Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 647 din 22 Iulie 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 647 din 22 Iulie 2020

Monitorul Oficial 647 din 22 Iulie 2020 (M. Of. 647/2020)

1. PROCES VERBAL din 10 decembrie 2019 prind rectificările aduse Rezoluţiilor MSC.259(84) şi MSC.438(99) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 22 iulie 2020

──────────conţinut de ordinul nr. 1.139 din 9 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 647 din 22 iulie 2020.──────────codul internaŢional din 1994 pentru siguranŢa navelor de mare vitezĂ (codul hsc 1994)proces-verbal de rectificareÎntrucât codul internaţional din 1994 pentru siguranţa navelor de mare viteză („codul hsc 1994“) care a fost adoptat de comitetul de siguranţă maritimă la cea de-a şaizeci şi treia sesiune a sa, prin rezoluţia msc.36(63), este obligatoriu în temeiul capitolului x din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare („convenţia“),întrucât comitetul de siguranţă maritimă a adoptat amendamente la codul hsc 1994 la data de ...

2. ORDIN nr. 1.139 din 9 iulie 2020 pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiilor MSC.259(84) şi MSC.438(99) prin Procesul-verbal de rectificare al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 10 decembrie 2019 EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 22 iulie 2020

Având în vedere referatul direcţiei transport naval nr. 20.221/818 din 25.05.2020 de aprobare a ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse rezoluţiilor msc.259(84) şi msc.438(99) prin procesul-verbal de rectificare al organizaţiei maritime internaţionale din 10 decembrie 2019,ţinând seama de prevederile ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 890/2009 pentru publicarea acceptării amendamentelor la codul internaţional din 1994 pentru siguranţa navelor de mare viteză (codul hsc 1994), adoptate de organizaţia maritimă internaţională prin rezoluţia msc.259(84) a comitetului securităţii maritime din 16 mai 2008, precum şi ale ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 296/2019 privind publicarea acceptării amendamentelor la codul internaţional din 1994 pentru ...

3. DOCUMENT MSC93/22/Add.1/Corr.6 din 15 mai 2017 privind rectificarea adusă Rezoluţiei MSC.365(93) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 22 iulie 2020

──────────conţinut de ordinul nr. 1.138 din 9 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 647 din 22 iulie 2020.──────────organizaŢia maritimĂ internaŢionalĂcomitetul de siguranŢĂ maritimĂsesiunea a 93-aordinea de zi punctul 22msc 93/22/add.1/corr.615 mai 2017original: englezăraportul comitetului de siguranţă maritimă privind cea de-a nouăzeci şi treia sesiune a sarectificareanexa 1 rezoluŢia msc.365(93) (adoptată la 22 mai 2014)amendamente la convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendatăcap. ii-2construcţie - protecţia contra incendiului, detectarea şi stingerea incendiului partea generalităţiregula 1 - aplicareÎn paragraful 2.8, data „1 ianuarie 2002“ se înlocuieşte cu „1 ...

4. ORDIN nr. 1.138 din 9 iulie 2020 pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.365(93) prin documentul MSC 93/22/Add.1/Corr.6 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 15 mai 2017 EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 22 iulie 2020

Având în vedere referatul direcţiei transport naval nr. 23.607/941 din 18.06.2020 pentru publicarea acceptării rectificării aduse rezoluţiei msc.365(93) prin documentul msc 93/22/add.1/corr.6 al organizaţiei maritime internaţionale din 15 mai 2017,ţinând seama de ordinul ministrului transporturilor nr. 903/2015 privind publicarea acceptării amendamentelor la convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de organizaţia maritimă internaţională prin rezoluţia msc.365(93) a comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (4) din ...

5. REGULAMENT nr. 14 din 15 iulie 2020 privind obligaţia păstrării secretului profesional şi a protejării informaţiilor nedestinate publicităţii ale Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 22 iulie 2020

În temeiul prevederilor art. 2, art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), ale art. 7 alin. (2) şi ale art. 7^1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile:- art. 181 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin ...

6. ORDIN nr. 1.396 din 9 iulie 2020 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 22 iulie 2020

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei gestionarea deşeurilor nr. 130.015/dgd din 21.05.2020,în temeiul prevederilor:- art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 5 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 13 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului, apelor şi pădurilor,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.art. ianexele nr. 1 şi 2 la ordinul ministrului mediului ...

7. DECRET nr. 403 din 21 iulie 2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 22 iulie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 71/2020 pentru modificarea şi completarea legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 21 iulie 2020.nr. 403.-----

8. LEGE nr. 143 din 21 iulie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 22 iulie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 71 din 14 mai 2020 pentru modificarea şi completarea legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 402 din 15 mai 2020.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilorion-marcel ciolacup. preŞedintele senatului,robert-marius cazanciucbucureşti, 21 iulie 2020.nr. 143.----

9. DECRET nr. 402 din 21 iulie 2020 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 22 iulie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 54/2020 privind prelungirea mandatelor comitetului de reglementare al autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 21 iulie 2020.nr. 402.-----

10. LEGE nr. 142 din 21 iulie 2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 22 iulie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 54 din 23 aprilie 2020 privind prelungirea mandatelor comitetului de reglementare al autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 333 din 23 aprilie 2020, cu următoarele modificări:1. titlul ordonanţei de urgenţă va avea următorul cuprins:"ordonanŢĂ de urgenŢĂprivind modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei"2. articolul unic va avea următorul cuprins:"articol unicordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul ...

