Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 688 din 31 Iulie 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 688 din 31 Iulie 2020

Monitorul Oficial 688 din 31 Iulie 2020 (M. Of. 688/2020)

1.  ORDIN nr. 2.232 din 31 iulie 2020 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2020 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 31 iulie 2020

În temeiul:- art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;– ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;– regulamentului-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă aprobat prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.245/2016, al regulamentului băncii naţionale a româniei nr. ...

2.  ORDIN nr. 1.362 din 31 iulie 2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 739/2017 privind aprobarea Listei cuprinzând unităţile de primiri urgenţe (UPU) şi UPU/compartimentele de primiri urgenţe (CPU) aparţinând spitalelor de copii care formează unităţi funcţionale regionale de urgenţă sau care fac parte din componenta de interes strategic a reţelelor regionale de unităţi spitaliceşti de urgenţă eligibile în cadrul axei prioritare 8 "Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale", prioritatea de investiţii 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, obiectivul strategic 8.2 "Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă" din Programul operaţional regional 2014-2020, operaţiunea B - Unităţi de primiri urgenţe EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 31 iulie 2020

Văzând referatul de aprobare nr. nt 6.429 din 31 iulie 2020 al serviciului medicină de urgenţă, structură în cadrul direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din ministerul sănătăţii,în vederea îndeplinirii obiectivului strategic 4.4 „Îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii medicale de urgenţă prin consolidarea sistemului integrat de urgenţă şi continuarea dezvoltării acestuia“ din strategia naţională de sănătate 2014-2020, aprobată prin hotărârea guvernului nr. 1.028/2014, privind aprobarea strategiei naţionale de sănătate 2014-2020 şi a planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea strategiei naţionale,luând în considerare prevederile axei prioritare 8 „dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale“, prioritatea de ...

3.  ORDIN nr. 1.357 din 31 iulie 2020 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 31 iulie 2020

Văzând referatul de aprobare nr. nt 6.408/2020 al direcţiei politica medicamentului, a dispozitivelor şi tehnologiilor medicale din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile art. 890 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. ianexa nr. 1 la ordinul ministrului sănătăţii nr. ...

4.  ORDIN nr. 1.356 din 31 iulie 2020 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 31 iulie 2020

Văzând referatul de aprobare al direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică nr. nt 6.343 din 30.07.2020,având în vedere propunerile comisiei de nefrologie a ministerului sănătăţii privind problemele importante ce necesită rezolvare urgentă legate de planul naţional pentru dializa pacientului covid-19 pozitiv, înregistrată la ministerul sănătăţii cu nr. 17.660 din 17.06.2020.în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. iregulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004, publicat în monitorul oficial ...

5.  ORDIN nr. 1.355 din 31 iulie 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.765/2006 privind arondarea judeţelor la centrele regionale, luându-se în considerare regiunile de dezvoltare socioeconomică din care fac parte, precum şi distanţele aeriene şi terestre dintre un spital judeţean şi un anumit centru regional EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 31 iulie 2020

Văzând referatul de aprobare nr. nt 6.393 din 31.07.2020 al direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică, având în vedere prevederile art. 108 alin. (10) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 2 lit. c) şi art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin: art. ila articolul 6 din ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.765/2006 privind arondarea judeţelor la centrele regionale, luându-se în considerare regiunile de dezvoltare socioeconomică din care fac parte, precum ...

6.  HOTĂRÂRE nr. 589 din 31 iulie 2020 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 31 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 362 din 6 mai 2020, după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"art. 2^1pentru anul 2020, prin excepţie de la termenul prevăzut la art. 2, documentele justificative prevăzute în anexa nr. 1 la cap. ix, în subcap. iii lit. c.4 alin. (3) lit. c), precum şi în subcap. v lit. ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 588 din 31 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 31 iulie 2020

Ţinând seama de măsurile adoptate prin hotărârea comitetului naţional pentru situaţii de urgenţă nr. 37 din 28.07.2020 privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecţiilor cu sars-cov-2 la nivelul spaţiilor/activităţilor unde există un risc crescut de infectare,având în vedere faptul că evaluarea realizată în baza factorilor de risc prevăzuţi la art. 3 alin. (4) din legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, cu modificările ulterioare, indică necesitatea intensificării măsurilor de prevenire şi combatere a transmiterii virusului sars-cov-2, atât la nivel judeţean, cât şi la nivel naţional, inclusiv instituirea unor măsuri restrictive/limitative referitoare la ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 569 din 16 iulie 2020 privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti asupra unor imobile aflate în domeniul public al statului, situate în municipiul Bucureşti, darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 31 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al prevederilor art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 288 alin. (1) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere decizia curţii constituţionale nr. 1/2014 asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă privind administraţia publică,guvernul ...

9.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 31 iulie 2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 31 iulie 2020

Având în vedere necesitatea încadrării în limita de deficit bugetar, instituită prin reglementări europene (sistemul european de conturi - deficit esa), ţinând cont de cheltuielile suplimentare de aproximativ 6,6 miliarde lei rezultate din aplicarea prevederilor legii nr. 14/2020 privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările ulterioare, în vederea asigurării acestui drept constituţional ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare, precum şi pentru a ...

10.  DECIZIA nr. 269 din 4 iunie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 şi art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 31 iulie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016