Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 688 din 13 Octombrie 2009 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 688 din 13 Octombrie 2009

Monitorul Oficial 688 din 13 Octombrie 2009 (M. Of. 688/2009)

1. HOTARARE nr. 1.206 din 7 octombrie 2009 privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea sustinerii financiare a autoritatilor administratiei publice locale, in completarea surselor proprii ale acestora, pentru finantarea proiectelor de investitii in turism pe anul 2009 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 13 octombrie 2009

HotĂ?rÂre nr. 1.206 din 7 octombrie 2009 privind modificarea anexei la hotãrârea guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea susţinerii financiare a autoritãţilor administraţiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finanţarea proiectelor de investiţii în turism pe anul 2009 emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 688 din 13 octombrie 2009 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã , guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic ...

2. ORDIN nr. 1.049 din 28 august 2009 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale "Victor Babes" Bucuresti din coordonarea Ministerului Sanatatii EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 13 octombrie 2009

Având în vedere referatul de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului naţional de cercetare-dezvoltare în domeniul patologiei şi Ştiinţelor biomedicale "victor babeş" bucureşti pe anul 2009, avizat de ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi de ministerul finanţelor publice, în conformitate cu prevederile art. 4 pct. 33 din hotãrârea guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi ...

3. ORDIN nr. 1.048 din 28 august 2009 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie "Cantacuzino" Bucuresti din coordonarea Ministerului Sanatatii EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 13 octombrie 2009

Având în vedere referatul de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului naţional de cercetare-dezvoltare pentru microbiologie şi imunologie "cantacuzino" bucureşti pe anul 2009, avizat de ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi de ministerul finanţelor publice, în conformitate cu prevederile art. 4 pct. 33 din hotãrârea guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã prin legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul sãnãtãţii ...

4. HOTARARE nr. 1.218 din 12 octombrie 2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 13 octombrie 2009

HotĂ?rÂre nr. 1.218 din 12 octombrie 2009 privind alocarea unei sume din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2009 emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 688 din 13 octombrie 2009 În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicatã , al art. 30 alin. (2) şi (3) din legea privind finanţele publice nr. 500/2002 , cu modificãrile ulterioare, şi al art. 2 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 110/2009 privind ...

5. RECTIFICARE nr. 37 din 26 februarie 2000 referitoare la Decretul nr. 37/2000 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 13 octombrie 2009

La decretul nr. 37/2000 privind conferirea titlului de erou-martir al revoluţiei române din decembrie 1989 şi a titlului de luptãtor pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 100 şi 100 bis din 7 martie 2000, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - la anexa nr. 2, titlul "luptãtori pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989", la nr. crt. 387, coloana "numele şi prenumele", în loc de: "scridon vasile" se va citi: "scridon nicolae". ...

6. DECIZIE nr. 750 din 1 octombrie 2009 privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei acordate Societatii Comerciale IV - Broker de Asigurare - S.R.L. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 13 octombrie 2009

Comisia de supraveghere a asigurãrilor, cu sediul în municipiul bucureşti, str. amiral constantin bãlescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscalã 14045240/1.07.2001, reprezentatã legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor, consemnatã în procesul-verbal al şedinţei din data de 22 septembrie 2009, în cadrul cãreia a fost analizat referatul de constatare nr. ix.731/xi.2.208 din 21 septembrie 2009 cu privire la activitatea societãţii ...

7. DECIZIE nr. 749 din 1 octombrie 2009 privind aprobarea conducatorului executiv si reluarea activitatii Societatii Comerciale A&G MARITIM BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 13 octombrie 2009

În conformitate cu prevederile legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin ordinul preşedintelui comisiei de supraveghere a asigurãrilor nr. 3.110/2004 , cu modificãrile ulterioare, în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor din data de 22 septembrie 2009, prin care s-au aprobat conducãtorul executiv şi reluarea activitãţii societãţii comerciale a&g maritim broker de asigurare - s.r.l., comisia de supraveghere a asigurãrilor decide: art. 1 ...

8. DECIZIE nr. 739 din 1 octombrie 2009 privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale LASTING INSURANCE AND REINSURANCE BROKER - S.R.L. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 13 octombrie 2009

În conformitate cu prevederile legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor din data de 22 septembrie 2009, prin care s-a aprobat cererea societãţii comerciale lasting insurance and reinsurance broker - s.r.l. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, comisia de supraveghere a asigurãrilor decide: art. 1 societatea comercialã lasting insurance and reinsurance broker - s.r.l., cu sediul social în municipiul ...

9. DECIZIE nr. 738 din 1 octombrie 2009 privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale AZT ROMASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 13 octombrie 2009

În conformitate cu prevederile legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor din data de 22 septembrie 2009, prin care s-a aprobat cererea societãţii comerciale azt romasig broker de asigurare-reasigurare - s.r.l. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, comisia de supraveghere a asigurãrilor decide: art. 1 societatea comercialã azt romasig broker de asigurare-reasigurare - s.r.l., cu sediul social în municipiul ...

10. HOTARARE nr. 1.204 din 7 octombrie 2009 pentru aprobarea atestarii orasului Viseu de Sus, judetul Maramures, ca statiune turistica de interes local EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 13 octombrie 2009

HotĂ?rÂre nr. 1.204 din 7 octombrie 2009 pentru aprobarea atestãrii oraşului vişeu de sus, judeţul maramureş, ca staţiune turisticã de interes local emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 688 din 13 octombrie 2009 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã , al art. 10 din ordonanţa guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfãşurarea activitãţii de turism în românia, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 755/2001 , cu modificãrile ulterioare, şi al art. 3 alin. (1) din ...

11. ORDONANTA DE URGENTA nr. 108 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinantarii publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 13 octombrie 2009

OrdonanŢÃ de urgenŢÃ nr. 108 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea art. 5 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţãrii publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul programului sapard emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 688 din 13 octombrie 2009 pentru absorbţia fondurilor alocate prin ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţãrii publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii ...

12.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 7 octombrie 2009 privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 13 octombrie 2009

Având în vedere că dispoziţiile regulamentului (ce) nr. 2.252/2004 al consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre sunt obligatorii şi pentru statul român,faptul că termenul de 1 noiembrie 2009 de finalizare a punerii în circulaţie a paşapoartelor electronice la nivel naţional nu poate fi respectat din considerente obiective, determinate de necesitatea respectării procedurilor legale privind achiziţiile publice, situaţie în raport cu care se impune luarea unor măsuri de natură legislativă pentru prorogarea acestui termen, contribuind totodată şi la îndeplinirea obligaţiilor asumate ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice