Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 624 din 24 Iunie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 624 din 24 Iunie 2021

Monitorul Oficial 624 din 24 Iunie 2021 (M. Of. 624/2021)

1. ORDIN nr. 3.167 din 18 iunie 2021 pentru modificarea Normelor privind reevaluarea bunurilor culturale mobile deţinute de instituţii publice de drept public, în vederea asigurării unei juste reflectări a acestora în contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.239/2019 EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 24 iunie 2021

În conformitate cu prevederile:- art. 2 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare;– capitolului ii din normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 3 din legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 5 alin. (1) pct. 11, precum şi ale art. 11 alin. (4) din hotărârea guvernului ...

2. ORDIN nr. 1.015 din 23 iunie 2021 pentru modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 991/2021 EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 24 iunie 2021

Având în vedere:- ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de covid-19, aprobată prin legea nr. 160/2021, cu modificările ulterioare; – referatul de aprobare nr. 356.132 din 17.06.2021, întocmit de către direcţia generală ajutor de stat,în temeiul art. 10 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 315/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, antreprenoriatului şi turismului,ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului emite următorul ordin:art. iprocedura de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de ...

3. ORDIN nr. 869 din 11 iunie 2021 pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005 EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 24 iunie 2021

Având în vedere referatul direcţiei generale transport terestru nr. 19.499 din 12.05.2021, prin care se supune spre aprobare ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru modificarea reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - rntr 3, aprobate prin ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 15 alin. (1) pct. i lit. b) din normele de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.175/2007,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 370/2021 privind organizarea ...

4. DECIZIE nr. 370 din 24 iunie 2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta Dina a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Casei Naţionale de Pensii Publice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 24 iunie 2021

Având în vedere adresa ministerului muncii şi protecţiei sociale nr. 731 din 26 mai 2021, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.731 din 27 mai 2021, conexată cu adresa casei naţionale de pensii publice nr. b/1.696/db din 18 iunie 2021, acordul doamnei nicoleta dina, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 23.898/2021,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu ...

5. DECIZIE nr. 369 din 24 iunie 2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ioana Lazăr a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Educaţiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 24 iunie 2021

Având în vedere propunerea formulată de ministrul educaţiei prin adresa nr. 12.191 din 10 iunie 2021, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/14.413/thg din 15 iunie 2021, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 26.509/2021,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 28 iunie 2021, doamna ioana lazăr, şef serviciu ...

6. HOTĂRÂRE nr. 673 din 24 iunie 2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 24 iunie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicpunctele nr. 13 şi 14 din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi în contul statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 417 din 22 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:"┌────┬──────┬──────────────────────────┐│ │ ...

7. HOTĂRÂRE nr. 672 din 24 iunie 2021 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 24 iunie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al articolului unic din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 38/2021 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul garantării creanţelor salariale,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului muncii şi protecţiei sociale pe anul 2021 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, cu suma de 14.000 mii lei, la capitolul 56.01 „transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei“, titlul 51 „transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.01 „transferuri curente“, alineatul 51.01.78 „transferuri din bugetul de stat către fondul de ...

8. HOTĂRÂRE nr. 671 din 24 iunie 2021 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru sprijinirea familiilor afectate de inundaţii în cursul anului 2021 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 24 iunie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 27^1 din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) pentru sprijinirea familiilor şi persoanelor singure afectate de inundaţii în cursul anului 2021 se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă, în limita sumei de 5.000.000 lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului muncii şi protecţiei sociale pentru anul 2021.(2) În sensul prezentei hotărâri, inundaţiile cuprind atât ploile abundente, cât şi fenomenele asociate acestora, respectiv alunecările de teren şi fenomenele meteorologice deosebite.(3) familiile şi persoane ...

9. HOTĂRÂRE nr. 670 din 24 iunie 2021 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 24 iunie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. iii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 53/2021 pentru modificarea legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicnormele metodologice de aplicare a legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.850/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1038 din 28 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 5(1) creanţele salariale prevăzute la art. 13 alin. ...

10. NORME METODOLOGICE din 9 iunie 2021 de aplicare a Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 24 iunie 2021

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 646 din 9 iunie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 624 din 24 iunie 2021.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme metodologice reglementează procedura de aplicare a legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor munţilor apuseni, republicată.art. 2titularii carnetului de moţ, eliberat în condiţiile legii nr. 33/1996, republicată, din judeţele alba, arad, bihor, cluj şi hunedoara beneficiază de reducerile de 50% din tariful de transport pe calea ferată, pentru transportul de marfă, şi 50% din tariful călătoriei la clasa ii-a, pentru transportul de călători, în condiţiile prevăzute la cap. iii.cap. iireglementări referitoare la ...

11. HOTĂRÂRE nr. 646 din 9 iunie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 24 iunie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii din legea nr. 33/2019 pentru modificarea legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor munţilor apuseni,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normele metodologice de aplicare a legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor munţilor apuseni, republicată, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea guvernului nr. 463/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor munţilor apuseni, publicată în monitorul oficial al româniei, partea ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016