Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 660 din 19 Septembrie 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 660 din 19 Septembrie 2008

Monitorul Oficial 660 din 19 Septembrie 2008 (M. Of. 660/2008)

1. PLANUL NATIONAL DE ACTIUNE 2008-2010 din 27 august 2008 pentru implementarea Strategiei nationale impotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010*1) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 19 septembrie 2008

-------------- *1) sumele necesare realizãrii mãsurilor prevãzute în planul naţional de acţiune, aferente anului 2008, sunt asigurate prin includerea acestora în bugetele instituţiilor responsabile. resursele aferente realizãrii activitãţilor cu termen 2009-2010, care nu sunt asigurate din venituri proprii, vor fi incluse în bugetul de stat pentru anii respectivi. i. informaŢii generale relevante pentru o coerenţã cât mai bunã a strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010, aprobatã prin hotãrârea guvernului nr. 1.654/2006 , denumitã în continuare snitp, şi pentru adaptarea acesteia la contextul realitãţii româneşti s-a recurs la o ...

2. HOTARARE nr. 982 din 27 august 2008 privind aprobarea Planului national de actiune 2008-2010 pentru implementarea Strategiei nationale impotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 19 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã planul naţional de acţiune 2008-2010 pentru implementarea strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010, aprobatã prin hotãrârea guvernului nr. 1.654/2006 , prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. art. 2 agenţia naţionalã împotriva traficului de persoane, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţia prefectului, precum şi autoritãţile administraţiei publice locale au obligaţia de a duce la îndeplinire obiectivele specifice ...

4.  ORDIN nr. 1.053 din 26 august 2008 privind completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 61/2008 şi Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 370/2008 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind tipărirea şi decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 266/2005 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 19 septembrie 2008

Având în vedere prevederile legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei şi finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi ministrul economiei şi finanţelor emit următorul ordin:art. ianexa la ordinul ministrului transporturilor nr. 61/2008 şi ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 370/2008 pentru modificarea şi completarea instrucţiunilor privind tipărirea şi decontarea biletelor speciale ...

5. ORDIN nr. 440 din 9 septembrie 2008 privind modificarea tarifelor pentru acordarea si mentinerea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 19 septembrie 2008

Având în vedere dispoziţiile legii serviciilor comunitare de utilitãţi publice nr. 51/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale hotãrârii guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a autoritãţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilitãţi publice şi ale hotãrârii guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilitãţi publice, în temeiul art. 83 din regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilitãţi publice, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 745/2007 , şi al art. 4 alin. (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare ...

6.  RECTIFICARE nr. 2.037/C din 29 iulie 2008 referitoare la anexa nr. 1 la Ordinul nr. 2.037/C/2008 EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 19 septembrie 2008

La ordinul ministrului justiţiei nr. 2.037/c/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 588 din 5 august 2008, se face următoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"):- în anexa nr. 1, la poziţia 6──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────-----

7. TABLOUL NATIONAL AL ARHITECTILOR*) din 19 septembrie 2008 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect EMITENT: ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 19 septembrie 2008

________ *) tabloul naţional al arhitecţilor se publicã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 660 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la centrul de vânzãri şi informare al regiei autonome "monitorul oficial", bucureşti, şos. panduri nr. 1. secţiunea 1: arhitecţi cu drept de semnãturã numere de înregistrare radiate din tna secţiunea 2: conductori arhitecţi cu drept de semnãturã anexa i: filialele teritoriale ale ordinului arhitecţilor din românia notĂ: tabloul naţional al arhitecţilor cuprinde, în forma ...

8. HOTARARE nr. 129 din 29 iulie 2008 privind atribuirea calitatii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor fizice care poseda o calificare profesionala in audit financiar sau in profesii asimilate acestuia, atribuita de alt stat in acord cu reglementarile specifice din acel stat EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 19 septembrie 2008

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (5) şi ale art. 12 lit. a din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicatã, cu modificãrile ulterioare, respectiv ale normelor privind atribuirea calitãţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedã o calificare profesionalã în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuitã de alt stat în acord cu reglementãrile specifice din acel stat, aprobate prin hotãrârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 42/2005 , precum şi procesul-verbal întocmit de comisia de examinare stabilitã prin hotãrâre a consiliului ...

9. HOTARARE nr. 2 din 16 septembrie 2008 privind desemnarea reprezentantilor Autoritatii Electorale Permanente in birourile electorale de circumscriptie constituite pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului din anul 2008 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 19 septembrie 2008

Având în vedere cã procedura de reorganizare a autoritãţii electorale permanente, prin înfiinţarea birourilor teritoriale judeţene, potrivit dispoziţiilor legii nr. 35/2008 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãţilor administraţiei publice locale, a legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, nu a fost finalizatã datoritã termenului scurt de la intrarea în vigoare a acestei legi, având în vedere necesitatea desemnãrii unui numãr cât mai mare de reprezentanţi ai autoritãţii electorale ...

