Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 649 din 27 August 2015 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 649 din 27 August 2015

Monitorul Oficial 649 din 27 August 2015 (M. Of. 649/2015)

1. ORDIN nr. 4.572 din 16 iulie 2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - Constanţa şi al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - Tulcea, aflate în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu ordonanţa de urgenţă nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,în temeiul hotărârii guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei şi cercetării Ştiinţifice şi al hotărârii guvernului nr. 27/2015 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale pentru cercetare Ştiinţifică şi inovare,în conformitate cu hotărârea guvernului nr. 253/2015 privind înfiinţarea unor institute ...

2. ORDIN nr. 1.504 din 13 iulie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, comerţului şi turismului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi ...

3. ORDIN nr. 944 din 13 august 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, comerţului şi turismului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi ...

4. ORDIN nr. 800 din 26 iunie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, comerţului şi turismului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi ...

5. ORDIN nr. 2.395 din 23 iulie 2015 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015

În conformitate cu prevederile regulamentului (ce) nr. 1.085/2006 al consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (ipa), ale regulamentului (ce) nr. 718/2007 al comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a regulamentului (ce) nr. 1.085/2006 al consiliului de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (ipa), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale regulamentului (ce, euratom) nr. 1.605/2002 al consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al comunităţii europene, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 1/2013 privind ...

6. ORDIN nr. 978 din 21 august 2015 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015

În conformitate cu prevederile regulamentului (ce) nr. 1.085/2006 al consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (ipa), ale regulamentului (ce) nr. 718/2007 al comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a regulamentului (ce) nr. 1.085/2006 al consiliului de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (ipa), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale regulamentului (ce, euratom) nr. 1.605/2002 al consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al comunităţii europene, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 1/2013 privind ...

7. ORDIN nr. 564 din 13 august 2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015

Având în vedere referatul de aprobare nr. nb 8.693 din 25 august 2015 al ministerului sănătăţii şi nr. dg 1.436 din 13 august 2015 al casei naţionale de asigurări de sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 217 alin. (4) şi art. 281 alin. (2) din titlul viii "asigurări sociale de sănătate" din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. ...

8. ORDIN nr. 1.809 din 31 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015

Având în vedere referatul de aprobare nr. 184.711/gc din 4 mai 2015 al direcţiei de management al resurselor de apă din cadrul ministerului mediului, apelor şi pădurilor,în conformitate cu prevederile art. 5 şi 9 din planul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 964/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile art. 110 din legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului, apelor şi pădurilor şi al art. 10 alin. (5) ...

9. DECIZIE nr. 3 din 2015 privind prevederile art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare EMITENT: COMISIA CENTRALĂ FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015

În vederea aplicării unitare a prevederilor art. 143 alin. (1) lit. h) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 23 din ordonanţa guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (9) din regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei fiscale centrale aprobat prin ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 688/2013 privind componenţa şi funcţionarea comisiei fiscale centrale,se adoptă următoarea soluţie:1. În perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013În cazul navelor destinate navigaţiei maritime, utilizate pentru transportul internaţional de persoane ...

10. ORDIN nr. 961 din 19 august 2015 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015

În temeiul prevederilor:- art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 6 din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 5 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 5 alin. (4) şi (9) din regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei fiscale centrale, aprobat prin ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 688/2013 privind componenţa şi funcţionarea comisiei fiscale centrale,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. 1 se aprobă decizia comisiei ...

11. ORDIN nr. 315 din 9 iulie 2015 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015

În conformitate cu prevederile regulamentului (ce) nr. 1.085/2006 al consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (ipa), ale regulamentului (ce) nr. 718/2007 al comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a regulamentului (ce) nr. 1.085/2006 al consiliului de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (ipa), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale regulamentului (ce, euratom) nr. 1.605/2002 al consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al comunităţii europene, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 1/2013 privind ...

12. HOTĂRÂRE nr. 685 din 19 august 2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. vi din legea nr. 126/2014 pentru modificarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 52/2011, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ...

13. HOTĂRÂRE nr. 13 din 7 iunie 2015 privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011 EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015

În conformitate cu dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. d) din legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 15 alin. (3) şi art. 25 lit. u) din regulamentul de organizare şi funcţionare a uniunii naţionale a barourilor din românia şi de desfăşurare a şedinţelor consiliului uniunii naţionale a barourilor din românia, adoptat prin hotărârea consiliului uniunii naţionale a barourilor din românia nr. 5 din 8 iulie 2011*),având în vedere prevederile hotărârii congresului avocaţilor nr. 11/2015,**) prin care s-au validat modificările şi completările aduse statutului profesiei de avocat, adoptat prin ...

14. ORDIN nr. 1.032 din 25 august 2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015

Având în vedere referatul de aprobare nr. nb 8.693 din 25 august 2015 al ministerului sănătăţii şi nr. dg 1.436 din 13 august 2015 al casei naţionale de asigurări de sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 217 alin. (4) şi art. 281 alin. (2) din titlul viii "asigurări sociale de sănătate" din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. ...

15. ORDIN nr. 990 din 16 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015

Având în vedere referatul de aprobare nr. 184.711/gc din 4 mai 2015 al direcţiei de management al resurselor de apă din cadrul ministerului mediului, apelor şi pădurilor,în conformitate cu prevederile art. 5 şi 9 din planul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 964/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile art. 110 din legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului, apelor şi pădurilor şi al art. 10 alin. (5) ...

16. ORDIN nr. 939 din 12 august 2015 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) şi art. 44 din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. iÎn ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 846 şi 846 bis din 10 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, la art. 1 alin. (3), precum şi în ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016