Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 630 din 28 Iunie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 630 din 28 Iunie 2021

Monitorul Oficial 630 din 28 Iunie 2021 (M. Of. 630/2021)

1.  ORDIN nr. 53 din 23 iunie 2021 privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2019 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 630 din 28 iunie 2021

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (2) şi (3) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. imetodologia pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, ...

2.  ORDIN nr. 1.033 din 25 iunie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 5/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 630 din 28 iunie 2021

Văzând referatul de aprobare nr. im 4.475 din 25.06.2021 al serviciului medicină de urgenţă din cadrul direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică,având în vedere art. 100 alin. (5) şi (6) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. iarticolul 2 din ordinul ministrului sănătăţii nr. 5/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ati ...

3.  ORDIN nr. 1.029 din 25 iunie 2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.674/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 630 din 28 iunie 2021

Văzând referatul de aprobare nr. im 4.446/25.06.2021 al direcţiei politica medicamentului, a dispozitivelor şi tehnologiilor medicale din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile art. 890 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. ianexa la ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.674/2020 pentru aprobarea ...

4.  ORDIN nr. 962 din 22 iunie 2021 privind aprobarea Listei criteriilor sectoriale şi a pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Sănătate" EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 630 din 28 iunie 2021

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare,văzând referatul de aprobare al compartimentului de probleme speciale, nato şi infrastructură critică nr. im 4.065/2021, în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (2) lit. a) şi ale art. 9 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului ...

5.  ORDIN nr. 379 din 10 iunie 2021 privind recunoaşterea oficială a practicării în România a ramurii de sport "Schi nautic şi Wakeboard" EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 630 din 28 iunie 2021

Având în vedere prevederile art. 27 din hotărârea guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000,ţinând cont de prevederile ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 1.349/2020*) privind analiza şi verificarea cererilor de recunoaştere a existenţei şi practicării oficiale a unei ramuri de sport pe teritoriul româniei,*) ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 1.349/2020 nu a fost publicat în monitorul oficial al româniei, partea i.ca urmare a raportului comisiei de analiză şi verificare a cererilor de recunoaştere oficială a practicării ramurilor de sport în românia nr. 3.373 din 2.06.2021, cu privire la cererea ...

6.  ORDIN nr. M.122 din 15 iunie 2021 pentru modificarea Metodologiei întocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din structurile Ministerului Apărării Naţionale, pe timp de pace, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122/2014 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 630 din 28 iunie 2021

Pentru aplicarea prevederilor art. 73 alin. 5 din legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 109 alin. 4 din legea nr. 80/1995 şi ale art. 39 alin. (6) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. imetodologia întocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din structurile ministerului apărării naţionale, pe timp de pace, aprobată prin ordinul ministrului apărării naţionale nr. m.122/2014, ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 663 din 16 iunie 2021 privind recunoaşterea Asociaţiei Orchestra Simfonică Bucureşti ca fiind de utilitate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 630 din 28 iunie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte asociaţia orchestra simfonică bucureşti, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul bucureşti, sectorul 1, strada vespasian nr. 26, ca fiind de utilitate publică.prim-ministru florin-vasile cÎŢucontrasemnează:ministrul culturii,bogdan gheorghiubucureşti, 16 iunie 2021.nr. 663.-----

8.  HOTĂRÂRE nr. 661 din 16 iunie 2021 privind acordarea cetăţeniei române domnului S. E. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 630 din 28 iunie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13^1 alin. (1) coroborat cu art. 8^2 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română domnului s. e., ──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministru florin-vasile cÎŢucontrasemnează:viceprim-ministru, kelemen hunorministrul tineretului şi sportului,carol-eduard novákbucureşti, 16 iunie 2021.nr. 661.----

9.  HOTĂRÂRE nr. 660 din 16 iunie 2021 pentru desfiinţarea activităţii "Revista Obiectiv" de pe lângă Inspecţia Muncii şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 630 din 28 iunie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ise desfiinţează activitatea „revista obiectiv“, finanţată integral din venituri proprii, care funcţionează pe lângă inspecţia muncii.art. ii(1) disponibilităţile în lei reprezentând veniturile proprii neutilizate şi existente în conturile revistei obiectiv la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, reprezentând excedent din anii precedenţi, se virează integral la bugetul de stat, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în contul de venituri ale bugetului de stat 20a410800 - „disponibil din excedentele anilor precedenţi ale instituţiilor reorganizate“. (2) ...

10.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 24 iunie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 630 din 28 iunie 2021

Având în vedere necesitatea adoptării şi publicării până la data de 30 iunie 2021 a actului cu putere de lege cu privire la transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor art. 2 şi 3 din directiva (ue) 2017/2.455 a consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a directivei 2006/112/ec şi a directivei 2009/132/ce în ceea ce priveşte anumite obligaţii privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii şi vânzările de bunuri la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi a directivei (ue) 2019/1.995 a consiliului din 21 noiembrie 2019 de modificare a directivei 2006/112/ce în ceea ce priveşte dispoziţiile referitoare ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016