11. DECRET nr. 401 din 21 iulie 2020 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2020 privind modificarea unor acte normative şi prelungirea unor termene EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 22 iulie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 67/2020 privind modificarea unor acte normative şi prelungirea unor termene şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 21 iulie 2020.nr. 401.----

12. LEGE nr. 141 din 21 iulie 2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2020 privind modificarea unor acte normative şi prelungirea unor termene EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 22 iulie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 67 din 7 mai 2020 privind modificarea unor acte normative şi prelungirea unor termene, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 382 din 12 mai 2020, cu următoarele modificări şi completări:1. titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:"ordonanŢĂ de urgenŢĂ privind modificarea şi completarea unor acte normative şi prelungirea unor termene"2. articolul i se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. iarticolul 3 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative, publicată în monitorul oficial al româniei, partea ...

13. DECRET nr. 400 din 21 iulie 2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 22 iulie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 21 iulie 2020.nr. 400.-----

14. LEGE nr. 140 din 21 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 22 iulie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2 punctul 13, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) avizul de mediu pentru produse de protecţie a plantelor, respectiv pentru îngrăşăminte - act administrativ emis de autoritatea competentă de implementare pentru protecţia mediului, prin compartimentul cu atribuţii în domeniul respectiv, necesar în procedura de omologare a ...

15. DECRET nr. 399 din 21 iulie 2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 22 iulie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 18/2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 21 iulie 2020.nr. 399.-----

16. LEGE nr. 139 din 21 iulie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 22 iulie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 18/2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 103 din 11 februarie 2020.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,florin iordachep. preŞedintele senatului,robert-marius cazanciucbucureşti, 21 iulie 2020.nr. 139.-----

17. DECRET nr. 398 din 21 iulie 2020 privind promulgarea Legii pentru declararea personajelor istorice Horea, Cloşca şi Crişan martiri şi eroi ai naţiunii române şi pentru comemorarea la data de 8 noiembrie a Martirilor Români de la Beliş EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 22 iulie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru declararea personajelor istorice horea, cloşca şi crişan martiri şi eroi ai naţiunii române şi pentru comemorarea la data de 8 noiembrie a martirilor români de la beliş şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 21 iulie 2020.nr. 398.-----

18. LEGE nr. 138 din 21 iulie 2020 pentru declararea personajelor istorice Horea, Cloşca şi Crişan martiri şi eroi ai naţiunii române şi pentru comemorarea la data de 8 noiembrie a Martirilor Români de la Beliş EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 22 iulie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1se declară martiri şi eroi ai naţiunii române vasile nicula, ion oargă şi gheorghe crişan, cunoscuţi popular sub numele horea, cloşca şi crişan, pentru rolul, curajul, eroismul şi sacrificiul lor din timpul răscoalei ţărăneşti din anul 1784.art. 2ceremoniile se vor desfăşura anual în data de 2 noiembrie şi pot fi marcate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de instituţiile publice de cultură din ţară şi din străinătate, prin organizarea unor programe şi manifestări cu caracter cultural-ştiinţific.art. 3pentru a sublinia continuitatea sacrificiilor poporului român din munţii apuseni şi în tradiţia eroilor martiri ...

19. DECRET nr. 397 din 21 iulie 2020 privind promulgarea Legii pentru declararea lui Mihai Viteazul, Domn al Ţării Româneşti şi al Moldovei şi Principe al Transilvaniei, martir şi erou al naţiunii române EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 22 iulie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru declararea lui mihai viteazul, domn al Ţării româneşti şi al moldovei şi principe al transilvaniei, martir şi erou al naţiunii române şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 21 iulie 2020.nr. 397.-----

20. LEGE nr. 137 din 21 iulie 2020 pentru declararea lui Mihai Viteazul, Domn al Ţării Româneşti şi al Moldovei şi Principe al Transilvaniei, martir şi erou al naţiunii române EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 22 iulie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1se declară martir şi erou al naţiunii române mihai viteazul, domn al Ţării româneşti şi al moldovei şi principe al transilvaniei, pentru rolul marcant pe care l-a avut în săvârşirea primei uniri a poporului român şi pentru curajul şi sacrificiul său marcant în istoria româniei.art. 2ceremoniile se vor desfăşura anual în data de 27 mai şi pot fi marcate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de instituţiile publice de cultură din ţară şi din străinătate, prin organizarea unor programe şi manifestări cu caracter cultural-ştiinţific.art. 3(1) autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016