10. DECIZIE nr. 173 din 3 septembrie 2008 privind constituirea Comisiei de negociere a listei aparatelor si suporturilor din domeniul sonor si audiovizual pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata pentru operele reproduse dupa inregistrari sonore sau audiovizuale datorata autorilor de opere muzicale si audiovizuale, artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme si videograme EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 19 septembrie 2008

Având în vedere cererea ucmr-ada (uniunea compozitorilor şi muzicologilor din românia - asociaţia pentru drepturile de autor), credidam (centrul român pentru administrarea drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi), upfr (uniunea producãtorilor de fonograme din românia), dacin-sara (drepturi de autor în cinematografie şi audiovizual - societatea autorilor români din audiovizual), upfar-argoa (uniunea producãtorilor de film şi audiovizual din românia - asociaţia românã de gestiune a drepturilor din audiovizual) şi adpfr (asociaţia pentru drepturile producãtorilor de fonograme din românia), înregistratã la oficiul român pentru drepturile de autor cu nr. 7.055 din 29 august 2008, precum şi referatul nr. sg/2.286 din 3 septembrie 2008 ...

11.  HOTĂRÂRE nr. 08/61 din 31 august 2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor şi Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale nr. 07/58/2007 EMITENT: Corpul Experţilor Contabili PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 19 septembrie 2008

În temeiul:- art. 20 lit. c, art. 27 alin. (1), art. 31 şi 44 din ordonanţa guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată;– pct. 3, 4, 7 şi 147 din regulamentul de organizare şi funcţionare al corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia, aprobat prin hotărârea conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia nr. 1/1995, republicat;– dezbaterilor din cadrul lucrărilor conferinţei naţionale în legătură cu materialele prezentate şi în baza stenogramei din 31 august 2008,conferinţa naţională hotărăşte:art. iregulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile ...

12. NORMA nr. 11 din 16 septembrie 2008 privind modificarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Normelor-cadru ale Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/1994 privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit, cu cambii si bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993 , aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994 EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 19 septembrie 2008

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) şi (2) din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, cu modificãrile ulterioare,în temeiul art. ii alin. (2) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 39/2008 pentru modificarea şi completarea legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin şi al art. 48 din legea nr. 312/2004 , cu modificãrile ulterioare, banca naţionalã a româniei emite prezenta normã. articol unic norma bãncii naţionale a româniei nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea normelor-cadru ale bãncii naţionale a ...

13. NORMA nr. 10 din 16 septembrie 2008 privind modificarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2008 pentru modificarea si completarea Normelor-cadru ale Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/1994 privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit, cu cecuri, pe baza Legii nr. 59/1934 asupra cecului, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993 , aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994 EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 19 septembrie 2008

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) şi (2) din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, cu modificãrile ulterioare, în temeiul art. ii alin. (2) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 38/2008 pentru modificarea şi completarea legii nr. 59/1934 asupra cecului şi al art. 48 din legea nr. 312/2004 , cu modificãrile ulterioare, banca naţionalã a româniei emite prezenta normã. articol unic norma bãncii naţionale a româniei nr. 6/2008 pentru modificarea şi completarea normelor-cadru ale bãncii naţionale a ...

14. MOTIUNE SIMPLA nr. 2 din 16 septembrie 2008 Promisiuni si minciuni - "Sprijinul" acordat agricultorilor de Guvernul Tariceanu EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 19 septembrie 2008

MoŢiune simplà nr. 2 din 16 septembrie 2008 promisiuni şi minciuni - "sprijinul" acordat agricultorilor de guvernul tãriceanu emitent: senatul publicat În: monitorul oficial nr. 660 din 19 septembrie 2008 senatul adoptã prezenta moţiune simplã. guvernul tãriceanu prezintã un bilanţ negativ în agriculturã. existã o nemulţumire crescândã faţã de modul în care actuala guvernare a tratat problemele vitale ale agriculturii româneşti: preţul mic al grâului, nepãsarea faţã de depozitarea recoltei, situaţia dezastruoasã a sistemului de irigaţii, ...

15. DECIZIE nr. 182 din 18 septembrie 2008 pentru numirea domnului Dorin-Liviu Nistoran in functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Comunicatii EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 19 septembrie 2008

În temeiul art. 15 lit. a) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 8 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea autoritãţii naţionale pentru comunicaţii, primul-ministru emite prezenta decizie. art. 1 pe data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, domnul dorin-liviu nistoran se numeşte în funcţia de preşedinte al autoritãţii naţionale pentru comunicaţii. art. 2 salarizarea preşedintelui autoritãţii naţionale pentru ...

16. DECIZIE nr. 181 din 17 septembrie 2008 pentru eliberarea, la cerere, a Principelui Radu al Romaniei din functia de reprezentant special al Guvernului Romaniei si de consilier de stat in cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 19 septembrie 2008

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, primul-ministru emite prezenta decizie. articol unic pe data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, principele radu al româniei se elibereazã, la cerere, din funcţia de reprezentant special al guvernului româniei şi de consilier de stat în cadrul cancelariei primului-ministru. prim-ministru ...

17. HOTARARE nr. 1.089 din 18 septembrie 2008 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarilor in unele circumscriptii electorale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 19 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 9 din legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãţilor administraţiei publice locale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic se stabileşte data de duminicã, 26 octombrie 2008, ca datã pentru organizarea şi desfãşurarea alegerilor pentru primarul oraşului huedin, judeţul cluj, şi pentru primarul comunei segarcea-vale, judeţul teleorman. prim-ministru ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016