Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 621 din 15 Iulie 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 621 din 15 Iulie 2020

Monitorul Oficial 621 din 15 Iulie 2020 (M. Of. 621/2020)

3. ORDIN nr. 1.825 din 2 iunie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 15 iulie 2020

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 44/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, energiei şi mediului de afaceri, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ...

4. ORDIN nr. 769 din 8 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 15 iulie 2020

Văzând referatul de aprobare nr. dg 2.733 din 8 iulie 2020 al directorului general al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi hotărârea guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 291 alin. (2) din legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu ...

5. ORDIN nr. 272 din 9 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 90/2018 EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 15 iulie 2020

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) şi (4), art. 51, art. 73 alin. (2) şi (3), art. 75 alin. (1) lit. c) şi art. 77 alin. (2) şi (3) din legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative,având în vedere standardul internaţional de educaţie nr. 7 privind dezvoltarea profesională continuă (ies 7) şi standardul internaţional de educaţie nr. 8 privind competenţa profesională pentru partenerii de audit responsabili pentru auditul situaţiilor financiare (ies 8), emise de federaţia internaţională a contabililor (ifac),preşedintele autorităţii pentru supravegherea publică a activităţii de audit statutar ...

6. ORDIN nr. 270 din 7 iulie 2020 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 15 iulie 2020

În temeiul prevederilor art. 36,44,51,74,75 şi art. 77 alin. (2) şi (3) din legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative,în conformitate cu prevederile ordonanţei guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările ulterioare,preşedintele autorităţii pentru supravegherea publică a activităţii de audit statutar emite prezentul ordin.art. 1se aprobă modelul şi conţinutul formularului tipizat „proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“, destinat ...

7. DECIZIE nr. 283 din 15 iulie 2020 privind numirea domnului Preda Nedelcu în funcţia de membru în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 15 iulie 2020

Având în vedere propunerea formulată de consiliul naţional al persoanelor vârstnice nr. 353 din 2 iulie 2020, precum şi adresa casei naţionale de asigurări de sănătate nr. p6404 din 8 iulie 2020, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/14.871/a.t. din 9 iulie 2020,în temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 286 alin. (1) lit. d) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul preda ...

8. DECRET nr. 392 din 15 iulie 2020 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 15 iulie 2020

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. a din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legii nr. 8/2003 privind ordinul meritul cultural şi medalia meritul cultural, cu modificările ulterioare,în semn de recunoştinţă şi apreciere pentru profesionalismul şi dăruirea de care a dat dovadă de-a lungul întregii sale cariere academice dedicate istoriei artei şi arhitecturii, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse conferă post-mortem ordinul meritul ...

9. DECRET nr. 387 din 14 iulie 2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 15 iulie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 14 iulie 2020.nr. 387.----

10. LEGE nr. 129 din 14 iulie 2020 pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 15 iulie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 227 din 14 martie 2018, se modifică după cum urmează:1. articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2(1) ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministerul mediului, apelor şi pădurilor stabilesc şi actualizează, ori de câte ori este necesar, procedura de distrugere a buruienii ambrozia, măsurile ce se impun pentru limitarea ariei de extindere a acestei specii invazive şi metodele de îndepărtare şi eradicare a acestei plante.(2) În vederea promovării soluţiilor corespunzătoare pentru combaterea buruienii ambrozia, ministerul agriculturii ...

11. DECRET nr. 386 din 14 iulie 2020 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 15 iulie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul ...

12. LEGE nr. 128 din 14 iulie 2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 15 iulie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 65 din 7 mai 2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în monitorul oficial al românei, partea i, nr. 381 din 12 mai 2020, cu următoarele completări:1. după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"art. 2^1(1) titlurile de creanţă emise în implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, precum şi alte acte administrative emise de autorităţile de management în exercitarea atribuţiilor de autoritate ...

13. DECRET nr. 385 din 14 iulie 2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 15 iulie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 39/2020 pentru completarea legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 14 iulie 2020.nr. 385.-----

14. LEGE nr. 127 din 14 iulie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 15 iulie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 39 din 2 aprilie 2020 pentru completarea legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 281 din 3 aprilie 2020, cu următoarea completare:- la articolul unic, după alineatul (1) al articolului 3^1 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) serviciile menţionate la alin. (1) sunt furnizate, cu titlu gratuit, instituţiilor şi autorităţilor publice din românia, astfel cum acestea sunt definite în legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare."această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu ...

15. DECRET nr. 384 din 14 iulie 2020 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 15 iulie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru completarea art. 10 din legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 14 iulie 2020.nr. 384.-----

16. LEGE nr. 126 din 14 iulie 2020 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 15 iulie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicla articolul 10 din legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 345 din 25 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (1) lit. a) şi c), funcţionarul public parlamentar care este reprezentantul secretarului general al camerei deputaţilor în consiliul de administraţie al regiei autonome «monitorul oficial», potrivit art. ii din legea nr. 208/2018 pentru modificarea şi completarea legii nr. 202/1998 privind organizarea monitorului oficial al româniei."această ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016