Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 664 din 04 Iulie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 664 din 04 Iulie 2022

Monitorul Oficial 664 din 04 Iulie 2022 (M. Of. 664/2022)

2. ORDIN nr. 1.724 din 29 iunie 2022 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022

Văzând referatul de aprobare nr. ar 10.843 din 29 iunie 2022 al direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii şi nr. dg 2.097 din 30 iunie 2022 al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere dispoziţiile art. 291 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 4 din hotărârea guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări ...

3. DECIZIA nr. 32 din 6 iunie 2022 referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: Dacă nedeclararea la organul fiscal competent (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, direcţia generală a finanţelor publice) a veniturilor obţinute din vânzarea de autoturisme second-hand şi evidenţiate în acte contabile primare, în condiţiile declarării acestora la direcţia de taxe şi impozite locale, se circumscrie laturii obiective a infracţiunii prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare (ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile) sau întruneşte elementele de tipicitate ale contravenţiei prevăzute de art. 219 alin. (1) lit. b) combinat cu art. 219 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume). EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022

Dosar nr. 661/1/2022 ┌───────────────┬──────────────────────┐│ │- judecător, ││corina-alina │preşedintele Înaltei ││corbu │curţi de casaţie şi ││ │justiţie, preşedintele││ │completului │├───────────────┼──────────────────────┤│daniel ...

4. DECIZIE nr. 399 din 4 iulie 2022 privind acordarea autorizării Societăţii STIMPEX - S.A. în vederea utilizării de tehnologii, echipamente şi programe software în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele 5G EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022

Având în vedere hotărârea consiliului suprem de apărare a Ţării nr. 95/2022 privind avizarea solicitării pentru obţinerea autorizării de utilizare a echipamentelor de infrastructură 5g, depusă de societatea stimpex - s.a., precum şi adresa ministerului cercetării, inovării şi digitalizării, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/19.391/mn din 29 iunie 2022, în temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (2) din legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5g, prim-ministrul ...

5. DECIZIE nr. 398 din 4 iulie 2022 privind acordarea autorizării Regiei Autonome RASIROM în vederea utilizării de tehnologii, echipamente şi programe software în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele 5G EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022

Având în vedere hotărârea consiliului suprem de apărare a Ţării nr. 94/2022 privind avizarea solicitării pentru obţinerea autorizării de utilizare a echipamentelor de infrastructură 5g, depusă de regia autonomă rasirom, precum şi adresa ministerului cercetării, inovării şi digitalizării, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/19.390/mn din 29 iunie 2022, în temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (2) din legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5g, prim-ministrul ...

6. DECIZIE nr. 397 din 4 iulie 2022 privind eliberarea domnului Claudiu-Emanuel Simion, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022

Având în vedere adresa ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 75.912 din 28 iunie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.965 din 29 iunie 2022, precum şi cererea domnului claudiu-emanuel simion, în temeiul art. 29 şi art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (1) şi (2) din ordonanţa guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea institutului naţional de administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul claudiu-emanuel ...

7. DECIZIE nr. 396 din 4 iulie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion Cupă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022

Având în vedere propunerea agenţiei naţionale de administrare fiscală nr. a-prs 3.256 din 17 iunie 2022, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/18.673/m.n. din 23 iunie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 31.519/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul ion cupă, consilier grad profesional principal în ...

8. DECIZIE nr. 395 din 4 iulie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Zinca a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022

Având în vedere propunerea agenţiei naţionale de administrare fiscală nr. a-prs 3.478 din 27 iunie 2022, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/19.220/m.n. din 28 iunie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 31.565/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul marius zinca, inspector grad profesional superior în cadrul ...

9. HOTĂRÂRE nr. 845 din 29 iunie 2022 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 3 la hotărârea guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea institutului naţional de statistică, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 865 din 18 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. prim-ministru nicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,marian neacşuŞeful cancelariei prim-ministrului,mircea abrudeanpreşedintele institutului naţional de statistică,tudorel andreiministrul finanţelor,adrian câciubucureşti, 29 iunie 2022.nr. 845. anexa 1 (anexa nr. 3 la hotărârea guvernului nr. 957/2005)spaţii aflate în domeniul public al statului - părţi din imobilul identificat la ...

10. HOTĂRÂRE nr. 847 din 29 iunie 2022 privind aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru anul 2022 la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, din bugetul anual aprobat Secretariatului General al Guvernului pentru Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, în vederea finanţării participării României la instrumentul PaRIS EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă cuantumul şi plata contribuţiei financiare voluntare a româniei pe anul 2022 în vederea participării româniei la instrumentul paris dezvoltat la nivelul organizaţiei pentru cooperare şi dezvoltare economică, cu scopul realizării de sondaje cu privire la indicatorii raportaţi despre pacienţi, în limita echivalentului în lei al sumei totale de 55.544 de euro.art. ...

11. HOTĂRÂRE nr. 107 din 29 iunie 2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia UE pentru textile sustenabile şi circulare - COM(2022) 141 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/263 din 22.06.2022,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că prezenta comunicare prevede următoarele acţiuni-cheie pentru textilele sustenabile şi circulare: a) noi cerinţe obligatorii de design ecologic în temeiul regulamentului privind proiectarea ecologică pentru produsele sustenabile, care ...

12. HOTĂRÂRE nr. 106 din 29 iunie 2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 în ceea ce priveşte o măsură specifică de acordare a unui sprijin excepţional şi temporar din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Rusia - COM(2022) 242 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/261 din 22.06.2022,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentului (ue) nr. 1.305/2013 în ceea ce priveşte o măsură specifică de acordare a unui ...

13. HOTĂRÂRE nr. 105 din 29 iunie 2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind raportarea datelor despre mediu provenite de la instalaţii industriale şi înfiinţarea Portalului emisiilor industriale - COM(2022) 157 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/260 din 22.06.2022,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului privind raportarea datelor despre mediu provenite de la instalaţii industriale şi înfiinţarea portalului emisiilor industriale - com(2022) 157 ...

14. HOTĂRÂRE nr. 104 din 29 iunie 2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 - COM(2022) 151 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/259 din 22.06.2022,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.005/2009 - com(2022) 151 ...

15. HOTĂRÂRE nr. 103 din 29 iunie 2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră, de modificare a Directivei (UE) 2019/1.937 şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 517/2014 - COM(2022) 150 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/258 din 22.06.2022,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră, de modificare a directivei (ue) 2019/1.937 şi de abrogare a regulamentului ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016