser. art. 2 pentru ...

5. HOTARARE nr. 1.315 din 14 octombrie 2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2008, pentru judetele Cluj, Covasna, Salaj si Vrancea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 20 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 30 alin. (2) şi (3) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008, cu suma de 6.339 mii lei, pentru judeţele cluj, covasna, sãlaj şi vrancea, din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2008, şi alocarea acesteia bugetelor locale ale unor unitãţi administrativ-teritoriale, potrivit anexei ...

6. HOTARARE nr. 1.314 din 14 octombrie 2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea lucrarilor de forare si de echipare a forajelor destinate alimentarii cu apa a locuintelor reconstruite/stramutate ca urmare a calamitatilor naturale produse in comuna Mogosesti-Siret, judetul Iasi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 20 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 30 alin. (2) şi (3) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008, cu suma de 1.010 mii lei, din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2008, şi alocarea acesteia bugetului local al comunei mogoşeşti-siret din judeţul iaşi pentru finanţarea lucrãrilor de forare şi de ...

7. HOTARARE nr. 1.313 din 14 octombrie 2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea lucrarilor de extindere a retelelor de alimentare cu energie electrica si de racordare a locuintelor reconstruite/stramutate din unele localitati afectate de calamitatile naturale produse in judetele Botosani, Iasi si Suceava EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 20 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 30 alin. (2) şi (3) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008, cu suma de 2.583 mii lei, din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2008, şi alocarea acesteia bugetelor locale ale unor unitãţi administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte din prezenta hotãrâre, pentru ...

8. HOTARARE nr. 1.302 din 14 octombrie 2008 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 20 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã transmiterea imobilului, format din construcţie şi terenul aferent, proprietate publicã a statului, identificat potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncã în administrarea agenţiei municipale pentru ocuparea forţei de muncã bucureşti. art. 2 ...

9. HOTARARE nr. 1.233 din 1 octombrie 2008 privind schimbarea unitatii de administrare a unor imobile aflate in domeniul public al statului si pentru trecerea unor constructii din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si demolarii acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 20 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcãtuiesc domeniul public al statului şi al unitãţilor administrativ-teritoriale, aprobatã prin legea nr. 246/2001 , ţinând seama de prevederile art. 2 alin. (2) din hotãrârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniului public al statului, cu modificãrile ...

10. DECIZIE nr. 1.093 din 15 octombrie 2008 referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 20 octombrie 2008

În temeiul dispoziţiilor art. 146 lit. a) din constituţie şi ale art. 15 din legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii constituţionale, prin adresa nr. 5/5.468/c.p.t./2008, guvernul româniei a sesizat curtea constituţionalã cu privire la neconstituţionalitatea legii pentru aprobarea ordonanţei guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învãţãmânt. la sesizare a fost anexatã, în copie, legea pentru aprobarea ordonanţei guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învãţãmânt, în forma adoptatã de parlament (pl-x 263/2008). ...

11. HOTARARE nr. 1.232 din 1 octombrie 2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 decembrie 2001 privind platile transfrontaliere in euro EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 20 octombrie 2008

În scopul asigurãrii aplicãrii în românia a prevederilor regulamentului (ce) nr. 2.560/2001 al parlamentului european şi al consiliului din 19 decembrie 2001 privind plãţile transfrontaliere în euro, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 În scopul protejãrii intereselor economice ale consumatorilor, se stabileşte cadrul instituţional necesar aplicãrii prevederilor regulamentului (ce) nr. 2.560/2001 al parlamentului european şi al consiliului din 19 decembrie 2001 privind plãţile transfrontaliere în euro, publicat în jurnalul oficial al uniunii europene nr. l 344 din 28 decembrie ...

12. ORDONANTA DE URGENTA nr. 130 din 14 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane, precum si pentru abrogarea cap. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 20 octombrie 2008

Având în vedere: - necesitatea asigurãrii, în regim de urgenţã, a cadrului legal adecvat reorganizãrii poliţiei de frontierã române în perspectiva apropiatã a aderãrii româniei la spaţiul schengen, în sensul creãrii posibilitãţii de înfiinţare a unor direcţii teritoriale ale poliţiei de frontierã, altele decât cele existente, în funcţie de situaţia operativã şi de capacitatea acoperirii cu personal şi tehnicã de supraveghere a diferitelor zone de pe teritoriul româniei, de specificul activitãţii desfãşurate în zona de competenţã, de actul de reprezentare în relaţia cu statele vecine; - nevoia de reglementare a activitãţii de expertizã desfãşurate ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice