Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 651 din 01 Iulie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 651 din 01 Iulie 2021

Monitorul Oficial 651 din 01 Iulie 2021 (M. Of. 651/2021)

1. ORDIN nr. 635 din 29 iunie 2021 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 1 iulie 2021

Văzând referatul de aprobare nr. dg 1.955 din 29.06.2021 al directorului general al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere prevederile:- titlurilor ii şi viii din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârii guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare;– ordinului preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 291 alin. (2) din legea nr. ...

2. ORDIN nr. 803 din 16 iunie 2021 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii SENERA LOGISTIC - S.R.L. EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 1 iulie 2021

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (1) şi ale art. 12 lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin legea nr. 109/2021;– art. 8 alin. (7) şi (8) şi art. 9 din legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei emite următorul ordin:art. 1(1) se dispune acordarea titlului de parc ...

3. DECIZIE nr. 372 din 1 iulie 2021 privind numirea membrilor Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 1 iulie 2021

Având în vederea propunerea formulată de consilierul de stat coordonator al departamentului pentru dezvoltare durabilă prin adresa nr. 204/l.b. din 26.05.2021,în temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 114/2020 privind constituirea consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se numesc în calitate de membri ai consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă, pentru un mandat de 3 ani, persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al ...

4. DECIZIA nr. 218 din 30 martie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 234/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 1 iulie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

5. HOTĂRÂRE nr. 89 din 30 iunie 2021 privind numirea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 1 iulie 2021

Având în vedere hotărârea consiliului naţional de integritate nr. 5 din 24 iunie 2021,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (2), art. 19 şi ale art. 23 din legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 147 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicsenatul îl numeşte pe domnul moise florin ionel în funcţia de preşedinte al agenţiei naţionale de integritate, pentru un mandat de 4 ani.această hotărâre a fost adoptată în şedinţa senatului din 30 iunie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 ...

6. DECRET nr. 763 din 30 iunie 2021 pentru promulgarea Legii privind desfiinţarea Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea" din Bucureşti EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 1 iulie 2021

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind desfiinţarea universităţii române de Ştiinţe şi arte „gheorghe cristea“ din bucureşti şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 30 iunie 2021.nr. 763.-----

7. LEGE nr. 183 din 30 iunie 2021 privind desfiinţarea Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea" din Bucureşti EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 1 iulie 2021

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1la data intrării în vigoare a prezentei legi, universitatea română de Ştiinţe şi arte „gheorghe cristea“ din bucureşti, instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, cu sediul în municipiul bucureşti, bd. energeticienilor nr. 9-11, sectorul 3, se desfiinţează.art. 2patrimoniul universităţii, în conformitate cu prevederile art. 230 alin. (2) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, revine fondatorilor.art. 3studenţii şi absolvenţii fără diplomă care au fost înmatriculaţi la specializări/programe de studii universitare acreditate/autorizate provizoriu, din cadrul universităţii române de Ştiinţe ...

8. DECRET nr. 762 din 30 iunie 2021 pentru promulgarea Legii privind alăptarea în spaţiile publice EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 1 iulie 2021

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind alăptarea în spaţii publice şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 30 iunie 2021.nr. 762.-----

9. LEGE nr. 182 din 30 iunie 2021 privind alăptarea în spaţiile publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 1 iulie 2021

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1prezenta lege stabileşte unele măsuri privind prevenirea discriminării mamelor care alăptează, precum şi combaterea încălcării dreptului la hrană al copiilor.art. 2următoarele fapte constituie contravenţii:a) evacuarea dintr-un spaţiu public a unei mame care are dreptul de a se afla în acel spaţiu şi care alăptează un copil;b) interzicerea, în orice mod, a alăptării în spaţiile publice a unui copil;c) refuzul furnizării de servicii unei persoane pentru că alăptează un copil, în condiţiile în care persoana are dreptul de a beneficia de serviciul respectiv.art. 3contravenţiile prevăzute la art. 2 se sancţionează după cum urmează:a) cu amendă de ...

10. ORDIN nr. 82 din 30 iunie 2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019, şi de abrogare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 130/2015 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de reţea, altele decât consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 1 iulie 2021

Având în vedere prevederile art. 7^1 alin. (10), art. 36 alin. (2) lit. a), art. 44, art. 45 alin. (3), art. 52, art. 58 alin. (1) şi ale art. 61 alin. (2) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. t) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei ...

11. DECRET nr. 761 din 30 iunie 2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 1 iulie 2021

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă lega pentru modificarea art. 10 din legea nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 30 iunie 2021.nr. 761.----

12. LEGE nr. 181 din 30 iunie 2021 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 1 iulie 2021

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicarticolul 10 din legea nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 929 din 16 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 10(1) autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice pot acorda, pentru realizarea unor proiecte în domeniul culturii scrise, burse de studiu, burse de creaţie, precum şi granturi de studii şi călătorie, în ţară şi în străinătate.(2) drepturile patrimoniale cu privire la operele create în cadrul burselor de creaţie finanţate potrivit prezentei legi sunt ale autorului beneficiar ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016