Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 585 din 10 Iunie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 585 din 10 Iunie 2021

Monitorul Oficial 585 din 10 Iunie 2021 (M. Of. 585/2021)

1.  ORDIN nr. 41 din 9 iunie 2021 privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aplicabile în semestrul II al anului 2021 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 585 din 10 iunie 2021

Având în vedere prevederile art. 76 alin. (3) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (4) din legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în sacet din centrale cu unităţi de ...

2.  ORDIN nr. 40 din 9 iunie 2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 585 din 10 iunie 2021

Având în vedere prevederile art. 76 alin. (3) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (1) şi (4) din legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) şi x) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare ...

3.  ORDIN nr. 39 din 9 iunie 2021 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2021 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 585 din 10 iunie 2021

Având în vedere prevederile art. 76 alin. (2) şi ale art. art. 79 alin. (7) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 lit. d) şi e), art. 10 alin. (4), (5^1) şi (6) şi ale art. 22 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce ...

4.  ORDIN nr. 38 din 9 iunie 2021 privind aprobarea preţului de referinţă al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă, care beneficiază de bonus EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 585 din 10 iunie 2021

Având în vedere prevederile art. 79 alin. (7) lit. a) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 21 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin ...

5.  ORDIN nr. 37 din 9 iunie 2021 pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor şi modificarea unor acte normative care reglementează piaţa pentru ziua următoare de energie electrică EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 585 din 10 iunie 2021

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) 2015/1.222 al comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor, ale deciziilor agenţiei pentru cooperarea autorităţilor de reglementare din domeniul energiei nr. 4/2017, nr. 8/2018, nr. 10/2018, nr. 2/2019, nr. 4/2020, nr. 37/2020 şi nr. 2/2021, ale ordinului preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 47/2017 pentru aprobarea documentului „propunerea tuturor operatorilor de transport şi de sistem (ots) referitor la termenul pentru fermitatea din ziua următoare (tfzu) conform articolului 69 din regulamentul (ue) 2015/1.222 al comisiei din 24 iulie 2015, care stabileşte liniile directoare ...

6.  ORDIN nr. 1.365 din 20 mai 2021 privind adoptarea Licenţei generale de export şi transfer de expediere temporare de produse militare din teritoriul României, pentru participare la expoziţii, demonstraţii şi evaluări, nr. LGTED-RO-02 EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 585 din 10 iunie 2021

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 5 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:art. 1se adoptă licenţa generală de export şi transfer de expediere temporare de produse militare din teritoriul româniei, pentru participare la expoziţii, demonstraţii şi evaluări, nr. lgted-ro-02, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2departamentul ...

7.  DECIZIE nr. 15 din 26 mai 2021 privind încetarea concesiunii de explorare pentru serpentinit, acordată prin Licenţa nr. 21.583/2018 în perimetrul Dâlma, judeţul Mehedinţi, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Mining Project - S.R.L., aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 5/2019 pentru aprobarea licenţelor de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 97/2018 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 585 din 10 iunie 2021

Având în vedere:- art. 31 lit. c) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 34 lit. a) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;– referatul direcţiei generale inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi a operaţiunilor petroliere nr. 400.481 din 19.05.2021,în temeiul art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite următoarea decizie:art. 1concesiunea acordată prin licenţa de concesiune pentru explorare nr. 21.583/2018, pentru substanţa serpentinit, în perimetrul dâlma, judeţul mehedinţi, încheiată ...

8.  DECIZIE nr. 14 din 26 mai 2021 privind încetarea dării în administrare pentru explorare, substanţa ape geotermale, acordată prin Licenţa nr. 22.437/2019 în perimetrul geotermal Primăria Teremia Mare, judeţul Timiş, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi comuna Teremia Mare, judeţul Timiş, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 431/2019 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 585 din 10 iunie 2021

Având în vedere:- art. 31 lit. c) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 34 lit. a) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;– referatul direcţiei generale inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi a operaţiunilor petroliere nr. 400.479 din 19.05.2021,în temeiul art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite următoarea decizie:art. 1darea în administrare acordată prin licenţa de dare în administrare pentru explorare nr. 22.437/2019, pentru substanţa ape geotermale, în ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 634 din 9 iunie 2021 pentru stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, precum şi pentru completarea art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 585 din 10 iunie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iprevederile hotărârii guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 967 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică până la data de 31 decembrie 2021.art. iila articolul 19 din hotărârea guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 967 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (7) se introduce un nou ...

10.  DECIZIA nr. 74 din 9 februarie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16, ale art. 21 alin. (6) şi (7) şi ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 219/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 585 din 10 iunie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│livia doina ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016