Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 643 din 25 August 2015 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 643 din 25 August 2015

Monitorul Oficial 643 din 25 August 2015 (M. Of. 643/2015)

1.  ORDIN nr. 506 din 14 august 2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 "Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României" EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 25 august 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 109^12 alin. (1) lit. e) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 53^1 alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 12 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, cu modificările ulterioare,ministrul finanţelor publice şi ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice ...

2.  ORDIN nr. 876 din 27 iulie 2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 "Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României" EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 25 august 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 109^12 alin. (1) lit. e) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 53^1 alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 12 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, cu modificările ulterioare,ministrul finanţelor publice şi ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice ...

3.  ORDIN nr. 969 din 19 august 2015 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 25 august 2015

În temeiul prevederilor art. 53 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. ianexa la ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 108 din 2 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după codul 8 "autoritatea naţională pentru administrare şi reglementare ...

4.  HOTĂRÂRE nr. 643 din 19 august 2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 723/2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 25 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicnormele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de uniunea europeană, pentru care românia are calitate de donator de asistenţă tehnică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 723/2010, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 571 din 12 august 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1. - (1) În sensul prezentelor norme metodologice, atribuţiile punctului naţional de contact, ...

5.  RECTIFICARE nr. 10 din 5 august 2015 referitoare la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 25 august 2015

La norma autorităţii de supraveghere financiară nr. 10/2015 pentru punerea în aplicare a sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a societăţilor din domeniul asigurărilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 606 şi 606 bis din 11 august 2015, se face următoarea rectificare:- în anexă, la capitolul i, secţiunea a, pct. v. termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2015, pct. 1), în loc de: "... până cel târziu la data de 18 august 2015" se va citi: "... până cel târziu la data de 17 august 2015". -------

7.  ORDIN nr. 2.092 din 10 august 2015 pentru modificarea şi completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 163/2015 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 25 august 2015

În baza prevederilor art. 664 din regulamentul de aplicare a codului vamal al româniei, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere:- hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările ulterioare;- ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii agenţiei naţionale de administrare fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. inormele privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin ...

8.  DECIZIE nr. 192 din 25 august 2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat de către doamna Mirela Popină EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 25 august 2015

Având în vedere propunerea formulată de către departamentul pentru investiţii străine şi parteneriat public-privat, precum şi avizul favorabil nr. 18.790/2015 al agenţiei naţionale a funcţionarilor publici privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al departamentului pentru investiţii străine şi parteneriat public-privat de către doamna mirela popină,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 676 din 19 august 2015 privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzătoare tranşei a treia aferente anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 25 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 53 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 şi al art. 35 alin. (2) şi (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului curţii de conturi pe anul 2015, la capitolul 51.01 "autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul "cheltuieli de personal", cu suma de ...

10.  ORDIN nr. 996 din 13 august 2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 25 august 2015

Având în vedere:- referatul direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios nr. n.b. 8.399 din 13 august 2015;- prevederile art. 462 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 pct. 24 şi al art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. iÎn anexa la ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, ...

11.  HOTĂRÂRE nr. 642 din 19 august 2015 privind înfiinţarea unui post de ofiţer de legătură al Ministerului Apărării Naţionale la Comandamentul Forţelor Statelor Unite ale Americii în Europa - USEUCOM, cu sediul la Stuttgart, Germania EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 25 august 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. vi pct. 7 din acordul dintre românia şi statele unite ale americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al statelor unite în românia, semnat la washington la 13 septembrie 2011, ratificat prin legea nr. 290/2011,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă înfiinţarea unui post de ofiţer de legătură al ministerului apărării naţionale la comandamentul forţelor statelor unite ale americii în europa - useucom, cu sediul la stuttgart, germania.(2) postul prevăzut la alin. (1) se încadrează cu personal militar sau civil şi se asigură cu încadrarea în ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016