Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 667 din 06 Iulie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 667 din 06 Iulie 2021

Monitorul Oficial 667 din 06 Iulie 2021 (M. Of. 667/2021)

2. RECTIFICARE nr. 1.068 din 29 iunie 2021 referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 6 iulie 2021

În anexa nr. 25 la ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a hotărârii guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 642 şi 642 bis din 30 iunie 2021, se face următoarea rectificare:- la nr. crt. 43, coloana a 4-a „durata de spitalizare realizată 2019“, în loc de: ...

3. RECTIFICARE nr. 29 din 27 martie 2020 referitoare la Legea nr. 29/2020 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 6 iulie 2021

În anexa la legea nr. 29/2020 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea universităţii de Ştiinţe agricole şi medicină veterinară cluj-napoca, pentru staţiunea de cercetare horticolă cluj-napoca, în domeniul public al municipiului cluj-napoca, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 258 din 30 martie 2020, se face următoarea rectificare:- la numerele curente 1, 2 şi 3, în coloana a 6-a „numărul de identificare atribuit ministerului finanţelor publice“, în loc de: „102002“ se va citi: „160539“.----

4. ORDIN nr. 85 din 30 iunie 2021 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2014 pentru aprobarea conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 6 iulie 2021

Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (4) şi ale art. 28 alin. (2) din regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. iordinul ...

5. ORDIN nr. 3.848 din 26 mai 2021 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "primar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Hδnsel und Gretel" din municipiul Iaşi EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 6 iulie 2021

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar, ţinând cont de dispoziţiile ordinului ministrului ...

6. ORDIN nr. 817 din 23 iunie 2021 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 6 iulie 2021

În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (2) şi (4), coroborate cu prevederile lit. a pct. 9 şi 10 din anexa nr. 2 şi lit. a pct. 8 din anexa nr. 3 din legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din românia, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) şi ale art. 12 lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi ...

7. ORDIN nr. M.120 din 11 iunie 2021 pentru modificarea Instrucţiunilor privind asistenţa medicală şi farmaceutică în Ministerul Apărării Naţionale pe timp de pace, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.110/2009 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 6 iulie 2021

Pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (7^1) din legea farmaciei nr. 266/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. v din hotărârea guvernului nr. 351/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, prelungirea termenelor de aplicare a acestora, precum şi prorogarea unor termene, precum şi ale art. 152 lit. l) din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 ...

8. DECIZIA nr. 241 din 8 aprilie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 837 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 6 iulie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│livia doina stanciu│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│elena-simina │- judecător ││tănăsescu │ ...

9. DECIZIA nr. 858 din 26 noiembrie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 288^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, precum şi ale articolului unic pct. 8 din Legea nr. 193/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 6 iulie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

10. DECRET nr. 806 din 5 iulie 2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 6 iulie 2021

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 5 iulie 2021.nr. 806.-----

11. LEGE nr. 188 din 5 iulie 2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 6 iulie 2021

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99 din 25 iunie 2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 551 din 25 iunie 2020. această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilorludovic orbanpreŞedintele senatuluianca dana dragu bucureşti, 5 iulie 2021.nr. 188.-----

12. DECRET nr. 805 din 5 iulie 2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 227/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori şi pentru modificarea alin. (1) al art. 79 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 6 iulie 2021

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 227/2020 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori şi pentru modificarea alin. (1) al art. 79 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 5 iulie 2021.nr. 805.-----

13. LEGE nr. 187 din 5 iulie 2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 227/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori şi pentru modificarea alin. (1) al art. 79 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 6 iulie 2021

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 227 din 30 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1331 din 31 decembrie 2020.art. iialineatul (1) al articolului 79 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 389 din 11 iunie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 288/2010, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016