Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 620 din 14 August 2015 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 620 din 14 August 2015

Monitorul Oficial 620 din 14 August 2015 (M. Of. 620/2015)

1. DECIZIE nr. 1.796 din 31 iulie 2015 privind sancţionarea Societăţii EWO INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 14 august 2015

Autoritatea de supraveghere financiară, cu sediul în splaiul independenţei nr. 15, sectorul 5, bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma hotărârii consiliului autorităţii de supraveghere financiară consemnate ...

2. DECIZIE nr. 1.795 din 31 iulie 2015 privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 14 august 2015

Autoritatea de supraveghere financiară, cu sediul în bucureşti, splaiul independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma hotărârii consiliului autorităţii de supraveghere financiară consemnate ...

3. ORDIN nr. 1.803 din 30 iulie 2015 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2015 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 14 august 2015

Având în vedere referatul de aprobare nr. 7.456 din 3 iulie 2015 al institutului de stat pentru testarea şi Înregistrarea soiurilor,în baza prevederilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 34 alin. (2) lit. h) din legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (9) din hotărârea guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.art. 1se aprobă catalogul oficial al soiurilor de ...

4. ORDIN nr. 981 din 10 august 2015 privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 652/2015 pentru aprobarea normelor, precum şi a calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 14 august 2015

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios nr. n.b. 8.271/2015,în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor hotărârii guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.art. iordinul ministrului sănătăţii nr. 652/2015 pentru aprobarea normelor, ...

5. DECIZIE nr. 558 din 16 iulie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) teza finală din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 14 august 2015

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorsimona-maya teodoroiu - judecătorcristina teodora pop - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror marinela mincă.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) din codul de procedură penală, excepţie ridicată de constantin constantinescu în dosarul nr. 61.867/299/2014 ...

6. DECIZIE nr. 555 din 16 iulie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (10) din Codul de procedură penală, cu referire la sintagma "fără participarea procurorului şi a inculpatului" EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 14 august 2015

Cu participarea reprezentantului ministerului public, procuror marinela mincă.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (10) din codul de procedură penală, cu referire la sintagma "fără participarea procurorului şi a inculpatului", excepţie ridicată, din oficiu, de tribunalul brăila - secţia penală în dosarul nr. 16.033/196/2014 şi care formează obiectul dosarului curţii constituţionale nr. 136 d/2015.2. la apelul nominal răspunde partea ioan curta, prezentă personal. se constată lipsa celorlalte părţi. procedura de citare este legal îndeplinită.3. cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul părţii prezente, care pune concluzii de respingere a excepţiei de ...

7. DECIZIE nr. 554 din 16 iulie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 345 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 14 august 2015

Cu participarea reprezentantului ministerului public, procuror marinela mincă.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 345 alin. (2) din codul de procedură penală, excepţie ridicată de alexandru pîrlog în dosarul nr. 11.788/94/2014 al judecătoriei buftea şi care formează obiectul dosarului curţii constituţionale nr. 127 d/2015.2. la apelul nominal se constată lipsa autorului excepţiei. procedura de citare este legal îndeplinită.3. cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului ministerului public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. se arată că textul criticat a mai fost examinat de către curtea constituţională, prin ...

8. DECIZIE nr. 532 din 14 iulie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 14 august 2015

Cu participarea reprezentantului ministerului public, procuror liviu-daniel arcer.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de viorel vonica în dosarul nr. 11.734/236/2014 al judecătoriei giurgiu - secţia civilă şi care formează obiectul dosarului curţii constituţionale nr. 207d/2015.2. la apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.3. cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului ministerului public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, menţionând ...

9. DECIZIE nr. 524 din 7 iulie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, raportate la sintagma "la data întocmirii raportului de expertiză" cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 14 august 2015

Cu participarea reprezentantului ministerului public, procuror luminiţa nicolescu.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, raportate la sintagma "la data întocmirii raportului de expertiză" cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (2) din legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, excepţie ridicată de societatea "geprocon" - s.a. din iaşi în dosarul nr. 10.238/40/2011** al curţii de apel suceava - secţia i civilă şi care formează obiectul dosarului curţii constituţionale nr. ...

10. ÎNCHEIERE din 3 august 2015 privind cererea de lămurire a întinderii şi aplicării dispozitivului Hotărârii arbitrale nr. 2 din 16 iulie 2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, a remuneraţiei cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu şi pentru dreptul de comunicare publică (ambiental/lucrativ) între organismele de gestiune colectivă ARAIEX, CREDIDAM şi UNART şi a comisionului datorat colectorului pentru domeniile: copie privată, comunicare publică - ambiental/lucrativ şi retransmitere prin cablu EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 14 august 2015

Dosar nr. 1/2015completul de arbitraj compus din:- ciobanu mihail - preşedinte- uliescu marilena - arbitru- ciubotă cătălin ion - arbitru- amzar geta-gabriela - arbitru- romaşcanu nicoleta cristina - arbitruarbitraj având drept obiect remuneraţia compensatorie pentru copia privată, remuneraţia cuvenită artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu şi cuvenită artiştilor interpreţi sau executanţi pentru dreptul de comunicare publică (ambiental/lucrativ), având în vedere faptul că organismele de gestiune colectivă beneficiare (araiex, credidam şi unart) nu au putut conveni prin negociere la încheierea unui protocol de repartizare a remuneraţiilor şi de stabilire a comisionului datorat colectorului unic.la apelul nominal, la sediul orda, ...

11. DECIZIE nr. 82 din 5 august 2015 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Încheierii din 3 august 2015 privind cererea de lămurire a întinderii şi aplicării dispozitivului Hotărârii arbitrale nr. 2 din 16 iulie 2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, a remuneraţiei cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu şi pentru dreptul de comunicare publică (ambiental/lucrativ) între organismele de gestiune colectivă ARAIEX, CREDIDAM şi UNART şi a comisionului datorat colectorului pentru domeniile: copie privată, comunicare publică - ambiental/lucrativ şi retransmitere prin cablu EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 14 august 2015

În conformitate cu prevederile art. 131^2 alin. (8) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de referatul secretariatului general al corpului de arbitri, înregistrat la oficiul român pentru drepturile de autor cu nr. rgii/ies/6.365 din 5 august 2015,în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din hotărârea guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor oficiului român pentru drepturile de autor, cu modificările ulterioare, şi ale deciziei prim-ministrului nr. 289/2014 privind numirea domnului leonard artur horvath ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016