Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 607 din 28 Iunie 2024 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 607 din 28 Iunie 2024

Monitorul Oficial 607 din 28 Iunie 2024 (M. Of. 607/2024)

1. ORDIN nr. 256 din 28 iunie 2024 pentru modificarea Procedurii de acordare şi plată a ajutoarelor de stat în cadrul schemei de ajutor de stat "Creditul fermierului", aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 88/2024 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 28 iunie 2024

Având în vedere referatul de aprobare nr. 163.167 din 28.06.2024 al direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene,în temeiul prevederilor:- art. 11 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 7/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „creditul fermierului“, în contextul crizei provocate de agresiunea rusiei împotriva ucrainei, precum şi pentru modificarea art. 12 alin. (1) din legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor alocate româniei pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri maritime, gestionate de ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale, prin instrumente financiare de garantare şi creditare, precum şi pentru susţinerea obiectivelor naţionale de politică agricolă, cu modificările ...

2. DECIZIE nr. 205 din 28 iunie 2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae Piron a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 28 iunie 2024

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 15.162 din 20 iunie 2024, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.663 din 20 iunie 2024, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul buzău prin adresa nr. 9.150 din 5 iunie 2024, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 23.265/2024,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3), art. 510 alin. (1) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările ...

3. DECIZIE nr. 204 din 28 iunie 2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Geea-Rossana Balazsy-Titieni a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 28 iunie 2024

Având în vedere propunerea ministrului cercetării, inovării şi digitalizării formulată prin adresa nr. 1.406 din 17 iunie 2024, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.485 din 17 iunie 2024, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 25.577/2024,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 1 iulie 2024, doamna geea-rossana balazsy-titieni, consilier, clasa i, grad profesional principal, în ...

4. DECIZIE nr. 203 din 28 iunie 2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Costinel-Daniel Nache a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Vamale Române EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 28 iunie 2024

Având în vedere adresa autorităţii vamale române nr. 23.600 din 13 iunie 2024, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.448 din 13 iunie 2024, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 25.574/2024,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3), art. 510 alin. (1) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 23 iulie 2024, domnul costinel-daniel nache, inspector vamal, clasa i, grad profesional superior la ...

5. HOTĂRÂRE nr. 711 din 28 iunie 2024 privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 28 iunie 2024

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. i alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 46/2024 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, având în vedere prevederile art. 1 şi ale nr. crt. 93 al pct. ii din anexa nr. 1 la ordonanţa guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care românia este parte, aprobată prin legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului afacerilor externe pe anul 2024, la capitolul 51.01 „autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul ...

6. HOTĂRÂRE nr. 710 din 28 iunie 2024 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 738/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 28 iunie 2024

Având în vedere prevederile art. xx alin. (7) din legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a româniei pe termen lung, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. lxix din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (2) din legea nr. 61/2011 privind organizarea şi funcţionarea departamentului pentru lupta antifraudă - dlaf, cu modificările ...

7. HOTĂRÂRE nr. 709 din 28 iunie 2024 pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor art. 1 alin. (2) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime şi a altor măsuri aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 28 iunie 2024

Luând în considerare faptul că împrejurările care au determinat disfuncţionalităţi pe piaţa asigurărilor persistă, acestea fiind cele care au condus la adoptarea hotărârii guvernului nr. 1.326/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime şi a altor măsuri aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie,având în vedere că pe piaţa asigurărilor rca din românia se manifestă în continuare o reticenţă în ceea ce priveşte apetitul la risc al asigurătorilor rca pentru anumite categorii de asiguraţi,luând în considerare gradul ridicat de concentrare pe piaţa asigurărilor rca ...

8. HOTĂRÂRE nr. 708 din 28 iunie 2024 pentru aprobarea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 28 iunie 2024

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea comisiei naţionale de strategie şi prognoză, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. xvii din legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a româniei pe termen lung, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) structura organizatorică a comisiei naţionale de strategie şi prognoză este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al comisiei naţionale de strategie şi prognoză este 95, ...

9. HOTĂRÂRE nr. 707 din 28 iunie 2024 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 28 iunie 2024

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru achiziţii publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 645 din 25 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c^1), cu următorul cuprins:"c^1) asigură îndeplinirea condiţiei favorizante orizontale mecanisme eficace de monitorizare a pieţei achiziţiilor publice, precum şi monitorizarea acesteia pe toată durata perioadei de programare financiară, în acord cu angajamentele asumate prin acordul de ...

10. HOTĂRÂRE nr. 706 din 28 iunie 2024 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 28 iunie 2024

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (7) din legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă suplimentarea bugetului ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei pe anul 2024 cu suma de 1.360.000 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, reprezentând credite bugetare, la capitolul 70.01 „locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, titlul 51 „transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, pentru finanţarea programului naţional de dezvoltare locală şi a programului naţional de investiţii „anghel saligny“.(2) ...

11. HOTĂRÂRE nr. 705 din 28 iunie 2024 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 28 iunie 2024

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. i alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 46/2024 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă suplimentarea bugetului ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei pe anul 2024 cu suma de 400.000 mii lei credite bugetare din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, la capitolul 80.01 „acţiuni generale, economice, comerciale şi de muncă“, titlul 61 „proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a pnrr“, ...

12. HOTĂRÂRE nr. 704 din 28 iunie 2024 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 28 iunie 2024

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. i alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 46/2024 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului investiţiilor şi proiectelor europene pe anul 2024 cu suma de 525.000 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, reprezentând credite bugetare la cap. 51.01 „autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul 61 „proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a pnrr“, în vederea asigurării resurselor financiare ...

13. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 28 iunie 2024

Având în vedere necesitatea îmbunătăţirii şi adaptării reglementărilor jocurilor de noroc la realităţile economico-sociale şi la dinamica acestui domeniu extrem de activ, cu implicaţii sociale asupra unor categorii vulnerabile,în scopul asigurării unui tratament nediscriminatoriu între operatorii economici care activează în domeniul jocurilor de noroc,în scopul eliminării unor dificultăţi de natură administrativă apărute în aplicarea prevederilor art. 15 alin. (2) lit. b^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, asigurându-se totodată diminuarea evaziunii fiscale în domeniu,luând în considerare necesitatea limitării ...

14. DECRET nr. 971 din 26 iunie 2024 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 28 iunie 2024

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea legii nr. 286/2009 privind codul penal şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 26 iunie 2024.nr. 971.-----

15. LEGE nr. 202 din 26 iunie 2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 28 iunie 2024

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 286/2009 privind codul penal, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 91, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alin. (3^2), cu următorul cuprins:"(3^2) nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 209-211."2. articolul 209 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 209sclaviapunerea sau ţinerea unei persoane în stare de sclavie, precum şi traficul de sclavi se pedepsesc cu închisoarea de la 5 la 12 ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016