Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 6 din 07 Ianuarie 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 6 din 07 Ianuarie 2020

Monitorul Oficial 6 din 07 Ianuarie 2020 (M. Of. 6/2020)

1. DECIZIE nr. 1.372 din 16 decembrie 2019 privind completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 6 din 7 ianuarie 2020

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 12 şi ale art. 12 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii, aprobată prin legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 30 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii emite prezenta decizie.art. idecizia preşedintelui autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului, ...

2. HOTĂRÂRE nr. 286 din 18 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 6 din 7 ianuarie 2020

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 106 lit. b) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul institutului naţional al magistraturii, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 127/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, ...

3. ORDIN nr. 5.539 din 11 decembrie 2019 privind desemnarea membrilor Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 6 din 7 ianuarie 2020

Având în vedere:- prevederile art. 104 alin. (4) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.903/2018 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii pentru finanţarea Învăţământului preuniversitar şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului naţional pentru finanţarea Învăţământului preuniversitar, cu modificările ulterioare;– prevederile art. 8 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea ...

4. ORDIN nr. 1.916 din 19 decembrie 2019 privind aprobarea Planului naţional de măsuri pentru eliminarea treptată a utilizării amalgamului dentar EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 6 din 7 ianuarie 2020

Văzând referatul de aprobare nr. vsc 2.790 din 18.12.2019 al direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii, ţinând cont de prevederile art. 10 din regulamentul (ue) 2017/852 al parlamentului european şi al consiliului din 17 mai 2017 privind mercurul şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.102/2008, referitoare la obligaţia statelor membre de elaborare până la data de 1 iulie a unui plan naţional privind măsurile pe care intenţionează să le pună în aplicare pentru a reduce treptat utilizarea amalgamului dentar, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi ...

5. ORDIN nr. 432 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea condiţiilor şi a metodologiei de suspendare a acreditării unităţilor sanitare cu paturi EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 6 din 7 ianuarie 2020

Având în vedere:- referatul serviciului juridic şi relaţii externe, aprobat cu nr. 5.572 din 23.12.2019;– prevederile art. 2 şi ale art. 5 alin. (1) din legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările şi completările ulterioare;– dispoziţiile art. 17 alin. (2) şi art. 250 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 1 alin. (4), art. 2 lit. h^1), art. 4 alin. (1), art. 13 alin. (5) lit. a) şi ale art. 20^1 din legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;– dispoziţiile ordinului preşedintelui autorităţii naţionale ...

6. HOTĂRÂRE nr. 4 din 6 ianuarie 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către doamna Togănel Cristina-Mara EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 6 din 7 ianuarie 2020

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna togănel cristina-mara exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului mureş.prim-ministruludovic orbancontrasemnează: ministrul afacerilor interne,marcel ion velabucureşti, 6 ianuarie 2020.nr. 4.------

7. HOTĂRÂRE nr. 3 din 6 ianuarie 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Timiş de către doamna Oneţ Liliana EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 6 din 7 ianuarie 2020

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 505 alin. (5), ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna oneţ liliana exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului timiş.prim-ministruludovic orbancontrasemnează: ministrul afacerilor interne,marcel ion velabucureşti, 6 ianuarie 2020.nr. 3.-----

8. HOTĂRÂRE nr. 2 din 6 ianuarie 2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Timiş de către doamna Oneţ Liliana EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 6 din 7 ianuarie 2020

Având în vedere prevederile art. 397 lit. a), ale 524 alin. (1) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului timiş de către doamna oneţ liliana.(2) doamna oneţ liliana predă lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu în termen de 3 zile de la data ...

9. HOTĂRÂRE nr. 1 din 6 ianuarie 2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Timiş de către doamna Andreaş Eva-Georgeta EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 6 din 7 ianuarie 2020

Având în vedere prevederile art. 397 lit. a), ale art. 524 alin. (1) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului timiş de către doamna andreaş eva-georgeta.(2) doamna andreaş eva-georgeta predă lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu în termen de 3 zile de la data ...

10. HOTĂRÂRE nr. 999 din 30 decembrie 2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Extindere şi etajare Corp C1, conversie funcţională în Academia de Muzică, extindere corp C2 şi conversie funcţională în ateliere de întreţinere pentru clădirea principală, extindere şi amenajare sală de sport în corp C4, str. Bucium FN, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 6 din 7 ianuarie 2020

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „extindere şi etajare corp c1, conversie funcţională în academia de muzică, extindere corp c2 şi conversie funcţională în ateliere de întreţinere pentru clădirea principală, extindere şi amenajare sală de sport în corp c4, str. bucium fn, municipiul cluj-napoca, judeţul cluj“, realizat prin compania naţională de investiţii „c.n.i.“ - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta ...

11. HOTĂRÂRE nr. 998 din 30 decembrie 2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de modernizare infrastructură în cazarma 462 Târgu Mureş" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 6 din 7 ianuarie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „lucrări de modernizare infrastructură în cazarma 462 târgu mureş“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului apărării naţionale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit ...

12. HOTĂRÂRE nr. 997 din 30 decembrie 2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de reabilitare infrastructură în cazarma 3417 Constanţa" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 6 din 7 ianuarie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „lucrări de reabilitare infrastructură în cazarma 3417 constanţa“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului apărării naţionale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.art. ...

13. HOTĂRÂRE nr. 992 din 27 decembrie 2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de consolidare şi reabilitare la Sanatoriul Medical Militar «Regele Ferdinand I - Hotel» din cazarma 3465 Herculane" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 6 din 7 ianuarie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „lucrări de consolidare şi reabilitare la sanatoriul medical militar «regele ferdinand i - hotel» din cazarma 3465 herculane“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului apărării naţionale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016