Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 651 din 23 Iulie 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 651 din 23 Iulie 2020

Monitorul Oficial 651 din 23 Iulie 2020 (M. Of. 651/2020)

1.  ORDIN nr. 3.011 din 21 iulie 2020 privind modificarea anexei nr. 4 "Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs" la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 23 iulie 2020

Având în vedere prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin legea nr. 54/2020, cu modificările ulterioare, precum şi avizul conform al ministerului finanţelor publice, comunicat prin adresa nr. 895.678 din data de 20.07.2020,în temeiul prevederilor art. 101 şi art. 342 alin. (1) şi (4) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu ...

2.  PLAN din 22 iulie 2020 privind modalitatea de aplicare de unităţile sanitare a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 23 iulie 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.321 din 22 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 651 din 23 iulie 2020.──────────a. identificarea pacienţilor covid-191. la nivelul unităţilor sanitare, diagnosticarea virusului sars-cov-2 se realizează conform metodologiei institutului naţional de sănătate publică prin recoltarea exsudatului nazofaringian şi/sau orofaringian pentru detecţie, prin metoda rt-pcr a arn sars-cov-2, respectând algoritmul de testare.2. internarea într-un spital, pentru oricare simptomatologie, a unui pacient diagnosticat şi considerat vindecat după trecerea prin infecţia cu virusul sars-cov-2 nu poate fi condiţionată de rezultatul unui test pentru sars-cov-2.3. În aşteptarea rezultatului, pacienţii suspecţi vor fi izolaţi în zone-tampon ale unităţii ...

3.  PLAN din 22 iulie 2020 privind modalitatea de aplicare de Institutul Naţional de Sănătate Publică a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 23 iulie 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.321 din 22 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 651 din 23 iulie 2020.──────────În contextul instituirii unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţia de risc epidemiologic de infectare cu noul coronavirus sars-cov-2, institutul naţional de sănătate publică aplică următoarele măsuri: 1. acordă avizul în vederea instituirii carantinei zonale în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în spaţii de risc epidemiologic şi biologic.2. propune şefului departamentului pentru situaţii de urgenţă sau persoanei desemnate de acesta carantinarea zonală a două sau mai ...

4.  PLAN din 22 iulie 2020 privind modalitatea de aplicare de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 23 iulie 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.321 din 22 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 651 din 23 iulie 2020.──────────În contextul instituirii unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţia de risc epidemiologic de infectare cu virusul sars-cov-2, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului bucureşti, implementează şi aplică următoarele măsuri: 1. În vederea realizării cu celeritate a anchetelor epidemiologice care stabilesc contacţii direcţi ai persoanelor infectate cu virusul sar-cov-2, în situaţia constatării unui deficit de personal la nivelul structurilor direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului bucureşti, acestea asigură necesarul de personal, în condiţiile legii.2. În ...

5.  ORDIN nr. 1.321 din 22 iulie 2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de Institutul Naţional de Sănătate Publică, precum şi de unităţile sanitare a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 23 iulie 2020

Văzând referatul de aprobare nr. nt 5.979 din 22.07.2020 al direcţiei generale de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile:- legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic;– art. 31 paragraful (2) lit. c) din anexa nr. 2 - regulamentul sanitar internaţional 2005 la hotărârea guvernului nr. 758/2009 pentru punerea în aplicare a regulamentului sanitar internaţional 2005; – art. 27 alin. (5) şi ale art. 78 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– ...

6.  METODOLOGIE din 13 iulie 2020 de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 23 iulie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.140 din 13 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 651 din 23 iulie 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1au obligaţia de a înfiinţa, completa şi transmite registrul electronic de evidenţă a zilierilor, denumit în continuare registrul, beneficiarii de lucrări, definiţi conform art. 1 alin. (1) lit. b) din legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumiţi în continuare beneficiar.cap. iimenţiuni cu privire la înfiinţarea registruluiart. 2pentru înfiinţarea registrului, beneficiarul obţine numele de utilizator şi parola de la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui ...

7.  ORDIN nr. 1.140 din 13 iulie 2020 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 23 iulie 2020

Având în vedere:- prevederile legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea inspecţiei muncii, republicată, cu modificările ulterioare;– prevederile hotărârii guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a inspecţiei muncii, cu modificările ulterioare;– prevederile art. 4^1 teza a iii-a din legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– referatul de aprobare nr. 189/mnu din 13.05.2020 al inspecţiei muncii,în temeiul art. 15 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi protecţiei sociale, cu completările ulterioare,ministrul muncii şi protecţiei sociale emite următorul ordin:art. 1se ...

10.  ORDIN nr. 1.016 din 26 mai 2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 23 iulie 2020

În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 90/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, al art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din hotărârea guvernului ...

12.  ORDIN nr. 1.004 din 28 mai 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului transporturilor nr. 124/546/2019 pentru stabilirea modelelor de convenţii privind transportul persoanelor cu handicap EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 23 iulie 2020

Având în vedere prevederile:- art. 24 alin. (1)-(6) din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 din hotărârea guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap;– referatul de aprobare nr. 11.328/ddpd din 12.05.2020,în temeiul art. 15 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi protecţiei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 90/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, infrastructurii şi ...

13.  HOTĂRÂRE nr. 97 din 21 iulie 2020 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 23 iulie 2020

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 49 şi 50 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 784 din 12 septembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. xiv - componenţa comisiei pentru cultură şi media, domnul senator covaci dorel - grupul parlamentar al partidului social democrat - se include în componenţa ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016