Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 619 din 25 August 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 619 din 25 August 2008

Monitorul Oficial 619 din 25 August 2008 (M. Of. 619/2008)

1. HOTARARE nr. 882 din 20 august 2008 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 25 august 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic hotãrârea guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 126 din 12 februarie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã: 1. la articolul 9, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins: "(3) numãrul maxim de posturi în m.a.e. este de 2.488, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului, din care 800 în centrala m.a.e., exclusiv demnitarii ...

2. ORDIN nr. 9 din 19 august 2008 pentru modificarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 12/2007 privind raportarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 25 august 2008

Ordin nr. 9 din 19 august 2008 pentru modificarea ordinului bãncii naţionale a româniei nr. 12/2007 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit emitent: banca naŢionalà a romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 619 din 25 august 2008 având în vedere prevederile art. 165 şi ale art. 169 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 227/2007 , şi ale art. ...

3. HOTARARE nr. 909 din 20 august 2008 pentru aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 25 august 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 11 din ordonanţa guvernului nr. 18/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al comisiei naţionale pentru controlul activitãţilor nucleare, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. art. 2 comisia naţionalã pentru controlul activitãţilor nucleare rãspunde de modul de formare, administrare, angajare şi utilizare a sumelor prevãzute în bugetul ...

4. HOTARARE nr. 891 din 20 august 2008 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societatii Comerciale "Conversmin" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 25 august 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 (1) se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al societãţii comerciale "conversmin" - s.a., aflatã sub autoritatea ministerului economiei şi finanţelor, prevãzut în anexa ...

5. ORDIN nr. 3 din 22 iulie 2008 privind abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 999/2003 si Ordinului guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila semestriala a institutiilor de credit EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 25 august 2008

Având în vedere prevederile art. 153 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 227/2007 , ale art. 47 din ordonanţa guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 266/2006 , precum şi ale art. 15 şi art. 62 alin. (1) din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor normative, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din legea contabilitãţii nr. ...

6. ORDIN nr. 2.456 din 19 august 2008 privind modificarea lit. b) a cap. 2 partea I titlul II din anexa la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 344/2007 , la Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 239/2007 si la Ordinu ministrului economiei si finantelor nr. 742/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2007-2011 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 25 august 2008

În baza referatului de aprobare nr. 117.137 din data de 4 iunie 2008 al direcţiei generale implementare politici agricole din cadrul ministerului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, având în vedere prevederile art. 2 din hotãrârea guvernului nr. 175/2007 privind registrul agricol pentru perioada 2007-2011, în temeiul art. 3 alin. (1) lit. d) din hotãrârea guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, al art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului internelor şi reformei administrative, aprobatã cu modificãri prin ...

7. ORDIN nr. 576 din 7 august 2008 privind modificarea lit. b) a cap. 2 partea I titlul II din anexa la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 344/2007 , la Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 239/2007 si la Ordinu ministrului economiei si finantelor nr. 742/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2007-2011 EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 25 august 2008

În baza referatului de aprobare nr. 117.137 din data de 4 iunie 2008 al direcţiei generale implementare politici agricole din cadrul ministerului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, având în vedere prevederile art. 2 din hotãrârea guvernului nr. 175/2007 privind registrul agricol pentru perioada 2007-2011, în temeiul art. 3 alin. (1) lit. d) din hotãrârea guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, al art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului internelor şi reformei administrative, aprobatã cu modificãri prin ...

8.  ORDIN nr. 2.448 din 18 august 2008 privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 999/2003 şi Ordinului guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 3/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit EMITENT: Ministerul Economiei şi Finanţelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 619 din 25 august 2008

Având în vedere prevederile art. 153 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, ale art. 47 din ordonanţa guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 266/2006, precum şi ale art. 15 şi art. 62 alin. (1) din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ale art. 11 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 386/2007 privind ...

9. ORDIN nr. 431 din 2 iulie 2008 privind modificarea lit. b) a cap. 2 partea I titlul II din anexa la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 344/2007 , la Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 239/2007 si la Ordinu ministrului economiei si finantelor nr. 742/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2007-2011 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 25 august 2008

În baza referatului de aprobare nr. 117.137 din data de 4 iunie 2008 al direcţiei generale implementare politici agricole din cadrul ministerului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, având în vedere prevederile art. 2 din hotãrârea guvernului nr. 175/2007 privind registrul agricol pentru perioada 2007-2011, în temeiul art. 3 alin. (1) lit. d) din hotãrârea guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, al art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului internelor şi reformei administrative, aprobatã cu modificãri prin ...

10. HOTARARE nr. 888 din 20 august 2008 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare in produse de protectie a plantelor pe teritoriul Romaniei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 25 august 2008

HotĂ?rÂre nr. 888 din 20 august 2008 pentru modificarea anexei la hotãrârea guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul româniei emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 619 din 25 august 2008 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic În anexa la hotãrârea ...

11.  HOTĂRÂRE nr. 887 din 20 august 2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 619 din 25 august 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea legii cetăţeniei române nr. 21/1991, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 70/2008,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa nr. 1, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în românia.art. 2se acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa nr. 2, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu menţinerea domiciliului în străinătate.art. 3anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice