Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 619 din 23 Iunie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 619 din 23 Iunie 2021

Monitorul Oficial 619 din 23 Iunie 2021 (M. Of. 619/2021)

1. DECIZIA nr. 33 din 17 mai 2021 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 55 alin. 1 din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 54 alin. 2 din acelaşi cod EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 619 din 23 iunie 2021

Dosar nr. 372/1/2021 ┌─────────────┬────────────────────────┐│laura-mihaela│- preşedintele secţiei i││ivanovici │civile - preşedintele ││ │completului │├─────────────┼────────────────────────┤│mihaela │- judecător la secţia i ││tăbârcă │civilă │├─────────────┼────────────────────────┤│lavinia │- judecător la secţia i ││curelea │civilă ...

2. ORDIN nr. 956 din 15 iunie 2021 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 619 din 23 iunie 2021

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei biodiversitate nr. db/196.944 din 31.05.2021,ţinând seama de avizul academiei române nr. 275/cj din 28.04.2021,luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,ţinând cont de prevederile art. 38 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări ...

3. DECIZIE nr. 364 din 23 iunie 2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Claudia Nechifor a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 619 din 23 iunie 2021

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 19.251 din 10 iunie 2021, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.131 din 11 iunie 2021, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul suceava prin adresa nr. 5.455 din 29 martie 2021, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 22.827/2021,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite ...

4. DECIZIE nr. 368 din 23 iunie 2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta Hancia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 619 din 23 iunie 2021

Având în vedere propunerea ministerului tineretului şi sportului înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/11.593/thg din 13 mai 2021, conexată cu adresa ministerului tineretului şi sportului nr. 6.825 din 7 iunie 2021, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 21.307/2021,în temeiul art. 29, 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna nicoleta hancia, consilier juridic, clasa i, grad profesional superior, în ...

5. DECIZIE nr. 367 din 23 iunie 2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta Hancia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 619 din 23 iunie 2021

Având în vedere propunerea ministerului tineretului şi sportului înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/11.593/thg din 13 mai 2021,în temeiul art. 29, 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna nicoleta hancia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al ministerului tineretului şi sportului.(2) doamna nicoleta hancia ...

6. DECIZIE nr. 366 din 23 iunie 2021 pentru eliberarea domnului Marian Murguleţ din funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 619 din 23 iunie 2021

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul marian murguleţ se eliberează din funcţia de secretar de stat la ministerul cercetării, inovării şi digitalizării.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorunbucureşti, 23 iunie 2021.nr. 366.----

7. DECIZIE nr. 365 din 23 iunie 2021 pentru elaborarea Programului naţional de suport pentru copii în contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii" EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 619 din 23 iunie 2021

Având în vedere nota cabinet mt nr. 140 din 8 iunie 2021, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/13.802/thg din 8 iunie 2021,în temeiul art. 29 şi al art. 34 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.art. 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înfiinţează comitetul pentru elaborarea programului naţional de suport pentru copii în contextul pandemiei de covid-19 - „din grijă pentru copii“, denumit în continuare comitetul, organism interministerial, cu rol consultativ, fără personalitate juridică, având următoarea componenţă:a) cancelaria prim-ministrului;b) ...

8. DECIZIE nr. 363 din 23 iunie 2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela-Oana Oşanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 619 din 23 iunie 2021

Având în vedere propunerea ministerului muncii şi protecţiei sociale înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.596 din 21 mai 2021, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 23.574/2021,în temeiul art. 29, art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data prezentei decizii, doamna mihaela-oana oşanu, director adjunct al direcţiei coordonarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă din fonduri europene şi managementul bazelor de date, exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă ...

9. HOTĂRÂRE nr. 58 din 23 iunie 2021 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 619 din 23 iunie 2021

Camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicregulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 249 din 12 martie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- la articolul 12, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) În condiţiile alin. (1) şi (2), deputaţii depun odată cu declaraţia de avere şi declaraţia de interese, la secretarul general al camerei deputaţilor, un curriculum vitae. acesta se publică pe site-ul camerei deputaţilor la secţiunea de prezentare a fiecărui deputat."această hotărâre a fost adoptată ...

10. HOTĂRÂRE nr. 57 din 23 iunie 2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Revizuirea politicii comerciale - O politică comercială deschisă, durabilă şi fermă - COM (2021) 66 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 619 din 23 iunie 2021

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 161-186 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/350, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 15 iunie 2021, camera deputaţilor:1. susţine revizuirea politicii comerciale a uniunii europene, pentru a deveni cât mai deschisă, durabilă şi fermă, în vederea realizării obiectivelor sale de politică internă şi promovării sustenabile în conformitate cu angajamentul ...

11. DECRET nr. 718 din 22 iunie 2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul îmbunătăţirilor funciare EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 619 din 23 iunie 2021

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 45/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul îmbunătăţirilor funciare şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 22 iunie 2021.nr. 718.----

12. LEGE nr. 167 din 22 iunie 2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul îmbunătăţirilor funciare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 619 din 23 iunie 2021

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 45 din 25 iunie 2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul îmbunătăţirilor funciare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 523 din 26 iunie 2019, cu următoarea modificare:- articolul iii se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. iiilegea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016