Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 626 din 02 Iulie 2024 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 626 din 02 Iulie 2024

Monitorul Oficial 626 din 02 Iulie 2024 (M. Of. 626/2024)

2. ORDIN nr. 1.768 din 21 iunie 2024 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse nr. 2.155/20.917/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 2 iulie 2024

Având în vedere prevederile: - art. 57 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârii guvernului nr. 1.103/2022 pentru aprobarea programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii, cu modificările ulterioare;– hotărârii guvernului nr. 590/2024 privind modificarea hotărârii guvernului nr. 1.103/2022 pentru aprobarea programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii,luând în considerare referatul de aprobare nr. 1.218 din 18.06.2024, elaborat de direcţia generală tineret, familie şi politici demografice din cadrul ministerului familiei, ...

3. DECIZIE nr. 216 din 2 iulie 2024 privind înfiinţarea Comitetului Interinstituţional de Monitorizare şi Evaluare a Strategiei Naţionale pentru Tineret 2024-2027 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 2 iulie 2024

Având în vedere nota ministerului familiei, tineretului şi egalităţii de Şanse nr. 6.944 din 13 iunie 2024 privind aprobarea înfiinţării comitetului interinstituţional responsabil cu monitorizarea şi evaluarea strategiei naţionale pentru tineret 2024-2027, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.457 din 13 iunie 2024, în temeiul art. 29 şi al art. 34 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale hotărârii guvernului nr. 566/2024 privind aprobarea strategiei naţionale pentru tineret 2024-2027,prim-ministrul emite prezenta decizie.art. 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se constituie comitetul interinstituţional de monitorizare şi ...

4. DECIZIE nr. 215 din 2 iulie 2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Victor-Corneliu Ştefănescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 2 iulie 2024

Având în vedere adresa ministerului familiei, tineretului şi egalităţii de Şanse nr. 6.824 din 10 iunie 2024, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.298 din 11 iunie 2024 şi la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/20.995/m.a. din 19 iunie 2024, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 25.596/2024,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3), art. 510 alin. (1) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând ...

5. DECIZIE nr. 214 din 2 iulie 2024 privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Paica Ovidiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 2 iulie 2024

Având în vedere adresa ministerului familiei, tineretului şi egalităţii de Şanse nr. 6.824 din 10 iunie 2024, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.298 din 11 iunie 2024 şi la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/20.995/m.a. din 19 iunie 2024,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3), art. 524 alin. (1) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează, ...

6. DECIZIE nr. 213 din 2 iulie 2024 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Dan Popescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 2 iulie 2024

Având în vedere faptul că ulterior datei de 23 iunie 2023, data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, domnul dan popescu a fost menţinut în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul secretariatului general al guvernului pentru o perioadă de un an, potrivit deciziei prim-ministrului nr. 108/2023 privind menţinerea domnului dan popescu în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul secretariatului general al guvernului, în lipsa unei solicitări de menţinere în funcţia publică pentru o perioadă de încă un an, în temeiul art. 29, art. 397, art. 516 lit. a), art. 517 ...

7. DECIZIE nr. 212 din 2 iulie 2024 pentru eliberarea domnului Cătălin Vişean din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 2 iulie 2024

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul cătălin vişean se eliberează din funcţia de secretar de stat la ministerul sănătăţii.prim-ministruion-marcel ciolacucontrasemnează:secretarul general al guvernului,mircea abrudeanbucureşti, 2 iulie 2024.nr. 212.-----

8. DECIZIE nr. 211 din 2 iulie 2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Liliana Anghel a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 2 iulie 2024

Având în vedere propunerea ministerului finanţelor formulată prin adresa nr. 391.189 din 3 iunie 2024, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.025 din 3 iunie 2024, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 24.044/2024,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3), art. 510 alin. (1) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 23 iulie 2024, doamna liliana anghel, consilier clasa i, grad profesional superior, ...

9. DECIZIE nr. 210 din 2 iulie 2024 privind numirea doamnei Adriana Petcu în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 2 iulie 2024

În temeiul art. art. 29 şi al art. 31 lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 81/2024 pentru înfiinţarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul minier, petrolier şi al stocării geologice a dioxidului de carbon, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor minerale, petrolului şi stocării geologice a dioxidului de carbon,prim-ministrul emite prezenta decizie.art. 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna adriana petcu se numeşte în funcţia de preşedinte al ...

10. HOTĂRÂRE nr. 743 din 28 iunie 2024 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, republicată, şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 368/2010 privind revocarea unor membri ai Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 2 iulie 2024

Având în vedere prevederile art. xvii alin. (1), alin. (2) lit. a) şi alin. (3), coroborat cu art. xix alin. (2) şi (3) din legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a româniei pe termen lung, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. lxix din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. x din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 127/2023 pentru modificarea şi completarea unor ...

11. DECIZIA nr. 82 din 14 februarie 2024 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (4^1) teza a doua din Codul de procedură penală prin raportare la cele ale art. 6 şi ale art. 16 alin. (1) lit. i) din acelaşi cod EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 2 iulie 2024

┌───────────────────┬──────────────────┐│marian enache │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│mihaela ciochină │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│laura-iuliana │- judecător ││scântei │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│livia doina stanciu│- judecător ...

12. DECIZIA nr. 2 din 30 ianuarie 2024 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă şi ale art. 55 alin. (5) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 2 iulie 2024

┌───────────────────┬──────────────────┐│marian enache │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│mihaela ciochină │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│dimitrie-bogdan │- judecător ││licu │ │├───────────────────┼──────────────────┤│livia doina stanciu│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│elena-simina │- ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016