Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 642 din 05 Iulie 2024 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 642 din 05 Iulie 2024

Monitorul Oficial 642 din 05 Iulie 2024 (M. Of. 642/2024)

1. ORDIN nr. 270 din 4 iulie 2024 pentru abrogarea art. 9 alin. (5) şi (6) şi art. 10 alin. (2) din Normele tehnice privind organizarea şi desfăşurarea montei naturale autorizate, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 180/2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 5 iulie 2024

Având în vedere referatul de aprobare al agenţiei naţionale pentru zootehnie „prof. dr. g. k. constantinescu“ nr. 7.989 din 1.07.2024,ţinând cont de prevederile art. 24 din legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale sentinţei civile nr. 1.891 din 10.12.2021, pronunţată de curtea de apel bucureşti, rămasă definitivă prin decizia nr. 3.220 din 11.06.2024 pronunţată de Înalta curte de casaţie şi justiţie - secţia de contencios administrativ şi fiscal, în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 ...

2. HOTĂRÂRE nr. 759 din 4 iulie 2024 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 5 iulie 2024

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1(1) ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale este organ de specialitate ...

3. ORDIN nr. 268 din 3 iulie 2024 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Slobozia - SPpC 9 din judeţul Giurgiu, în proprietatea acestei organizaţii EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 5 iulie 2024

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 253.174 din 2.07.2024 al direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de ...

4. DECIZIE nr. 227 din 4 iulie 2024 privind prelungirea mandatelor unor membri ai Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 5 iulie 2024

Având în vedere propunerea formulată de consilierul de stat coordonator al departamentului pentru dezvoltare durabilă prin adresa nr. 2014/l.b. din 26.06.2024, în temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 114/2020 privind constituirea consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se prelungesc cu o perioadă de 3 ani mandatele unor membri ai consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.prim-ministruion-marcel ciolacucontrasemnează:secretarul general al ...

5. HOTĂRÂRE nr. 760 din 4 iulie 2024 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 5 iulie 2024

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2024 cu suma de 67.289 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru plata unor cheltuieli curente ...

6. HOTĂRÂRE nr. 757 din 4 iulie 2024 pentru modificarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 5 iulie 2024

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. xvii alin. (3) şi art. xx alin. (7) din legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a româniei pe termen lung, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. lxix din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. istatutul agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.610/2006, ...

7. HOTĂRÂRE nr. 758 din 4 iulie 2024 pentru modificarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 5 iulie 2024

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. xvii alin. (3) şi art. xx alin. (7) din legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a româniei pe termen lung, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. istatutul casei naţionale de pensii publice, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 118/2012, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 159 din 9 martie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 8, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) cnpp funcţionează cu un număr de 3.474 de posturi, finanţate din bugetul asigurărilor sociale ...

8. DECIZIA nr. 28 din 30 ianuarie 2024 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1^1) coroborate cu cele ale art. 1 alin. (1) lit. b) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, precum şi cu cele ale art. 25 alin. (4) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 5 iulie 2024

┌───────────────────┬──────────────────┐│marian enache │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│mihaela ciochină │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│dimitrie-bogdan │- judecător ││licu │ │├───────────────────┼──────────────────┤│livia doina stanciu│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│elena-simina │- ...

9. DECRET nr. 1.005 din 5 iulie 2024 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 5 iulie 2024

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), ale art. 7 lit. a din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legii nr. 8/2003 privind ordinul meritul cultural şi medalia meritul cultural, cu modificările ulterioare,cu prilejul împlinirii a 165 de ani de la înfiinţarea statisticii oficiale româneşti, în semn de apreciere deosebită pentru dăruirea, profesionalismul şi eficienţa care au condus, de-a lungul timpului, la cercetări statistice inovatoare şi la dezvoltarea unui sistem statistic naţional modern,preşedintele ...

10. DECRET nr. 1.004 din 5 iulie 2024 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 5 iulie 2024

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), ale art. 6 lit. a din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea ordinului naţional steaua româniei, republicată, cu modificările ulterioare, cu prilejul aniversării a 50 de ani de activitate, în semn de apreciere a rezultatelor excepţionale obţinute de personalul unităţii în îndeplinirea misiunilor de prevenire, descoperire şi combatere a actelor teroriste, preşedintele româniei decretează:articol unicse conferă ...

11. DECRET nr. 1.003 din 5 iulie 2024 privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 5 iulie 2024

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), ale art. 8 lit. a din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legii nr. 460/2002 privind ordinul virtutea aeronautică şi medalia virtutea aeronautică, cu modificările ulterioare,cu prilejul aniversării zilei aviaţiei române şi a forţelor aeriene, în semn de apreciere a înaltului profesionalism şi a rezultatelor deosebite obţinute de personalul unităţii în îndeplinirea misiunilor specifice, precum şi pentru contribuţia adusă la promovarea imaginii armatei româniei,preşedintele româniei decretează:articol ...

12. DECRET nr. 1.002 din 5 iulie 2024 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Comandor EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 5 iulie 2024

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), ale art. 8 lit. a din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legii nr. 459/2002 privind ordinul virtutea militară şi medalia virtutea militară, cu modificările ulterioare,cu prilejul aniversării a 75 de ani de la înfiinţare, în semn de apreciere a înaltului profesionalism şi a rezultatelor deosebite obţinute de personalul unităţii în îndeplinirea misiunilor specifice, precum şi pentru contribuţia adusă la promovarea imaginii armatei româniei,preşedintele româniei decretează:articol ...

13. DECRET nr. 1.000 din 5 iulie 2024 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 49/2022 privind desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, precum şi pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 5 iulie 2024

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru modificarea legii nr. 49/2022 privind desfiinţarea secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, precum şi pentru modificarea legii nr. 135/2010 privind codul de procedură penală şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 5 iulie 2024.nr. 1.000.-----

14. LEGE nr. 213 din 5 iulie 2024 pentru modificarea Legii nr. 49/2022 privind desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, precum şi pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 5 iulie 2024

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 49/2022 privind desfiinţarea secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, precum şi pentru modificarea legii nr. 135/2010 privind codul de procedură penală, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 244 din 11 martie 2022, se modifică după cum urmează:1. la articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) pentru infracţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2), urmărirea penală se efectuează de procurori anume desemnaţi, pentru o perioadă de 4 ani, potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege, denumiţi în continuare procurori anume desemnaţi."2. articolul 10 va avea următorul cuprins:"art. 10(1) numărul minim de procurori ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016